We invite you for trainings

All Courses

One day courses

Trainings

Conferences


Informacja dla Podmiotów korzystających z usług edukacyjnych ISP


Od początku 2019 r. podmioty będące „promotorami” w rozumieniu rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, są obowiązane do raportowania schematów podatkowych udostępnionych swoim kontrahentom („korzystającym”). Instytut Studiów Podatkowych świadczący od lat usługi z zakresu edukacji podatkowej, nie udostępnia tą drogą schematów podatkowych, których zastosowanie rodziłoby po stronie Usługobiorców obowiązek złożenia deklaracji MDR-3 z tytuły wykorzystania schematu podatkowego. Działalność edukacyjna Instytutu, będącego jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce (ponad 250 tyś. Słuchaczy od początku istnienia) ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa podatkowego oraz upowszechnianie profesjonalnej wiedzy na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Korzystanie z tej wiedzy nie rodzi jakichkolwiek obowiązków ciążących na Usługobiorcach w zakresie raportowania schematów podatkowych.


Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych

Podatki 2019/2020 – radykalna zmiana przepisów

Warsztaty kadrowo-płacowe 2019 / 2020 – zmiany w Kodeksie pracy, ochronie danych, dokumentacji pracowniczej, zakład pracy jako płatnik

Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki podatników od 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki każdego pracodawcy

Podatek dochodowy od osób prawnych – dynamiczne zmiany w 2019 i na 2020

VAT - 1 września 2019 r.: obowiązkowa podzielona płatność, likwidacja odwrotnego obciążenia, centralny wykaz podatników, odpowiedzialność za zaległości w VAT u dostawcy, nowe reguły WDT (2020)

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 i 2020 roku. Nowe pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie CIT

Najnowsze planowane oraz wprowadzone zmiany w VAT. Czy czeka nas kolejna rewolucja w VAT?

Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 – zmiany uchwalone i zmiany projektowane

Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług – „biała lista”, obowiązkowy split payment oraz pozostałe zmiany uchwalone i planowane

Zmiany w prawie pracy i ZFŚS w 2019 r. oraz pracownicze plany kapitałowe

VAT w jednostkach budżetowych 2019/2020

Zamknięcie roku 2019 z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment) w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

Podatek dochodowy od osób prawnych po 1 stycznia 2020 r.

VAT w II połowie 2019 r. oraz I połowie 2020 r. – uchwalone, przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług, adresowane do wszystkich podatników

Zmiany w prawie pracy, ZFŚS i obowiązkach płatnika w 2020 r. i 2019 r.

Contact form

Please enter data and our consultants will contact as fast as possible.