We invite you for trainings

All Courses

One day courses

Trainings

Conferences


Informacja dla Podmiotów korzystających z usług edukacyjnych ISP


Od początku 2019 r. podmioty będące „promotorami” w rozumieniu rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, są obowiązane do raportowania schematów podatkowych udostępnionych swoim kontrahentom („korzystającym”). Instytut Studiów Podatkowych świadczący od lat usługi z zakresu edukacji podatkowej, nie udostępnia tą drogą schematów podatkowych, których zastosowanie rodziłoby po stronie Usługobiorców obowiązek złożenia deklaracji MDR-3 z tytuły wykorzystania schematu podatkowego. Działalność edukacyjna Instytutu, będącego jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm szkoleniowych w Polsce (ponad 250 tyś. Słuchaczy od początku istnienia) ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa podatkowego oraz upowszechnianie profesjonalnej wiedzy na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Korzystanie z tej wiedzy nie rodzi jakichkolwiek obowiązków ciążących na Usługobiorcach w zakresie raportowania schematów podatkowych.


Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych

Zmiany w przepisach podatkowych w 2020 roku – problemy bieżące ze stosowaniem

Warsztaty kadrowo-płacowe 2020 – zmiany w kodeksie pracy, ochronie danych, dokumentacji pracowniczej

Podatki w 2020 roku – zmiany oraz problemy bieżące ze stosowaniem nowych przepisów

Podatki 2020 – zmiany i praktyka stosowania

Kurs Głównego Księgowego z rozbudowanymi zajęciami komputerowymi

VAT, budżet i inwestycje w 2020 roku w jednostkach sektora finansów publicznych

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 i 2020 roku. Nowe pomysły Ministerstwa Finansów na uszczelnienie CIT

Zmiany w prawie pracy, ZFŚS i obowiązkach płatnika w 2020 r. i 2019 r.

Zatrudnienie cudzoziemców i delegowanie pracowników do pracy za granicą w 2020 r.

Delegowanie pracowników do pracy za granicą – rewolucyjne zmiany w 2020 r. Konsekwencje podatkowe

Podatek od towarów i usług w 2020 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2020 r. Problemy praktyczne, warsztat na wzorach dokumentów

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2020. Rewolucja w przepisach o terminach płatności i nowa obowiązkowa „korekta” kosztów przy nieuregulowanych zobowiązaniach

Rewolucja w podatku u źródła (WHT) 2020. Należyta staranność płatnika podatku „u źródła”

Zasady dokonywania płatności z zastosowaniem białej listy VAT i z mechanizmem podzielonej płatności w roku 2020 – mikrorachunek i zawiadomienia „ZAW-NR” składane przez jednostki budżetowe

Kontrola pracodawcy w 2020 r. – praktyczny przewodnik jak poradzić sobie z kontrolą PIP, ZUS, PUODO

Rewolucja w księgowości jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT i jednostek uznanych za samodzielnych podatników VAT

Najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2020 i ich wpływ na podatek dochodowy – kontrowersyjne objaśnienia MF, rewolucja od 1 kwietnia i 1 lipca w organizacji podatników!

Podatek VAT w branży budowlanej i developerskiej – wybrane zagadnienia na gruncie podatku VAT z uwzględnieniem zmian od 2020 r.

Contact form

Please enter data and our consultants will contact as fast as possible.