Wersja PDF BISP Doradztwo Podatkowe nr 12/2022

32.00

Opis

Plik PDF do pobrania.

 

Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 4 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.)

 

Spis treści: pobierz   

 

Drodzy Czytelnicy

Wśród przedsiębiorców rośnie obawa przed zmasowanymi kontrolami podatkowymi, które są naturalną konsekwencją narastającego kryzysu fiskalnego. W przyszłym roku pogorszy się sytuacja fiskalna państwa. W roku wyborczym nikt jednak nie zrezygnuje z dość kosztownych dla budżetu programów socjalnych, a wydatki publiczne muszą rosnąć, bo wszystko drożeje – i to w „balcerowiczowskim tempie”. Będą podwyżki stawek podatkowych i to może mieć samobójczy skutek polityczny. Najważniejszym „strzałem w kolano” będzie podwyżka (z 0% do 23%) stawki VAT na gaz ziemny oraz energię elektryczną i cieplną (z 5% na 23%). Co prawda da to budżetowi sporo pieniędzy, ale dla wzrostu wydatków będzie to zbyt mało. Również podwyżka stawek VAT na paliwa silnikowe (z 8% na 23%) nie zrównoważy potrzeb dochodów budżetowych.

Oczywiście gdyby ktoś miał jakiś racjonalny plan przebudowy systemu podatkowego, którego celem byłoby zwiększenie dochodów budżetowych, to już w przyszłym roku można by zebrać dodatkowe 10 mld zł. Obrazowo mówiąc, pieniądze leżą na stole, np. wystarczy tylko na tym samym poziomie opodatkować wszystkie wyroby akcyzowe, które zaspokajają te same potrzeby i są substytutami (np. papierosy i tzw. podgrzewacze). Prawdopodobnie jednak tak się nie stanie, bo patologiczne przywileje w tym podatku mają wpływowych obrońców. Znam ich dobrze, bo od lat jestem obiektem ich ataków. Jeżeli ktoś wierzy, że nasz ustawodawca podatkowy kieruje się interesem fiskalnym państwa, a lobbystów nie dopuszcza do stanowienia przepisów podatkowych, jest nie tylko naiwny, lecz także nieświadomie działa na swoją niekorzyść. Bo fiskus, który traci dziesiątki miliardów złotych w wyniku działań lobbystów, musi się „odkuć” na całej reszcie i dobrać z tego grona odpowiednią liczbę „oszustów podatkowych”.

Czy w ten sposób będą również selekcjonowani kandydaci do kontroli podatkowych, które mają szybko zwiększyć dochody budżetowe? Zapewne tak, ale (także) jest na podorędziu inny pomysł. Znana jest władzy dość dobrze lista podmiotów, które są liderami na rynku usługi ucieczki od opodatkowania. Co ważniejsze, można szybko ustalić, kto był ich klientem i dzielił się korzyściami podatkowymi, które uzyskał w wyniku „optymalizacji podatkowej”. Niech raz się do czegoś przyda ów „jotpek”, który składają w pocie czoła wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Dalsze kroki są już oczywiste – trzeba poinformować o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej i dać szansę na korektę deklaracji. Przepisy to umożliwiają i jednoznacznie zapewniają, że – jeśli kierować się jednym z ważnych wyroków TSUE – nie będą orzeczone sankcje podatkowe w wysokości 15%, lecz np. 3%. Oczywiście pod warunkiem, że zaległość będzie wpłacona wraz z odsetkami, a ujawnione zaległości nie będą na śladowym poziomie. Proste? Oczywiście, tak mówią „prywatnie” ludzie z aparatu skarbowego, którzy dobrze wiedzą, kto jest „obsługiwany” przez liderów rynku ucieczki od opodatkowania lub komu muszą wypłacać zwroty VAT w absurdalnej wysokości.

Ten plan jest dość realny, ale może być blokowany przez „ludzi z rynku”, którzy mają dużo do powiedzenia w resorcie finansów i opanowali niektóre departamenty. Ale i na to jest sposób – trzeba tylko chcieć działać w interesie publicznym, a z tym jest często kłopot.

 

Z poważaniem
redaktor naczelny

 

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia  

 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji