We invite you for trainings

All Courses

One day courses

Trainings

Conferences

Podatki w 2019 roku – rewolucja w przepisach

Podatki 2019 w praktyce – rewolucja w przepisach

Kolejne radykalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2019 r. oraz podsumowanie zmian na rok 2018

2019 – rok nowych regulacji w prawie pracy

Samochody w firmie – VAT i podatki dochodowe 2019

Akademia środków trwałych i inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych

VAT – 2019: likwidacja deklaracji VAT-7, Centralny Rejestr Faktur, nowa matryca stawek obniżonych, wiążąca informacja stawkowa, wykaz rachunków bankowych podatników VAT

VAT – 2019: obowiązkowy split payment, likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K, Centralny Rejestr Faktur

Podatek VAT w branży turystycznej 2019 – zmiany ustawy o VAT oraz najnowsze orzecznictwo TSUE i NSA

Jednostkowe i łączne sprawozdanie finansowe gminy, powiatu, województwa, jednostki nadrzędnej oraz dysponentów II i III stopnia – przygotowanie informacji za rok 2018 - system Trezor

Samochód w działalności gospodarczej w 2019 – VAT, CIT i PIT – kiedy zaliczamy całość wydatków w ciężar kosztów a kiedy tylko cześć?

Nowe zasady rozliczania kosztów w firmie z uwzględnieniem zmiany w podatkach dochodowych od 2018 i 2019

Podatek od towarów i usług – najnowsze zmiany – kwiecień 2019 r.

Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług – kwiecień 2019 r.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR-1, MDR-2 i MDR-3) – nowe obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego i jednostek sfery finansów publicznych od 2019 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019 r. Problemy praktyczne

Contact form

Please enter data and our consultants will contact as fast as possible.