We invite you for trainings

All Courses

One day courses

Trainings

Conferences

On-line

Intensywny Kurs Podatkowy – rewolucja 2024: wdrożenie KSeF – rozbudowane zajęcia komputerowe

Zarządzanie finansami/podatkami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie

Mechanizm podzielonej płatności: prawa i obowiązku podatników VAT - prof. dr hab. Witold Modzelewski

Raportowanie schematów podatkowych MDR - Marek Zagórski (szkolenie nagrane)

VAT w obrocie międzynarodowym w 2023 r. - wykładowca: Krystian Łatka

Dokumentacja kadrowa wymagana nowelizacją kodeksu pracy w 2023 r. - warsztat na wzorach procedur, polityk i wniosków do opracowania w związku z wejściem w życie nowych przepisów w życie

VAT: odliczanie podatku naliczonego, korekta odliczenia oraz zmiany fakturowania i ewidencjonowania podatku VAT (SLIM VAT 3) – prof. dr hab. Witold Modzelewski

VAT: faktury ustrukturyzowane: powszechny obowiązek wystawiania i „otrzymywania” za pośrednictwem KSeF – prof. dr hab. Witold Modzelewski

KSEF 2022-2025. Wykładowca: Justyna Zając-Wysocka

Zasady prawidłowej ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT w roku 2024

Zasady prawidłowej ewidencji księgowej dochodów i wydatków w sferze budżetowej z VAT w 2024 roku (typowe nieprawidłowości i zarzuty pokontrolne) – DLA KONTROLUJĄCYCH

Teczka akt osobowych od a do e w 2024 roku – solidny warsztat na ponad 100 edytowalnych wzorach dokumentów. Wykładowca: Anna Stokłosa

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń w 2024 r. - warsztat na kazusach. Wykładowca: Anna Stokłosa

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2024 r.

Pracodawa w 2024 roku - praktyczny przegląd zmian wchodzących w życie

Contact form

Please enter data and our consultants will contact as fast as possible.