We invite you for trainings

All Courses

One day courses

Trainings

Conferences

On-line

Intensywny Kurs Podatkowy z praktykami dla praktyków

Intensywny Kurs Kadrowo-Płacowy z praktykami dla praktyków

Mechanizm podzielonej płatności: prawa i obowiązku podatników VAT - prof. dr hab. Witold Modzelewski

Raportowanie schematów podatkowych ? MDR - Marek Zagórski (szkolenie nagrane)

1 lipca 2022 r. Podwyżka opodatkowania: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez pracodawców, zleceniobiorców i innych płatników

Przygotowanie do zmian w prawie pracy – praktyczny warsztat procedur, polityk i treści nowych dokumentów kadrowych do opracowania przed wejściem w życie zmian do Kodeksu pracy

1 stycznia 2023 r.: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na PIT pobieranych przez pracodawców, zleceniobiorców i innych płatników - prof. dr hab. Witold Modzelewski

Polski Ład 3.0, SLIM VAT 3.0, KSEF i inne zmiany na lata 2023-2024 w podatkach dochodowych oraz VAT

Zmiany w 2023 r.: zaliczka PIT z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło a nowy PIT-2 od 01.01.2023 r. i PIT-11 za 2022 r. - warsztat wyliczeniowy na listach płac i wzorach dokumentów

Kadry, płace i ubezpieczenia w 2023 r.- szkolenie aktualizacyjne (praktyczny przegląd zmian w zatrudnieniu w 2023 roku). Prowadząca - Anna Stokłosa

Podatek u źródła w 2023 roku dla praktyków - Jacek Pyssa

Contact form

Please enter data and our consultants will contact as fast as possible.