Wersja PDF BISP Doradztwo Podatkowe nr 5/2024

32.00

Opis

Plik PDF do pobrania.

 

Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 70 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 r.)

 

Spis treści: pobierz   

 

Drodzy Czytelnicy

 

 

   Od prawie 6 lat wmawiano nam, że najważniejszym remedium na uszczelnianie podatków jest (jakoby) tzw. jednolity plik kontrolny (JPK), czyli obowiązkowe wysyłanie do organów podatkowych jakichś części ewidencji podatkowych. Na czym polegać miała efektywność tej „cudownej broni” fiskusa? Nie wiadomo, ale propagandyści opowiadali, że dzięki temu organy będą „wszystko wiedzieć” o podatnikach, a – jak można się domyślać – pod wpływem tej inwigilacji będą oni do bólu uczciwi oraz będą bezbłędnie rozliczać podatki, w dodatku zgodnie z powszechnie niezrozumiałymi i wciąż zmienianymi przepisami oraz sprzecznymi interpretacjami tychże przepisów. Znaleźli się nawet tak odważni „odkrywcy”, którzy twierdzili, że dzięki tymże „jotpekom” można będzie zlikwidować… deklaracje podatkowe, bo organy podatkowe będą same ustalały na podstawie owych ewidencji, ile podatnik ma zapłacić, ile odliczyć, a ile należy mu się do zwrotu. Czyli każdego roku organy podatkowe wydawałyby ponad 20 mln decyzji podatkowych, bo wysokość podatku albo zwrotu podatku określa się albo w deklaracji podatkowej, albo w decyzji organu podatkowego. Ostatecznie pod wpływem perswazji (również z moim udziałem) deklaracji w podatku od towarów i usług nie zlikwidowano, lecz wstydliwie dolepiono do nich ów „jotpek”, czyli wyciąg z prowadzonych ewidencji. Miała w związku z tym spełnić się przepowiednia „międzynarodowych ekspertów”, że w wyniku tego już nie będzie żadnej luki w tym podatku.
   Rok 2023, czyli najbardziej reprezentatywny okres, w którym miłościwie panował nam ów „jotpek” (nie było żadnych zdarzeń nadzwyczajnych), pokazał, ile warta jest wiedza owych ekspertów. Zwroty tego podatku zwiększyły się prawie dwukrotnie (z 113 mld zł w 2021 r. do 219 mld zł w 2023 r.) i sięgnęły prawie połowy wpływów (rekord w historii), a zgodnie z oficjalnymi dokumentami luka w VAT jest już znów dwucyfrowa i wróciła do poziomu z czasów, gdy jedynym sposobem zwalczania oszustw podatkowych była likwidacja opodatkowania tym podatkiem w postaci odwrotnego obciążenia (lata 2011-2016).
   Czy dla podatników jest to jakiekolwiek zaskoczenie? Oczywiście nie, bo przesłanie wyciągów z ewidencji podatkowych samo w sobie niczego nie „uszczelnia”, gdyż:
– zapis w tejże ewidencji, pod którym kryje się sfałszowany dokument (np. faktura), nie różni się niczym od zapisów dotychczasowego rzetelnego dokumentu;
– w ewidencji podatkowej nie ma jakichkolwiek danych na temat realnych zdarzeń (dostawy towarów lub świadczenia usług). Księguje się dokumenty, a nie realne zdarzenia, ewidencja jest zaś nierzetelna tylko wtedy, gdy władza udowodni, że owych zdarzeń nie było, a to można zrobić jedynie przy pomocy kontroli oraz procedur jurysdykcyjnych;
– zapisy w ewidencji same w sobie nie zawierają jakichkolwiek informacji, że naruszono prawo podatkowe w inny sposób niż fałszowanie ksiąg. Jeżeli zaksięgowano faktury korygujące in minus z tytułu zwrotu towarów, który w danym miesiącu nie wystąpił, to nikt tego nie udowodni przy pomocy analizy tych zapisów czy jakichś „instrumentów informatycznych”;
– wysokość odliczeń i zwrotów, w tym podatkowych, zależy również od „proporcji” i „preproporcji”, które nawet nie są raportowane, a sposoby ich obliczania są poza ewidencją.
Gdyby więc owe „jotpeki” miały jakąkolwiek wartość poznawczą, to w poprzednim roku nie zwrócono by aż 219 mld zł, czyli o prawie 100 mld zł więcej niż przed 2 laty. Legł w gruzach kolejny mit, który był nam wmawiany przez długi czas.
Na koniec przypomnę, że w ciągu najbliższych kilku lat ma być wprowadzony JPK_KR, czyli raportowanie ewidencji na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych, a potem fizycznych. Destrukcja systemu podatkowego będzie więc kontynuowana, tym razem w mniej ważnym podatku. Godzi się również zapamiętać, że w połowie zeszłego roku przesłano (później wycofano) projekt ustawy likwidującej kontrolę podatkową.

 

Z poważaniem


redaktor naczelny

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia  

 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji