Podatki 2024 – rozwiązania dla praktyków

Zakopane – Hotel Belvedere, 3-6 grudnia 2024 r.

Daty innych szkoleń

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

 

Szkolenie adresowane jest do osób obsługujących bezpośrednio rozliczenia podatników VAT, PIT i CIT (Księgowych, pracowników biur rachunkowych itp.).

Podczas szkolenia zostaną omówione najistotniejsze aktualne problemy dokumentowania, ewidencjonowania oraz rozliczania podatku od towarów i usług w 2024 r. Istotne znaczenie w tym roku mają również wprowadzone oraz przewidywane zmiany w przepisach podatkowych oraz judykatura sądowa, w tym zwłaszcza TSUE. W związku z tym, że oddalono w przyszłość powszechny obowiązek wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych (2024) zagadnienia te nie będą przedmiotem szkolenia. Pragniemy dodać z satysfakcją, że Wykładowca prowadzący niniejsze zajęcia, był aktywnie zaangażowany w przesunięcie powyższego terminu, co zakończyło się sukcesem.

Za nami również kolejne nowelizacje podatku dochodowego od osób prawnych i podatku PIT. Do polskiego prawa wprowadzona została fundacja rodzinna. Czy zachęta podatkowa w postaci zwolnienia tej fundacji z CIT będzie wystarczająca, aby w Polsce zaczęto rozwijać tego rodzaju podmioty? Gdzie i jakie budynki wznosić, aby skorzystać z preferencyjnej, bo przyspieszonej amortyzacji? Czy praktyka potwierdza stanowisko resortu finansów, że CIT estoński jest korzystny? To oczywiście tylko przykładowe pytania, na które wyczerpujących odpowiedzi udzielimy w trakcie szkolenia. Podatki dochodowe wciąż się zmieniają. W czasie szkolenia kompleksowo omówimy wszystkie niejasności wraz z praktycznymi rozwiązaniami związanymi z tymi podatkami.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych na 2024 r. dla praktyków

 

 1. Skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli od 2024 r.
  1. Jakich podatników dotyczy zmiana?
  2. Na jakich zasadach ustalane będą preferencyjne stawki amortyzacyjne?
 2. Nowy rodzaj osoby prawnej w Polsce – fundacja rodzinna! Opodatkowanie fundacji rodzinnych.
  1. Wprowadzenie do fundacji rodzinnych ze wskazaniem kto i kiedy powinien rozważyć jej utworzenie.
  2. Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej CIT (ale także PIT i podatek od spadków i darowizn).
  3. Zasady opodatkowania beneficjentów fundacji rodzinnych.
 3. Minimalny podatek dochodowy – nowa forma opodatkowania CIT i odroczenie stosowania w czasie
  1. Na kim ciąży minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2024 r.
  2. Podstawa opodatkowania i stawka z uwzględnieniem zmian.
  3. Zasady rozliczania minimalnego podatku CIT.
 4. Nowe terminy w zakresie przekazywania danych z ksiąg do US
  1. Obowiązek prowadzenia ksiąg w formie programu komputerowego.
  2. Obowiązek przekazywania organowi podatkowemu danych księgowych – harmonogram wprowadzania zmian dla poszczególnych grup podatników z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 5. Ryczałt od dochodów spółek czyli „CIT estoński”
  1. Zasady ryczałtu wg przepisów na 1 stycznia 2023 r.
  2. Czy są zmiany ryczałtu na 2023 r.?
  3. „CIT estoński” w interpretacjach organów – od jakich wydatków w spółce trzeba zapłacić podatek?
 6. Nowy podatek od przerzuconych dochodów
  1. Czym są przerzucone dochody?
  2. Podmiot, przedmiot opodatkowania, stawki i terminy płatności podatku od przerzuconych dochodów.
 7. Zmiany terminów wykonywania obowiązków formalnych w przepisach o cenach transferowych
  1. Zmiana terminu i formy sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.
  2. Nowe terminy i zakres informacji o cenach transferowych (TPR).
  3. Zmiany obowiązków dla podatników mających relacje z „rajami podatkowymi”.
 8. Pozostałe zmiany
  1. Nowe skutki podatkowe naruszenia w transakcji obowiązku zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.
  2. Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury pay & refund w zakresie poboru podatku u źródła (WHT).
  3. Zniesienie stanów epidemicznych a skutki podatkowe w CIT.

Dokumentowanie, ewidencjonowanie oraz rozliczanie podatku VAT w 2024 r.

 

 1. Kiedy faktura VAT wystawiona przed dokonaniem czynności może stać się fakturą „pustą”?
 2. W jaki sposób anulować fakturę wystawioną pod wpływem błędu (np. na błędny podmiot) gdy nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej?
 3. Kiedy podatek wynikający z faktury niepotwierdzający wykonanie czynności musi zapłacić podatnik a kiedy pracownik wystawiający tą fakturę (ważny wyrok TSUE)?
 4. W jaki sposób oraz za jakie okresy koryguje się podstawę opodatkowania (zwłaszcza sprzedaż) w przypadku zwrotu towarów oraz rabatów, gdy mają zastosowanie szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego?
 5. Co zmieniło się w zasadach korekty podstawy opodatkowania w 2024 roku?
 6. Jak rozliczamy ujemny podatek należny powstały za okres podatkowy (rozliczenie z przyszłymi okresami czy zsumowanie z podatkiem naliczonym)?
 7. Ile wynosi podatek należny w przypadku zastosowania zawyżonej bądź zaniżonej stawki podatku:
  • w przypadku wystawiania faktury,
  • w przypadku wystawiania paragonu fiskalnego.
 8. Czy wystawienie faktury z kwotą podatku na czynność zwolnioną rodzi podatek należny wykazywany w deklaracji?
 9. Czy ten sam towar (usługa) może być opodatkowany różnymi stawkami VAT na terytorium kraju?
 10. Czy odliczenie podatku naliczonego z duplikatu faktury następuje na bieżącej deklaracji czy poprzez korektę?
 11. Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury zawierającej zawyżoną stawkę VAT?
 12. Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury zawierającej zaniżoną stawkę VAT?
 13. Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej czynność zwolnioną?
 14. Jak rozliczyć ujemny podatek naliczony (rozliczenie z przyszłym okresem czy sumujemy z podatkiem należnym)?
 15. W jakich przypadkach można bezpiecznie skorygować wstecznie zawyżony podatek naliczony i w jaki sposób?
 16. W jakich przypadkach za wadliwe rozliczenie podatku odpowiada pracownik a w jakich przypadkach kierownik (właściciel) jednostki będącej podatnikiem?
 17. W jaki sposób skorygować deklaracje podatkową JPK-V7 w celu zwiększenia zwrotu podatku?
 18. Pozostałe szczegółowe zmiany wprowadzone w 2024 roku.

1 stycznia 2024 r.: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na PIT pobieranych przez pracodawców, zleceniobiorców i innych płatników

 

 1. Nowe art. 31a, 31b, 31c ustawy o PIT oraz nowa treść art. 32 ustawy o PIT obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
 2. Nowy PIT-2: kto powinien go złożyć?
 3. Możliwość odliczenia miesięcznej minimalnej kwoty podatku przez dwóch lub trzech płatników (nie tylko pracodawca):
  • zakres zastosowania kwot 300 zł albo 150 zł albo 100 zł,
  • tryb upoważnienia płatników przez podatników do zastosowania powyższych kwot – wniosek podatnika,
 4. Korekty rozliczeń dokonanych przez płatników w 2022 roku w przypadku zaniżenia (braku poboru) zaliczki.
 5. Skutek uchylenia art. 53a ustawy o PIT w 2023 r.: zwolnienie płatników z obliczania i wpłacania części zaliczek podatkowych.
 6. Czy płatnik może za zgodą pracownika czasowo podwyższyć albo obniżyć zaliczkę na podatek w ciągu 2023 r.?
 7. Prawo do upoważnienia płatników do zaniechania pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 8. Czy płatnik może żądać zwrotu nadpłaty (najnowsza zmiana w 2023 roku).
 9. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie (zaniżenie) albo za brak wpłaty pobranej zaliczki na podatek (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej) w 2022 r. i 2023 roku.
 10. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrania lub zaniżenia pobranej zaliczki (art. 78 KKS): czy należy zapłacić ze środków płatnika niepobrane zaliczki za 2022 r. mimo że brak ich pobrań był z winy podatnika? (stan w 2022 r. i 2023 roku).
 11. Zwolnienie z podatku wynagrodzeń z tytułu „zatrudnieni na czarno” w 2023 roku.
 12. Kiedy złożyć „czynny żal” w przypadku braku poboru lub zaniżenia zaliczek pobieranych w 2022 r. i kto to powinien zrobić?
 13. Czy należy wpłacić ze środków płatnika niepobrane w 2022 roku zaliczki i dokonanie korekty PIT-4R za 2022 r.? (przywilej niekaralności)
 14. Pozostałe zmiany.

Wykłady poprowadzą:

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

 

Miejsce:

Zakopane, luksusowy Hotel Belvedere, położony w Zakopanem  przy wylocie jednej z najpiękniejszych tatrzańskich dolin – Doliny Białego. Do dyspozycji gości: drink-bar, kawiarnia, podziemne garaże i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasaż, solarium, siłownia, masaże, sauna fińska, sauna turecka. 

 

Termin:

 

3-6 grudnia 2024 r.

Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 3 grudnia 2024 r. do godz. 13.00 dnia 6 grudnia 2024 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 4 grudnia 2024 r. o godz. 9.00.

 

 

W programie przewidzieliśmy czas na kolację w karczmie góralskiej oraz wycieczkę autokarowo-pieszą z przewodnikiem.

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1690 zł (cena rabatowa dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1490 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu wynosi 1470 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 780 zł. Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

 

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych – link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji – link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

Kontakt:

Adres: ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa

Email: szkolenia@isp-modzelewski.pl
Telefon: 225173090

Zapisz się

Pobierz formularz zgłoszenia

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej