We invite you for trainings

All Courses

One day courses

Trainings

Conferences

Aspekty prawno-podatkowe funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne

VAT w obrocie międzynarodowym - bezpieczne i prawidłowe rozliczanie dokumentów księgowych

Zmiany w podatkach dochodowych od 2019 r. - nowe zasady rozliczania aut firmowych i prywatnych

Kontrola w firmie w 2019 - zagadnienia podwyższonego ryzyka w podatku vat na tle zmian przepisów ordynacji podatkowej, ustawy o VAT oraz ustawy o KAS

Jak sporządzić nowy załącznik 12 „informacja dodatkowa” w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej – przygotowanie i opracowanie danych prezentowanych w informacji dodatkowej

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Księgowość budżetowa a VAT

Raportowanie schematów podatkowych – nowe obowiązki podatników od 2019 r.

Akademia sprawozdawczości finansowej państwowych i samorządowych jednostek budżetowych – zakres danych niezbędnych do przygotowania nowego załącznika 12 „Informacja dodatkowa”

Akademia środków trwałych i inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych

Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2018 i 2019 r. – elektronizacja akt osobowych, skrócenie okresu przechowywania akt osobowych, dokumentacja monitoringu w zakładzie pracy zgodna z RODO

Contact form

Please enter data and our consultants will contact as fast as possible.