VAT: odliczanie podatku naliczonego, korekta odliczenia oraz zmiany fakturowania i ewidencjonowania podatku VAT (SLIM VAT 3) – prof. dr hab. Witold Modzelewski

Szkolenie nagrane wraz z udziałem Uczestników i pytaniami

Czasz trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 4 godziny i 20 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 7 dni.

Zapraszamy Państwa do zakupu 7 dniowego dostępu do szkolenia, które zostało nagrane w dniu 6 kwietnia 2023 r. wraz z udziałem Uczestników i zadawanymi przez nich pytaniami.

Przedmiotem szkolenia jest przede wszystkim problematyka podatku naliczonego i korekty odliczenia. Projektowana od prawie dwóch lat nowelizacja o VAT (SLIM VAT-3) wejdzie w życie z początkiem czerwca 2023. Zmiany te dotyczą fakturowania a zwłaszcza wystawiania faktur korygujących, ewidencjonowania i sposobu obliczania proporcji oraz mechanizmu podzielonej płatności, w tym zapłat dokonywanych z rachunku VAT. Podatnicy muszą w tym czasie częściowo dostosować systemy finansowo księgowe do nowych nowelizacji, gdyż są one skierowane do wszystkich podatników. Szczęśliwie oddala się w czasie na połowę przyszłego roku całkowita zmiana formy wystawiania i przyjmowania faktur VAT w postaci tzw. „faktur ustrukturyzowanych”. Można je od roku wystawiać dobrowolnie, ale nie trzeba. Chętnych raczej nie będzie.

 

Oto szczegółowy program szkolenia:

 1. Kiedy dokonujemy odliczenia podatku naliczonego?
 2. Zniesienie obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku braku uzyskania faktury obcej dokumentującej WNT:
  • Likwidacja obowiązku zmniejszenia podatku naliczonego po 3 miesiącach oraz reaktywacja odliczenia po otrzymaniu faktury,
  • Zasady międzyczasowe dotyczące nabyć wewnątrzwspólnotowych przed wejściem w życie tych zmian.
 3. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad stosowania kursów walutowych dla potrzeb wystawiania faktur korygujących (korekty jednostkowe oraz zbiorcze):
  • Zakres obowiązkowego zastosowania kursów bazowych,
  • Zakres i praktyczna możliwość zastosowania kursów bieżących (zbiorcze faktury korygujące).
 4. Zasadnicza przebudowa sankcji określonych na podstawie art. 112b i 112c w wyniku implementacji wyroku TSUE:
  • Wprowadzenie wyłącznie górnych granic sankcji (15%, 20% i 30%),
  • Możliwość miarkowania wysokości sankcji przez organy podatkowe oraz kryteria tego miarkowania.
 5. Szczegółowe zmiany dotyczące zastosowania proporcji o których mowa w art. 90 ustawy o VAT.
 6. Radykalne podwyższenie kwoty przychodów uprawniających do składania JPK_V7K (2 miliony euro).
 7. MPP: zmiany zakresu wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunkach VAT.
 8. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku błędu w fakturze zakupu co do wysokości stawki:
  • Czy można odliczyć w przypadku gdy zawyżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć gdy zaniżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć podatek naliczony, gdy opodatkowane czynności są zwolnione i objęte stawką 0%?
  • Kiedy uznaje się faktury korygujące in plus i in minus z tytułu korekty co do stawki?
 9. Czy faktury, o których mowa w art. 108 ust. 2 ustawy o VAT, dają prawo do odliczenia?
 10. Projektowane obowiązki związane z wdrożeniem faktur ustrukturyzowanych w związku z zamiarem wprowadzenia nakazu ich powszechnego wystawiania i akceptowania w tym również przez konsumentów:
  • Przypadek w którym będzie można wystawiać faktury papierowe (wyjątki od zasady),
  • Zasady fakturowania w przypadku awarii KSeF,
  • Rodzaje faktur, które nie przyjmą formy faktur ustrukturyzowanych (np. faktura proforma),
  • Brak możliwości anulowania faktur ustrukturyzowanych,
  • Kary za niewystawienie faktur ustrukturyzowanych.
 11. Fakturowanie w przypadku dostaw i usług na rzecz Grupy VAT.
 12. Pozostałe zmiany.

 

Zajęcia poprowadzi najwybitniejszy wykładowca podatku prof. dr hab. Witold Modzelewski: jego ostrzeżenia , że wspólnotowy VAT jest pułapką zastawioną na uczciwych lub naiwnych podatników sprawdziły się w całości. Nigdy nie twierdził, że jest to „VAT w najlepszym wydaniu”.

 

Szkolenie prowadził:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 7 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 249 zł netto (306,27 brutto)

 

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 7 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej