We invite you for trainings

All Courses

One day courses

Trainings

Conferences


Informacja dla Podmiotów korzystających z usług edukacyjnych ISP


Od początku 2019 r. podmioty będące „promotorami” w rozumieniu rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, są obowiązane do raportowania schematów podatkowych udostępnionych swoim kontrahentom („korzystającym”). Instytut Studiów Podatkowych świadczący od lat usługi z zakresu edukacji podatkowej, nie udostępnia tą drogą schematów podatkowych, których zastosowanie rodziłoby po stronie Usługobiorców obowiązek złożenia deklaracji MDR-3 z tytuły wykorzystania schematu podatkowego. Działalność edukacyjna Instytutu, będącego jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce (ponad 250 tyś. Słuchaczy od początku istnienia) ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa podatkowego oraz upowszechnianie profesjonalnej wiedzy na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Korzystanie z tej wiedzy nie rodzi jakichkolwiek obowiązków ciążących na Usługobiorcach w zakresie raportowania schematów podatkowych.


Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych

Nowości w prawie pracy w 2019 r. w tym zmiany od maja 2019 r. związane z RODO

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – radykalne zmiany w trakcie 2019 r. i na 2020 r.

Ceny transferowe w 2019/2020 roku – ewolucja czy rewolucja? Kluczowe zmiany sprawozdawcze oraz dokumentacyjne

VAT - 1 września 2019 r.: obowiązkowa podzielona płatność, likwidacja odwrotnego obciążenia, centralny wykaz podatników, odpowiedzialność za zaległości w VAT u dostawcy, nowe reguły WDT (2020)

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 i 2020 roku. Nowe pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie CIT

Najnowsze planowane oraz wprowadzone zmiany w VAT. Czy czeka nas kolejna rewolucja w VAT?

Podatki w branży budowlanej – wybrane zagadnienia na gruncie podatków dochodowych i podatku VAT z uwzględnieniem zmian od 2019 r.

Kontrola podatkowa, JPK_VAT i czynności sprawdzające – kierunki zmian oraz praktyczne wskazówki dla pracowników działów księgowości/finansów i biur rachunkowych

Nowe obowiązki podatników VAT: MDR-3 składany wraz z deklaracją VAT-7 oraz zmiany związane z „białą listą” podatników oraz wprowadzeniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

VAT od podstaw oraz najnowsze zmiany w zakresie tego podatku

Rewolucja w VAT jednostek budżetowych 2019/2020

Podatki dochodowe 2019 i 2020: od osób prawnych i fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 – zmiany uchwalone i zmiany projektowane

Rewolucja w podatku u źródła (WHT) 2019. Uwaga na zmiany od dnia 1 lipca 2019 r. oraz na zmiany od dnia 1 stycznia 2020 r.

Bilansowe zamknięcie roku 2019

Raportowanie schematów podatkowych – zmiany od 1 stycznia 2020 r. oraz dotychczasowa praktyka

Contact form

Please enter data and our consultants will contact as fast as possible.