Wersja drukowana Biuletyn ISP Doradztwo Podatkowe 11/2022

47.00

Brak w magazynie

Opis

Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 4 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.)

 

Spis treści: pobierz  

 

Drodzy Czytelnicy

Podatnicy obawiają się (zresztą w pełni zasadnie), że lawinowy wzrost wydatków budżetowych finansujących programy ratunkowe dla konsumentów i gospodarki („dodatki drożyźniane”) pociągnie za sobą wzrost represyjności systemu podatkowego. W takich czasach ruszają do boju organy kontroli i ich postępowania muszą być „wynikowe”. Biorąc pod uwagę postępujący od ponad 10 lat spadek jakości przepisów podatkowych i narastający chaos interpretacyjny, można każdemu podatnikowi zarzucić bezprawność działań i orzec mniejsze lub większe zaległości podatkowe. Aby to zrobić, nie trzeba wykorzystywać „wynalazków informatycznych”, które „rządy Dobrej Zmiany” przyjęły – wbrew swojemu programowi – po liberalnych poprzednikach (w podatkach POPiS jest wiecznie żywy). Wiadomo, że te wszystkie „jotpeki” podrzucone resortowi finansów przez jednego ze światowych liderów optymalizacji podatkowej miały tylko dwa cele:
− dać zarobić branży informatycznej (to dziś prawdziwa potęga),
− odwrócić uwagę opinii publicznej i klasy politycznej od rzeczywistych przyczyn ucieczki od opodatkowania i wyłudzania nienależnych zwrotów podatku.
Jeśli prawie 2 mln podatników podatku od towarów i usług będą bez sensu co miesiąc przesyłać władzy swoje ewidencje, mimo że absolutną większość z nich stanowią firmy jednoosobowe, które w dodatku wystawiają miesięcznie tylko jedną fakturę, to wiadomo, że w tym gąszczu można lepiej ukryć fałszywe faktury, które oczywiście wystawia ktoś zupełnie inny. Przypomnę pewien incydent z początku „rządów Dobrej Zmiany”. Otóż w 2015 r. zwycięstwo wyborcze było pod hasłem „uszczelnienie podatków”, co miało polegać na diametralnej zmianie polityki podatkowej, zwłaszcza przez likwidację patologii legislacyjnych typu „odwrotne obciążenie” w VAT. Gdy pisemnie upomniałem się o realizację tego programu, ówczesny wiceminister finansów (potem go wyrzucili) odpowiedział tak jak prawdziwy liberał, że (jakoby) uszczelnienie podatków nastąpi dzięki wprowadzeniu jakichś „instrumentów informatycznych”. Podobne bzdury mówili jego poprzednicy za czasów Jana (Jacka) Vincent-Rostowskiego. To wystarczy za komentarz.
Potem było jeszcze gorzej. Poszczególne departamenty resortu finansów „rozdano” tzw. ludziom z rynku, czyli biznesu zajmującego się ucieczką od opodatkowania. Ich wyczyny w podatkach dochodowych poznaliśmy przy okazji Polskiego Ładu. Jeszcze gorzej jest jednak w przypadku podatku od towarów i usług, bo tam rządzą do dziś ludzie wywodzący się z podmiotów, których udział w degradacji tego podatku w latach 2004-2015 był bardzo widoczny. Teraz oni w pocie czoła „upraszczają” i „uszczelniają” VAT, a kwota zwrotów VAT przekroczyła w zeszłym roku prawdopodobnie już 150 mld zł (jesteśmy największym bankomatem świata). Każdy, kto chce i umie, może sobie „podjąć” dowolną kwotę pieniędzy i żaden „jotpek” mu w tym nie przeszkodzi.
Ciekawe, czy aby zdobyć pieniądze dla budżetu, organy skarbowe pójdą tam, gdzie te pieniądze realnie są, czy też będą gnębić niewypłacalnych bankrutów. Aby szybko zebrać dodatkowe miliardy (trzeba zwiększyć dochody budżetowe o co najmniej 30 mld zł), musimy skierować swoje kroki do „centrów optymalizacji”, czyli do beneficjantów ucieczki od opodatkowania i wyłudzania zwrotów VAT. Od lat wiadomo, kto je tworzy, bo tych zwrotów dokonują urzędy skarbowe i wiadomo, ile i komu wypłacają. Oczywiście większość tych wypłat jest w pełni należna. Dlatego też trzeba wyselekcjonować z tej grupy podmioty na podstawie dodatkowego kryterium – kto z nich korzysta z usług tych, którzy zajmują się usługami wspierania ucieczki od opodatkowania. Tu choć raz przyda się ów „jotpek”, bo przecież wiadomo, kim są liderzy owego rynku i komu wystawiają faktury za swoje usługi.
A jak to będzie w rzeczywistości? O tym przekonamy się już niedługo. Rekordowo niskie notowania obecnej władzy mogą być zapowiedzią końca rządów „ludzi z rynku” nie tylko na ulicy Świętokrzyskiej. Czy PiS wreszcie wygra tam wybory, zanim je ostatecznie przegra?

 

Z poważaniem
redaktor naczelny

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji