Przebudowa podatku od towarów i usług z dniem 1 lipca 2020 r. - prof. dr hab. Witold Modzelewski

Wrocław, 23 lipca 2020 r.

Daty innych szkoleń

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Z opóźnieniem wchodzą w życie w połowie drugiego półrocza tego roku kolejne głębokie zmiany w podatku od towarów i usług. Część tych zmian została przesunięta na tę datę przy pomocy przepisów wprowadzonych w czasie kwarantanny, część wynika w obowiązków implementacyjnych (zmiany prawa UE). Głęboki spadek dochodów budżetowych z tego podatku w pierwszym półroczu zapowiada również dalsze zmiany, które będą miały na celu zwiększenie tych dochodów. Najważniejsze jest to, że w ostatnim czasie przesunięto o trzy miesiące (do 1 października 2020r.) zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowymi deklaracjo-informacjami (JPK_V7 i JPK_V&K). Nie oddalono jednak po raz kolejny zmian w zakresie stosowania stawek obniżonych.

Oto szczegółowy program szkolenia.

 1. Nowy zakres zastosowania stawek 8%, 5% i 0% (Matryca Stawek):
  • od kiedy należy stosować nowe oznaczenie towarów i usług,
  • główne (nie wszystkie) zmiany w wysokości opodatkowania,
  • jak skorzystać z WIS w przypadku, gdy nie wiemy jaka obowiązuje stawka?
  • jak korygować „stare” rozliczenia?
 2. Odroczenie na pół roku obowiązków dotychczasowych kas online, które miały być stosowane od dnia 1 lipca 2020 r.
 3. Zastosowanie MPP (podzielona płatność) od 1 lipca 2020 r. jako przesłanka:
  • zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku płatności na „zły” rachunek bankowy wierzyciela,
  • braku odpowiedzialność solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy (usługodawcy).
 4. Niezbędne przesłanki zastosowania stawki 0% w przypadku WDT:
  • konieczność terminowego stosowania informacji podsumowującej VAT-UE,
  • niewłaściwy charakter informacji VAT-UE
 5. Zmiany w zasadach dotyczących miejsca dostawy w przypadku transakcji transgranicznych:
  • związanych z WDT,
  • związanych z eksportem towarów.
 6. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania wysyłki towarów do prowadzącego magazynu Call-of-Stock:
  • ewidencja prowadzona przez podmiot wysyłający,
  • ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący magazyn,
  • kiedy można zastosować stawkę 0%?
 7. Faktury uproszczone, paragony będące fakturami, faktury wystawione za paragony – najważniejsze zmiany.
 8. Korekta przychodu w ciągu 30 dni z tytułu niezapłaconych faktur, a korekta podatku należnego z tego tytułu.
 9. Pozostałe zmiany.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

23 lipca 2020 r., godz. 9:30-14.30, Wrocław, ibis Styles Wrocław Centrum, Plac Konstytucji 3 Maja 3 

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 369 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Z opóźnieniem wchodzą w życie w połowie drugiego półrocza tego roku kolejne głębokie zmiany w podatku od towarów i usług. Część tych zmian została przesunięta na tę datę przy pomocy przepisów wprowadzonych w czasie kwarantanny, część wynika w obowiązków implementacyjnych (zmiany prawa UE). Głęboki spadek dochodów budżetowych z tego podatku w pierwszym półroczu zapowiada również dalsze zmiany, które będą miały na celu zwiększenie tych dochodów. Najważniejsze jest to, że w ostatnim czasie przesunięto o trzy miesiące (do 1 października 2020r.) zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowymi deklaracjo-informacjami (JPK_V7 i JPK_V&K). Nie oddalono jednak po raz kolejny zmian w zakresie stosowania stawek obniżonych.

Oto szczegółowy program szkolenia.

 1. Nowy zakres zastosowania stawek 8%, 5% i 0% (Matryca Stawek):
  • od kiedy należy stosować nowe oznaczenie towarów i usług,
  • główne (nie wszystkie) zmiany w wysokości opodatkowania,
  • jak skorzystać z WIS w przypadku, gdy nie wiemy jaka obowiązuje stawka?
  • jak korygować „stare” rozliczenia?
 2. Odroczenie na pół roku obowiązków dotychczasowych kas online, które miały być stosowane od dnia 1 lipca 2020 r.
 3. Zastosowanie MPP (podzielona płatność) od 1 lipca 2020 r. jako przesłanka:
  • zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku płatności na „zły” rachunek bankowy wierzyciela,
  • braku odpowiedzialność solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy (usługodawcy).
 4. Niezbędne przesłanki zastosowania stawki 0% w przypadku WDT:
  • konieczność terminowego stosowania informacji podsumowującej VAT-UE,
  • niewłaściwy charakter informacji VAT-UE
 5. Zmiany w zasadach dotyczących miejsca dostawy w przypadku transakcji transgranicznych:
  • związanych z WDT,
  • związanych z eksportem towarów.
 6. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania wysyłki towarów do prowadzącego magazynu Call-of-Stock:
  • ewidencja prowadzona przez podmiot wysyłający,
  • ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący magazyn,
  • kiedy można zastosować stawkę 0%?
 7. Faktury uproszczone, paragony będące fakturami, faktury wystawione za paragony – najważniejsze zmiany.
 8. Korekta przychodu w ciągu 30 dni z tytułu niezapłaconych faktur, a korekta podatku należnego z tego tytułu.
 9. Pozostałe zmiany.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

2 września 2020 r. w godz. 9.00-13.30, Płock, hotel Herman, ul. Sienkiewicza 30

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 329 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Z opóźnieniem wchodzą w życie w połowie drugiego półrocza tego roku kolejne głębokie zmiany w podatku od towarów i usług. Część tych zmian została przesunięta na tę datę przy pomocy przepisów wprowadzonych w czasie kwarantanny, część wynika w obowiązków implementacyjnych (zmiany prawa UE). Głęboki spadek dochodów budżetowych z tego podatku w pierwszym półroczu zapowiada również dalsze zmiany, które będą miały na celu zwiększenie tych dochodów. Najważniejsze jest to, że w ostatnim czasie przesunięto o trzy miesiące (do 1 października 2020r.) zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowymi deklaracjo-informacjami (JPK_V7 i JPK_V&K). Nie oddalono jednak po raz kolejny zmian w zakresie stosowania stawek obniżonych.

Oto szczegółowy program szkolenia.

 1. Nowy zakres zastosowania stawek 8%, 5% i 0% (Matryca Stawek):
  • od kiedy należy stosować nowe oznaczenie towarów i usług,
  • główne (nie wszystkie) zmiany w wysokości opodatkowania,
  • jak skorzystać z WIS w przypadku, gdy nie wiemy jaka obowiązuje stawka?
  • jak korygować „stare” rozliczenia?
 2. Odroczenie na pół roku obowiązków dotychczasowych kas online, które miały być stosowane od dnia 1 lipca 2020 r.
 3. Zastosowanie MPP (podzielona płatność) od 1 lipca 2020 r. jako przesłanka:
  • zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku płatności na „zły” rachunek bankowy wierzyciela,
  • braku odpowiedzialność solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy (usługodawcy).
 4. Niezbędne przesłanki zastosowania stawki 0% w przypadku WDT:
  • konieczność terminowego stosowania informacji podsumowującej VAT-UE,
  • niewłaściwy charakter informacji VAT-UE
 5. Zmiany w zasadach dotyczących miejsca dostawy w przypadku transakcji transgranicznych:
  • związanych z WDT,
  • związanych z eksportem towarów.
 6. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania wysyłki towarów do prowadzącego magazynu Call-of-Stock:
  • ewidencja prowadzona przez podmiot wysyłający,
  • ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący magazyn,
  • kiedy można zastosować stawkę 0%?
 7. Faktury uproszczone, paragony będące fakturami, faktury wystawione za paragony – najważniejsze zmiany.
 8. Korekta przychodu w ciągu 30 dni z tytułu niezapłaconych faktur, a korekta podatku należnego z tego tytułu.
 9. Pozostałe zmiany.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

11 września 2020 r. w godz. 9.30-14.00, Gorzów Wlkp., hotel Fado, aleja Konstytucji 3 Maja 12

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 329 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Z opóźnieniem wchodzą w życie w połowie drugiego półrocza tego roku kolejne głębokie zmiany w podatku od towarów i usług. Część tych zmian została przesunięta na tę datę przy pomocy przepisów wprowadzonych w czasie kwarantanny, część wynika w obowiązków implementacyjnych (zmiany prawa UE). Głęboki spadek dochodów budżetowych z tego podatku w pierwszym półroczu zapowiada również dalsze zmiany, które będą miały na celu zwiększenie tych dochodów. Najważniejsze jest to, że w ostatnim czasie przesunięto o trzy miesiące (do 1 października 2020r.) zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowymi deklaracjo-informacjami (JPK_V7 i JPK_V&K). Nie oddalono jednak po raz kolejny zmian w zakresie stosowania stawek obniżonych.

Oto szczegółowy program szkolenia.

 1. Nowy zakres zastosowania stawek 8%, 5% i 0% (Matryca Stawek):
  • od kiedy należy stosować nowe oznaczenie towarów i usług,
  • główne (nie wszystkie) zmiany w wysokości opodatkowania,
  • jak skorzystać z WIS w przypadku, gdy nie wiemy jaka obowiązuje stawka?
  • jak korygować „stare” rozliczenia?
 2. Odroczenie na pół roku obowiązków dotychczasowych kas online, które miały być stosowane od dnia 1 lipca 2020 r.
 3. Zastosowanie MPP (podzielona płatność) od 1 lipca 2020 r. jako przesłanka:
  • zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku płatności na „zły” rachunek bankowy wierzyciela,
  • braku odpowiedzialność solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy (usługodawcy).
 4. Niezbędne przesłanki zastosowania stawki 0% w przypadku WDT:
  • konieczność terminowego stosowania informacji podsumowującej VAT-UE,
  • niewłaściwy charakter informacji VAT-UE
 5. Zmiany w zasadach dotyczących miejsca dostawy w przypadku transakcji transgranicznych:
  • związanych z WDT,
  • związanych z eksportem towarów.
 6. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania wysyłki towarów do prowadzącego magazynu Call-of-Stock:
  • ewidencja prowadzona przez podmiot wysyłający,
  • ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący magazyn,
  • kiedy można zastosować stawkę 0%?
 7. Faktury uproszczone, paragony będące fakturami, faktury wystawione za paragony – najważniejsze zmiany.
 8. Korekta przychodu w ciągu 30 dni z tytułu niezapłaconych faktur, a korekta podatku należnego z tego tytułu.
 9. Pozostałe zmiany.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

17 września 2020 r. w godz. 10.00-14.30, Konin, hotel Restauracja Kresowianka, ul. Kolska 22

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 329 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Z opóźnieniem wchodzą w życie w połowie drugiego półrocza tego roku kolejne głębokie zmiany w podatku od towarów i usług. Część tych zmian została przesunięta na tę datę przy pomocy przepisów wprowadzonych w czasie kwarantanny, część wynika w obowiązków implementacyjnych (zmiany prawa UE). Głęboki spadek dochodów budżetowych z tego podatku w pierwszym półroczu zapowiada również dalsze zmiany, które będą miały na celu zwiększenie tych dochodów. Najważniejsze jest to, że w ostatnim czasie przesunięto o trzy miesiące (do 1 października 2020r.) zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowymi deklaracjo-informacjami (JPK_V7 i JPK_V&K). Nie oddalono jednak po raz kolejny zmian w zakresie stosowania stawek obniżonych.

Oto szczegółowy program szkolenia.

 1. Nowy zakres zastosowania stawek 8%, 5% i 0% (Matryca Stawek):
  • od kiedy należy stosować nowe oznaczenie towarów i usług,
  • główne (nie wszystkie) zmiany w wysokości opodatkowania,
  • jak skorzystać z WIS w przypadku, gdy nie wiemy jaka obowiązuje stawka?
  • jak korygować „stare” rozliczenia?
 2. Odroczenie na pół roku obowiązków dotychczasowych kas online, które miały być stosowane od dnia 1 lipca 2020 r.
 3. Zastosowanie MPP (podzielona płatność) od 1 lipca 2020 r. jako przesłanka:
  • zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku płatności na „zły” rachunek bankowy wierzyciela,
  • braku odpowiedzialność solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy (usługodawcy).
 4. Niezbędne przesłanki zastosowania stawki 0% w przypadku WDT:
  • konieczność terminowego stosowania informacji podsumowującej VAT-UE,
  • niewłaściwy charakter informacji VAT-UE
 5. Zmiany w zasadach dotyczących miejsca dostawy w przypadku transakcji transgranicznych:
  • związanych z WDT,
  • związanych z eksportem towarów.
 6. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania wysyłki towarów do prowadzącego magazynu Call-of-Stock:
  • ewidencja prowadzona przez podmiot wysyłający,
  • ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący magazyn,
  • kiedy można zastosować stawkę 0%?
 7. Faktury uproszczone, paragony będące fakturami, faktury wystawione za paragony – najważniejsze zmiany.
 8. Korekta przychodu w ciągu 30 dni z tytułu niezapłaconych faktur, a korekta podatku należnego z tego tytułu.
 9. Pozostałe zmiany.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

26 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00-14.30, Kalisz, hotel Calisia ul. Nowy Świat 1-3

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 329 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szanowni Państwo,
W związku ze zmniejszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem  podjęliśmy decyzję o przywróceniu naszych szkoleń stacjonarnych.
Są one organizowane zgodnie z Wytycznymi Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Prosimy osoby planujące udział w tym seminarium o zapoznanie się z wytycznymi.

Wytyczne GIS

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

I. Bardzo ważne zmiany od 1 lipca 2020:

 1. VAT w obrocie towarowym międzynarodowym po zmianach
  • Przemieszczanie towarów w nowej procedurze call-off stock – uwaga dawne magazyny konsygnacyjne
  • Transakcje łańcuchowe w ramach Unii Europejskiej – nowe zasady ustalania transakcji ruchomej, nowe ważne definicje, kim jest podmiot pośredniczący? Nowe domniemania
  • Nowe MATERIALNE warunki dla stawki 0 % przy WDT – brak spełnienia oznacza brak prawa do stawki 0 % !
  • Nowe zasady rozliczania importu towarów – ważne uproszczenia
 2. Nowa matryca stawek – nowy problem podatników dla kogo stawki VAT ulegną zmianie ?
  • Nowa matryca – jakie ma skutki podatkowe
  • Na co stawka wzrośnie, a na co zmaleje?
  • Gdzie szukać nowych stawek?
  • Jakie skutki techniczne ma wejście nowej matrycy?
  • Prawidłowe oznaczanie towarów i usług w świetle nowych klasyfikacji
  • Jak dokonać płynnego przejścia między oznaczeniami
  • Co robić w razie podjęcia wątpliwości co do oznaczenia
  • Ryzyka podatkowe niewłaściwej klasyfikacji
  • Załącznik nr 15 do ustawy o VAT a PKWiU i CN
 3. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) czy warto ją mieć ? nowe narządzie dla podatników
  • Czym jest WIS i jak przebiega procedura jej uzyskania
  • Koszty uzyskania WIS
  • Moc ochronna Informacji
  • Różnice oraz właściwość: interpretacja indywidualna a WIS
  • Nomenklatura scalona CN oraz PKWiU 2015

II Zmiany od 1 października 2020 – raportowanie już nie tylko w schematach podatkowych, ale także w VAT:

 1.  Raportowanie w podatku VAT - rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania VAT – JPK_VAT od X 2020 r – zamiast uproszczenia nowe obowiązki, nowe kary dla podatników:
  • Nowy plik JPK_VDEK oraz konsekwencje jego wprowadzenia – typowanie podmiotów do kontroli
  • Czy zlikwidowane zostaną deklaracje VAT?
  • Nowe obowiązki raportowania dla sprzedawców i nabywców – kilkanaście grup towarowo-usługowych do rozpoznania i zaraportowania, kilkanaście rodzajów transakcji do zidentyfikowania, 6 rodzajów dowodów zakupu i sprzedaży;
  • Katalog nowych symboli do oznaczania sprzedaży w pliku JPK_VAT
  • Nowe sankcje za nieprawidłowości oraz błędy w plikach JPK
  • Inne konsekwencje nowego systemu
  • Kara 500 zł dla kogo i w jakim przypadku

III. Zmiany od 1.1.2020

 1. Wystawienie faktury do paragonów z NIP chasu ciąg dalszy nowe przełomowe interpretacje
  • Problematyka faktur uproszczonych – kiedy paragon może nią być?
  • Faktura a paragon – rozróżnienie dokumentacji
  • Wystawianie faktur do paragonów
  • Faktura nierzetelna a niewadliwa
  • Błędy w dokumentacji oraz sankcje
  • Faktura do faktury uproszczonej (paragonu z NIP) – omówienie zmian w interpretacji organów
  • Przegląd najnowszych interpretacji
 2. Split payment – praktyka stosowania przepisów oraz interpretacje organów podatkowych – najczęstsze błędy:
  • Co podlega mechanizmowi podzielonej płatności
  • Czy załącznik nr. 15 oraz zawarte w nim towary mogą ulec zmianie?
  • Oznaczanie faktur w prawidłowy sposób
  • Usługi budowlane a split payment
  • Factoring a MPP
  • Opłacanie kilku faktur jednocześnie
  • Sankcje za nieprawidłowości w dokonywaniu płatności
  • Kwestia odpowiedzialności solidarnej
  • Warte uwagi interpretacje indywidualne organów oraz orzeczenia sądów

Szkolenie prowadzi:

Jarosław Włoch - radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego, specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.

TERMIN, MIEJSCE:

6 sierpnia 2020 r., godz. 10.00, Rzeszów, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 309 zł oraz 53 zł za materiały.

Cena za uczestnictwo drugiej i kolejnej osoby z firmy wynosi 209 zł oraz 53 zł za materiały

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Z opóźnieniem wchodzą w życie w połowie drugiego półrocza tego roku kolejne głębokie zmiany w podatku od towarów i usług. Część tych zmian została przesunięta na tę datę przy pomocy przepisów wprowadzonych w czasie kwarantanny, część wynika w obowiązków implementacyjnych (zmiany prawa UE). Głęboki spadek dochodów budżetowych z tego podatku w pierwszym półroczu zapowiada również dalsze zmiany, które będą miały na celu zwiększenie tych dochodów. Najważniejsze jest to, że w ostatnim czasie przesunięto o trzy miesiące (do 1 października 2020r.) zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowymi deklaracjo-informacjami (JPK_V7 i JPK_V&K). Nie oddalono jednak po raz kolejny zmian w zakresie stosowania stawek obniżonych.

Oto szczegółowy program szkolenia.

 1. Nowy zakres zastosowania stawek 8%, 5% i 0% (Matryca Stawek):
  • od kiedy należy stosować nowe oznaczenie towarów i usług,
  • główne (nie wszystkie) zmiany w wysokości opodatkowania,
  • jak skorzystać z WIS w przypadku, gdy nie wiemy jaka obowiązuje stawka?
  • jak korygować „stare” rozliczenia?
 2. Odroczenie na pół roku obowiązków dotychczasowych kas online, które miały być stosowane od dnia 1 lipca 2020 r.
 3. Zastosowanie MPP (podzielona płatność) od 1 lipca 2020 r. jako przesłanka:
  • zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku płatności na „zły” rachunek bankowy wierzyciela,
  • braku odpowiedzialność solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy (usługodawcy).
 4. Niezbędne przesłanki zastosowania stawki 0% w przypadku WDT:
  • konieczność terminowego stosowania informacji podsumowującej VAT-UE,
  • niewłaściwy charakter informacji VAT-UE
 5. Zmiany w zasadach dotyczących miejsca dostawy w przypadku transakcji transgranicznych:
  • związanych z WDT,
  • związanych z eksportem towarów.
 6. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania wysyłki towarów do prowadzącego magazynu Call-of-Stock:
  • ewidencja prowadzona przez podmiot wysyłający,
  • ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący magazyn,
  • kiedy można zastosować stawkę 0%?
 7. Faktury uproszczone, paragony będące fakturami, faktury wystawione za paragony – najważniejsze zmiany.
 8. Korekta przychodu w ciągu 30 dni z tytułu niezapłaconych faktur, a korekta podatku należnego z tego tytułu.
 9. Pozostałe zmiany.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

28 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00-14.30, Szczecin, Park Hotel Sp. z o.o., ul. Plantowa 1

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 349 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Z opóźnieniem wchodzą w życie w połowie drugiego półrocza tego roku kolejne głębokie zmiany w podatku od towarów i usług. Część tych zmian została przesunięta na tę datę przy pomocy przepisów wprowadzonych w czasie kwarantanny, część wynika w obowiązków implementacyjnych (zmiany prawa UE). Głęboki spadek dochodów budżetowych z tego podatku w pierwszym półroczu zapowiada również dalsze zmiany, które będą miały na celu zwiększenie tych dochodów. Najważniejsze jest to, że w ostatnim czasie przesunięto o trzy miesiące (do 1 października 2020r.) zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowymi deklaracjo-informacjami (JPK_V7 i JPK_V&K). Nie oddalono jednak po raz kolejny zmian w zakresie stosowania stawek obniżonych.

Oto szczegółowy program szkolenia.

 1. Nowy zakres zastosowania stawek 8%, 5% i 0% (Matryca Stawek):
  • od kiedy należy stosować nowe oznaczenie towarów i usług,
  • główne (nie wszystkie) zmiany w wysokości opodatkowania,
  • jak skorzystać z WIS w przypadku, gdy nie wiemy jaka obowiązuje stawka?
  • jak korygować „stare” rozliczenia?
 2. Odroczenie na pół roku obowiązków dotychczasowych kas online, które miały być stosowane od dnia 1 lipca 2020 r.
 3. Zastosowanie MPP (podzielona płatność) od 1 lipca 2020 r. jako przesłanka:
  • zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku płatności na „zły” rachunek bankowy wierzyciela,
  • braku odpowiedzialność solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy (usługodawcy).
 4. Niezbędne przesłanki zastosowania stawki 0% w przypadku WDT:
  • konieczność terminowego stosowania informacji podsumowującej VAT-UE,
  • niewłaściwy charakter informacji VAT-UE
 5. Zmiany w zasadach dotyczących miejsca dostawy w przypadku transakcji transgranicznych:
  • związanych z WDT,
  • związanych z eksportem towarów.
 6. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania wysyłki towarów do prowadzącego magazynu Call-of-Stock:
  • ewidencja prowadzona przez podmiot wysyłający,
  • ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący magazyn,
  • kiedy można zastosować stawkę 0%?
 7. Faktury uproszczone, paragony będące fakturami, faktury wystawione za paragony – najważniejsze zmiany.
 8. Korekta przychodu w ciągu 30 dni z tytułu niezapłaconych faktur, a korekta podatku należnego z tego tytułu.
 9. Pozostałe zmiany.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prawo do nabycia licencji na ogólną instrukcję wewnętrzną dotyczącą stosowania podzielonej płatności oraz wzorcowe polecenie wewnętrzne dotyczące wykonywania przez podatników, dyrektorów finansowych oraz księgowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania tzw. schematów podatkowych

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

 

Uwaga. Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 

– najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

 

TERMIN, MIEJSCE:

14 lipca 2020 r. w godz. 10.00-14.30, Toruń, Hotel FILMAR Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 45

CENA:

Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 349 zł oraz 83 zł za materiały.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena za udział w wykładzie wynosi 249 zł i 83 zł za materiały.

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz 5 punktów do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

Szanowni Państwo,

 

     Niniejszym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Letniej Szkole Podatkowej, która tradycyjnie organizowana jest przez Instytut Studiów Podatkowych w okresie wakacyjnym. Wykłady te cieszą się dużym zainteresowaniem praktyków pragnących pogłębić wiedzę z tematyki podatkowej. W tym roku poza podatkami VAT i dochodowymi odrębnym punktem będzie wykład z zakresu zasad wydatkowania i rozliczania środków antykryzysowych.

     Przywrócenie kontroli Narastająca represyjność stosowania prawa podatkowego, połączona z szerokim wykorzystaniem instrumentów prawa karnego skarbowego i prawa karnego zmienia sposób postrzegania podatków w praktyce, a największym kapitałem podatkowym każdej firmy jest wiedza jej pracowników.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

VAT: 1 lipca 2020 r. - szkolenie dotyczące zmian w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW podatku VAT

 

 1. „Biała lista” podatników VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
  • nowa lista wyjątków uprawniających do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków dokumentowanych fakturą zapłaconych przelewem na rachunek bankowy nie wymieniony na „Białej liście” podatników VAT: wyłączenie wydatków będących importem usług, WNT oraz transgranicznym odwrotnym obciążeniem,
  • objaśnienia ogólne Ministra Finansów,
  • skutki w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialność solidarna;
  • wydłużenie do 7, albo 14 dni terminu złożenia ZAW-NR przypadku zapłaty za nabycie towaru bądź usługi na rachunek bankowy spoza „białej listy” podatników VAT.
 2. Odroczenie okresowego przeglądu kas rejestrujących do lipca 2020 r.
 3. Kasy online z dniem 1 lipca 2020 r. – czy będą przesunięcia terminów?
 4. Przesunięcie na 1 października 2020 r. likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K i wprowadzenie JPK-V7M i JPK-V7K. Istota zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nową strukturą:
  • podmioty obowiązane oraz terminy przewidziane na sporządzenia i wysłania nowej struktury,
  • nowa struktura z podziałem na części deklaracyjną i ewidencyjną,
  • nowy zakres przedmiotowy ewidencji prowadzonej przez podatników VAT:wielokrotne zwiększenie ilości danych gromadzonych w tej ewidencji oraz raportowanych do Urzędów Skarbowych,
  • sankcje za wadliwe raportowanie ewidencji wraz z informacjami tworzącymi deklaracje podatkowe,
  • czasowe wyłączenie z JPK faktur uproszczonych.
 5. Zastosowanie stawki 0% VAT dla darowizn komputerów przenośnych dla szkół.
 6. Paragon z NIP czy faktura uproszczona; zasady ewidencjonowania i wystawiania.
 7. Nowe zasady fakturowania krajowych i transgranicznych dostaw łańcuchowych; opóźniona implementacja zmienionej dyrektywy nr 112/2006. (1 lipca 2020 r.)
 8. Wspólnotowe zasady prowadzenia ewidencji dla potrzeb magazynów call of stock (1 lipca 2020 r.).
 9. Nowa matryca stawek VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
  • zmiany w systemie klasyfikacji towarów i usług,
  • nowe stawki podatku dla towarów i usług,
  • zastąpienie PKWiU 2008 przez Nomenklaturę scaloną CN oraz PKWiU 2015.
 10. Rozliczenie stawki 0% z tytułu WDT – nowe zasady obowiązujące od dnia 1 lipca 2020 r.
  • rozliczenie w czasie ujemnego podatku naliczonego,
  • faktury korygujące otrzymane od dostawcy towarów (usługodawcy) – ujęcie w rejestrze,
  • podatek naliczony, a otrzymane faktury po okresie rozliczeniowym, a przed złożeniem deklaracji.
 11. Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (1 lipca 2020 r.):
  • zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności oraz przewidziane sankcje karne.
  • kiedy brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności(MPP) rodzi nakaz korekty kosztów uzyskania przychodów?
 12. Korekty deklaracji VAT-7 przed i po dniu 1 października 2020 r.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych - lipiec 2020

 

 

 1. Składamy deklarację CIT-8 do 31 maja 2020 r.
  1. Omówienie zeznania według aktualnej wersji obowiązującej za 2019 r.
  2. Praktyczne problemy dotyczące alokacji przychodów i kosztów do źródeł oraz zastosowanie właściwej stawki podatkowej.
 2. Podatek u źródła (WHT) w 2020 r. – czy są zmiany od 1 lipca 2020?
  1. aktualny stan zmiany przepisów o podatku u źródła,
  2. zasady wypłat należności objętych podatkiem u źródła z uwzględnieniem „należytej staranności”.
 3. Skutki w podatku dochodowym stosowania rozwiązań pomocowych z Tarcz Antykryzysowych.
  1. Skutki w CIT zwolnienia z ZUS,
  2. skutki w CIT dofinansowania do wynagrodzeń.
  3. Skutki w CIT subwencji z Tarczy PFR.
 4. Rozliczanie kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych (zakup, najem, leasing) z uwzględnieniem urzędowych objaśnień MF z dnia 9 kwietnia 2020 r.
  1. Wyjaśnienie stosowanych limitów kosztowych.
  2. Czy będą kolejne zmiany w limitowaniu kosztów dotyczących samochodów osobowych?
 5. Nowe terminy w zakresie sprawozdań finansowych
  1. nowy terminy sporządzenia, zatwierdzenia sprawozdań,
  2. nowe terminy przekazania sprawozdań do KRS albo KAS,
 6. Odroczenie innych terminów podatkowych
  1. zawiadomienie o płatności na rachunek bankowy
  2. informacje o cenach transferowych,
  3. podatek „budynkowy”,
  4. wydanie interpretacji indywidualnej,
  5. schematy podatkowe,
  6. informacje IFT,
  7. zawieszenie terminów w postępowaniach i kontrolach
 7. Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w CIT
  1. kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego rozliczenia straty
  2. jaki jest limit i tryb preferencyjnego rozliczenia
 8. Zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” w CIT
  1. ograniczenie obowiązku „korekty kosztów” w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami,
  2. prawa wierzyciela w uldze na złe długi
 9. Nowe zasady odliczania darowizn w CIT
  1. jakie darowizny podlegają preferencyjnemu odliczeniu
  2. kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego odliczenia darowizn
 10. Inne preferencje podatkowe z Tarczy antykryzysowej w CIT
  1. prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek w CIT i PIT,
  2. ulga B+R i ulga IP-BOX w CIT i PIT,
  3. jednorazowe odpisy amortyzacyjne w CIT i PIT,
  4. nowe zwolnienia i zwiększone limity dotychczasowych zwolnień w PIT

 

Wydatkowanie oraz opodatkowanie środków otrzymanych w ramach instrumentów antykryzysowych – najważniejsze informacje i zasady

 

 1. Przypomnienie zasad przyznawania dofinansowań w kontekście kontroli ich wydatkowania – Tarcza 1.0., 2.0. oraz 3.0.
  1. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z FGŚP
   • warunki formalne uzyskania dofinansowania
   • okres obowiązywania porozumienia
   • wysokość dofinansowania
   • rygor zwrotu dofinansowania
  2. świadczenie postojowe
   • warunki formalne uzyskania świadczenia (jak rozumieć brak poprawy sytuacji materialnej)
   • łączenie świadczenia postojowego z innymi świadczeniami (np. zasiłkiem opiekuńczym)
  3. dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z FP
   • termin złożenia wniosku
   • warunki formalne uzyskania dofinansowania
   • rygor zwrotu
  4. dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
   • termin złożenia wniosku
   • warunki formalne uzyskania dofinansowania
  5. mikropożyczka
   • warunki formalne uzyskania
  6. subwencja z PFR
   • warunki formalne
   • kalkulacja poziomu zatrudnienia
   • kalkulacja wysokości subwencji
 2. Generalne zasady wydatkowania środków
 3. Ogólna specyfika kosztów oraz przykładowe koszty uzyskania przychodu
 4. Dokumentowanie wydatkowania środków
 5. Czy zwolnienie z ZUS zwiększa wysokość podatku?
 6. Czy pożyczka otrzymana od starosty w ramach Tarczy Antykryzysowej zwiększa wartość przychodu i na co można ją wydać?
 7. Jakie skutki podatkowe ma otrzymane świadczenie postojowe?
 8. Dofinansowanie z FGŚP (oraz odpowiednio z FP) – na co możne je wydać i jakie ma skutki podatkowe?
 9. Opodatkowanie i wydatkowanie środków otrzymanych jako subwencja PFR
 10. Ważne terminy i rozliczenia

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

 

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Miejsce:

Warszawa, Pałac Konstancji - siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

 

 

 

Termin:

 

14 lipca 2020 r. – Jacek Pyssa – CIT

16 lipca 2020 r. – Anna Stokłosa – Środki antykryzysowe

21 lipca 2020 r. – Mariusz Unisk – VAT II,

23 lipca 2020 r. – prof. dr hab. Witold Modzelewski – VAT I,

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 1290 zł wraz z materiałami.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 1090 zł wraz z materiałami.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych tematach szkolenia w cenie 399 zł dzień szkolenia (kolejna osoba z firmy w cenie 349 zł).

 

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 500 196 451

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

W załączeniu wykaz szkoleń na które możecie Państwo uzyskać dofinansowanie.

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

Szanowni Państwo,

 

     Niniejszym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Letniej Szkole Podatkowej, która tradycyjnie organizowana jest przez Instytut Studiów Podatkowych w okresie wakacyjnym. Wykłady te cieszą się dużym zainteresowaniem praktyków pragnących pogłębić wiedzę z tematyki podatkowej. W tym roku poza podatkami VAT i dochodowymi odrębnym punktem będzie wykład z zakresu zasad wydatkowania i rozliczania środków antykryzysowych.

     Przywrócenie kontroli Narastająca represyjność stosowania prawa podatkowego, połączona z szerokim wykorzystaniem instrumentów prawa karnego skarbowego i prawa karnego zmienia sposób postrzegania podatków w praktyce, a największym kapitałem podatkowym każdej firmy jest wiedza jej pracowników.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

VAT: 1 lipca 2020 r. - szkolenie dotyczące zmian w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW podatku VAT

 

 1. „Biała lista” podatników VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
  • nowa lista wyjątków uprawniających do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków dokumentowanych fakturą zapłaconych przelewem na rachunek bankowy nie wymieniony na „Białej liście” podatników VAT: wyłączenie wydatków będących importem usług, WNT oraz transgranicznym odwrotnym obciążeniem,
  • objaśnienia ogólne Ministra Finansów,
  • skutki w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialność solidarna;
  • wydłużenie do 7, albo 14 dni terminu złożenia ZAW-NR przypadku zapłaty za nabycie towaru bądź usługi na rachunek bankowy spoza „białej listy” podatników VAT.
 2. Odroczenie okresowego przeglądu kas rejestrujących do lipca 2020 r.
 3. Kasy online z dniem 1 lipca 2020 r. – czy będą przesunięcia terminów?
 4. Przesunięcie na 1 października 2020 r. likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K i wprowadzenie JPK-V7M i JPK-V7K. Istota zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nową strukturą:
  • podmioty obowiązane oraz terminy przewidziane na sporządzenia i wysłania nowej struktury,
  • nowa struktura z podziałem na części deklaracyjną i ewidencyjną,
  • nowy zakres przedmiotowy ewidencji prowadzonej przez podatników VAT:wielokrotne zwiększenie ilości danych gromadzonych w tej ewidencji oraz raportowanych do Urzędów Skarbowych,
  • sankcje za wadliwe raportowanie ewidencji wraz z informacjami tworzącymi deklaracje podatkowe,
  • czasowe wyłączenie z JPK faktur uproszczonych.
 5. Zastosowanie stawki 0% VAT dla darowizn komputerów przenośnych dla szkół.
 6. Paragon z NIP czy faktura uproszczona; zasady ewidencjonowania i wystawiania.
 7. Nowe zasady fakturowania krajowych i transgranicznych dostaw łańcuchowych; opóźniona implementacja zmienionej dyrektywy nr 112/2006. (1 lipca 2020 r.)
 8. Wspólnotowe zasady prowadzenia ewidencji dla potrzeb magazynów call of stock (1 lipca 2020 r.).
 9. Nowa matryca stawek VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
  • zmiany w systemie klasyfikacji towarów i usług,
  • nowe stawki podatku dla towarów i usług,
  • zastąpienie PKWiU 2008 przez Nomenklaturę scaloną CN oraz PKWiU 2015.
 10. Rozliczenie stawki 0% z tytułu WDT – nowe zasady obowiązujące od dnia 1 lipca 2020 r.
  • rozliczenie w czasie ujemnego podatku naliczonego,
  • faktury korygujące otrzymane od dostawcy towarów (usługodawcy) – ujęcie w rejestrze,
  • podatek naliczony, a otrzymane faktury po okresie rozliczeniowym, a przed złożeniem deklaracji.
 11. Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (1 lipca 2020 r.):
  • zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności oraz przewidziane sankcje karne.
  • kiedy brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności(MPP) rodzi nakaz korekty kosztów uzyskania przychodów?
 12. Korekty deklaracji VAT-7 przed i po dniu 1 października 2020 r.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych - lipiec 2020

 

 

 1. Składamy deklarację CIT-8 do 31 maja 2020 r.
  1. Omówienie zeznania według aktualnej wersji obowiązującej za 2019 r.
  2. Praktyczne problemy dotyczące alokacji przychodów i kosztów do źródeł oraz zastosowanie właściwej stawki podatkowej.
 2. Podatek u źródła (WHT) w 2020 r. – czy są zmiany od 1 lipca 2020?
  1. aktualny stan zmiany przepisów o podatku u źródła,
  2. zasady wypłat należności objętych podatkiem u źródła z uwzględnieniem „należytej staranności”.
 3. Skutki w podatku dochodowym stosowania rozwiązań pomocowych z Tarcz Antykryzysowych.
  1. Skutki w CIT zwolnienia z ZUS,
  2. skutki w CIT dofinansowania do wynagrodzeń.
  3. Skutki w CIT subwencji z Tarczy PFR.
 4. Rozliczanie kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych (zakup, najem, leasing) z uwzględnieniem urzędowych objaśnień MF z dnia 9 kwietnia 2020 r.
  1. Wyjaśnienie stosowanych limitów kosztowych.
  2. Czy będą kolejne zmiany w limitowaniu kosztów dotyczących samochodów osobowych?
 5. Nowe terminy w zakresie sprawozdań finansowych
  1. nowy terminy sporządzenia, zatwierdzenia sprawozdań,
  2. nowe terminy przekazania sprawozdań do KRS albo KAS,
 6. Odroczenie innych terminów podatkowych
  1. zawiadomienie o płatności na rachunek bankowy
  2. informacje o cenach transferowych,
  3. podatek „budynkowy”,
  4. wydanie interpretacji indywidualnej,
  5. schematy podatkowe,
  6. informacje IFT,
  7. zawieszenie terminów w postępowaniach i kontrolach
 7. Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w CIT
  1. kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego rozliczenia straty
  2. jaki jest limit i tryb preferencyjnego rozliczenia
 8. Zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” w CIT
  1. ograniczenie obowiązku „korekty kosztów” w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami,
  2. prawa wierzyciela w uldze na złe długi
 9. Nowe zasady odliczania darowizn w CIT
  1. jakie darowizny podlegają preferencyjnemu odliczeniu
  2. kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego odliczenia darowizn
 10. Inne preferencje podatkowe z Tarczy antykryzysowej w CIT
  1. prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek w CIT i PIT,
  2. ulga B+R i ulga IP-BOX w CIT i PIT,
  3. jednorazowe odpisy amortyzacyjne w CIT i PIT,
  4. nowe zwolnienia i zwiększone limity dotychczasowych zwolnień w PIT

 

Wydatkowanie oraz opodatkowanie środków otrzymanych w ramach instrumentów antykryzysowych – najważniejsze informacje i zasady

 

 1. Przypomnienie zasad przyznawania dofinansowań w kontekście kontroli ich wydatkowania – Tarcza 1.0., 2.0. oraz 3.0.
  1. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z FGŚP
   • warunki formalne uzyskania dofinansowania
   • okres obowiązywania porozumienia
   • wysokość dofinansowania
   • rygor zwrotu dofinansowania
  2. świadczenie postojowe
   • warunki formalne uzyskania świadczenia (jak rozumieć brak poprawy sytuacji materialnej)
   • łączenie świadczenia postojowego z innymi świadczeniami (np. zasiłkiem opiekuńczym)
  3. dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z FP
   • termin złożenia wniosku
   • warunki formalne uzyskania dofinansowania
   • rygor zwrotu
  4. dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
   • termin złożenia wniosku
   • warunki formalne uzyskania dofinansowania
  5. mikropożyczka
   • warunki formalne uzyskania
  6. subwencja z PFR
   • warunki formalne
   • kalkulacja poziomu zatrudnienia
   • kalkulacja wysokości subwencji
 2. Generalne zasady wydatkowania środków
 3. Ogólna specyfika kosztów oraz przykładowe koszty uzyskania przychodu
 4. Dokumentowanie wydatkowania środków
 5. Czy zwolnienie z ZUS zwiększa wysokość podatku?
 6. Czy pożyczka otrzymana od starosty w ramach Tarczy Antykryzysowej zwiększa wartość przychodu i na co można ją wydać?
 7. Jakie skutki podatkowe ma otrzymane świadczenie postojowe?
 8. Dofinansowanie z FGŚP (oraz odpowiednio z FP) – na co możne je wydać i jakie ma skutki podatkowe?
 9. Opodatkowanie i wydatkowanie środków otrzymanych jako subwencja PFR
 10. Ważne terminy i rozliczenia

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

 

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Miejsce:

Katowice, Budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18

 

 

 

Termin:

 

3 września 2020 r. – prof. dr hab. Witold Modzelewski – VAT I,

8 września 2020 r. – Anna Stokłosa – Środki antykryzysowe,

11 września 2020 r. – Jacek Pyssa – CIT,

16 września 2020 r. – Mariusz Unisk – VAT II.

 

Termin:

 

3 września 2020 r. – prof. dr hab. Witold Modzelewski – VAT I,

8 września 2020 r. – Anna Stokłosa – Środki antykryzysowe,

11 września 2020 r. – Jacek Pyssa – CIT,

16 września 2020 r. – Mariusz Unisk – VAT II.

 

Termin:

 

3 września 2020 r. – prof. dr hab. Witold Modzelewski – VAT I,

8 września 2020 r. – Anna Stokłosa – Środki antykryzysowe,

11 września 2020 r. – Jacek Pyssa – CIT,

16 września 2020 r. – Mariusz Unisk – VAT II.

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 1290 zł wraz z materiałami.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 1090 zł wraz z materiałami.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych tematach szkolenia w cenie 399 zł dzień szkolenia (kolejna osoba z firmy w cenie 349 zł).

 

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 500 196 451

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

W załączeniu wykaz szkoleń na które możecie Państwo uzyskać dofinansowanie.

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!
Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

Szanowni Państwo,

 

     Niniejszym pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Letniej Szkole Podatkowej, która tradycyjnie organizowana jest przez Instytut Studiów Podatkowych w okresie wakacyjnym. Wykłady te cieszą się dużym zainteresowaniem praktyków pragnących pogłębić wiedzę z tematyki podatkowej. W tym roku poza podatkami VAT i dochodowymi odrębnym punktem będzie wykład z zakresu zasad wydatkowania i rozliczania środków antykryzysowych.

     Przywrócenie kontroli Narastająca represyjność stosowania prawa podatkowego, połączona z szerokim wykorzystaniem instrumentów prawa karnego skarbowego i prawa karnego zmienia sposób postrzegania podatków w praktyce, a największym kapitałem podatkowym każdej firmy jest wiedza jej pracowników.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

VAT: 1 lipca 2020 r. - szkolenie dotyczące zmian w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW podatku VAT

 

 1. „Biała lista” podatników VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
  • nowa lista wyjątków uprawniających do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków dokumentowanych fakturą zapłaconych przelewem na rachunek bankowy nie wymieniony na „Białej liście” podatników VAT: wyłączenie wydatków będących importem usług, WNT oraz transgranicznym odwrotnym obciążeniem,
  • objaśnienia ogólne Ministra Finansów,
  • skutki w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialność solidarna;
  • wydłużenie do 7, albo 14 dni terminu złożenia ZAW-NR przypadku zapłaty za nabycie towaru bądź usługi na rachunek bankowy spoza „białej listy” podatników VAT.
 2. Odroczenie okresowego przeglądu kas rejestrujących do lipca 2020 r.
 3. Kasy online z dniem 1 lipca 2020 r. – czy będą przesunięcia terminów?
 4. Przesunięcie na 1 października 2020 r. likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K i wprowadzenie JPK-V7M i JPK-V7K. Istota zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nową strukturą:
  • podmioty obowiązane oraz terminy przewidziane na sporządzenia i wysłania nowej struktury,
  • nowa struktura z podziałem na części deklaracyjną i ewidencyjną,
  • nowy zakres przedmiotowy ewidencji prowadzonej przez podatników VAT:wielokrotne zwiększenie ilości danych gromadzonych w tej ewidencji oraz raportowanych do Urzędów Skarbowych,
  • sankcje za wadliwe raportowanie ewidencji wraz z informacjami tworzącymi deklaracje podatkowe,
  • czasowe wyłączenie z JPK faktur uproszczonych.
 5. Zastosowanie stawki 0% VAT dla darowizn komputerów przenośnych dla szkół.
 6. Paragon z NIP czy faktura uproszczona; zasady ewidencjonowania i wystawiania.
 7. Nowe zasady fakturowania krajowych i transgranicznych dostaw łańcuchowych; opóźniona implementacja zmienionej dyrektywy nr 112/2006. (1 lipca 2020 r.)
 8. Wspólnotowe zasady prowadzenia ewidencji dla potrzeb magazynów call of stock (1 lipca 2020 r.).
 9. Nowa matryca stawek VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
  • zmiany w systemie klasyfikacji towarów i usług,
  • nowe stawki podatku dla towarów i usług,
  • zastąpienie PKWiU 2008 przez Nomenklaturę scaloną CN oraz PKWiU 2015.
 10. Rozliczenie stawki 0% z tytułu WDT – nowe zasady obowiązujące od dnia 1 lipca 2020 r.
  • rozliczenie w czasie ujemnego podatku naliczonego,
  • faktury korygujące otrzymane od dostawcy towarów (usługodawcy) – ujęcie w rejestrze,
  • podatek naliczony, a otrzymane faktury po okresie rozliczeniowym, a przed złożeniem deklaracji.
 11. Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (1 lipca 2020 r.):
  • zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności oraz przewidziane sankcje karne.
  • kiedy brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności(MPP) rodzi nakaz korekty kosztów uzyskania przychodów?
 12. Korekty deklaracji VAT-7 przed i po dniu 1 października 2020 r.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych - lipiec 2020

 

 

 1. Składamy deklarację CIT-8 do 31 maja 2020 r.
  1. Omówienie zeznania według aktualnej wersji obowiązującej za 2019 r.
  2. Praktyczne problemy dotyczące alokacji przychodów i kosztów do źródeł oraz zastosowanie właściwej stawki podatkowej.
 2. Podatek u źródła (WHT) w 2020 r. – czy są zmiany od 1 lipca 2020?
  1. aktualny stan zmiany przepisów o podatku u źródła,
  2. zasady wypłat należności objętych podatkiem u źródła z uwzględnieniem „należytej staranności”.
 3. Skutki w podatku dochodowym stosowania rozwiązań pomocowych z Tarcz Antykryzysowych.
  1. Skutki w CIT zwolnienia z ZUS,
  2. skutki w CIT dofinansowania do wynagrodzeń.
  3. Skutki w CIT subwencji z Tarczy PFR.
 4. Rozliczanie kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych (zakup, najem, leasing) z uwzględnieniem urzędowych objaśnień MF z dnia 9 kwietnia 2020 r.
  1. Wyjaśnienie stosowanych limitów kosztowych.
  2. Czy będą kolejne zmiany w limitowaniu kosztów dotyczących samochodów osobowych?
 5. Nowe terminy w zakresie sprawozdań finansowych
  1. nowy terminy sporządzenia, zatwierdzenia sprawozdań,
  2. nowe terminy przekazania sprawozdań do KRS albo KAS,
 6. Odroczenie innych terminów podatkowych
  1. zawiadomienie o płatności na rachunek bankowy
  2. informacje o cenach transferowych,
  3. podatek „budynkowy”,
  4. wydanie interpretacji indywidualnej,
  5. schematy podatkowe,
  6. informacje IFT,
  7. zawieszenie terminów w postępowaniach i kontrolach
 7. Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w CIT
  1. kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego rozliczenia straty
  2. jaki jest limit i tryb preferencyjnego rozliczenia
 8. Zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” w CIT
  1. ograniczenie obowiązku „korekty kosztów” w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami,
  2. prawa wierzyciela w uldze na złe długi
 9. Nowe zasady odliczania darowizn w CIT
  1. jakie darowizny podlegają preferencyjnemu odliczeniu
  2. kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego odliczenia darowizn
 10. Inne preferencje podatkowe z Tarczy antykryzysowej w CIT
  1. prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek w CIT i PIT,
  2. ulga B+R i ulga IP-BOX w CIT i PIT,
  3. jednorazowe odpisy amortyzacyjne w CIT i PIT,
  4. nowe zwolnienia i zwiększone limity dotychczasowych zwolnień w PIT

 

Wydatkowanie oraz opodatkowanie środków otrzymanych w ramach instrumentów antykryzysowych – najważniejsze informacje i zasady

 

 1. Przypomnienie zasad przyznawania dofinansowań w kontekście kontroli ich wydatkowania – Tarcza 1.0., 2.0. oraz 3.0.
  1. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z FGŚP
   • warunki formalne uzyskania dofinansowania
   • okres obowiązywania porozumienia
   • wysokość dofinansowania
   • rygor zwrotu dofinansowania
  2. świadczenie postojowe
   • warunki formalne uzyskania świadczenia (jak rozumieć brak poprawy sytuacji materialnej)
   • łączenie świadczenia postojowego z innymi świadczeniami (np. zasiłkiem opiekuńczym)
  3. dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z FP
   • termin złożenia wniosku
   • warunki formalne uzyskania dofinansowania
   • rygor zwrotu
  4. dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
   • termin złożenia wniosku
   • warunki formalne uzyskania dofinansowania
  5. mikropożyczka
   • warunki formalne uzyskania
  6. subwencja z PFR
   • warunki formalne
   • kalkulacja poziomu zatrudnienia
   • kalkulacja wysokości subwencji
 2. Generalne zasady wydatkowania środków
 3. Ogólna specyfika kosztów oraz przykładowe koszty uzyskania przychodu
 4. Dokumentowanie wydatkowania środków
 5. Czy zwolnienie z ZUS zwiększa wysokość podatku?
 6. Czy pożyczka otrzymana od starosty w ramach Tarczy Antykryzysowej zwiększa wartość przychodu i na co można ją wydać?
 7. Jakie skutki podatkowe ma otrzymane świadczenie postojowe?
 8. Dofinansowanie z FGŚP (oraz odpowiednio z FP) – na co możne je wydać i jakie ma skutki podatkowe?
 9. Opodatkowanie i wydatkowanie środków otrzymanych jako subwencja PFR
 10. Ważne terminy i rozliczenia

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

 

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Miejsce:

Sopot, Hotel Villa Baltica, ul. Emilii Plater 1, położony tuż przy plaży oraz przystani rybackiej w Sopocie, w uroczej, cichej, zabytkowej dzielnicy miasta. Dwukrotnie hotel zdobył pierwsze miejsce w konkursie Best Hotel Award w swojej kategorii!

 

 

 

Termin:

 

21 lipca 2020 r. – prof. dr hab. Witold Modzelewski – VAT I,

24 lipca 2020 r. – Anna Stokłosa – Środki antykryzysowe

28 lipca 2020 r. – Jacek Pyssa – CIT

31 lipca 2020 r. – Mariusz Unisk – VAT II,

Cena:

Cena za uczestnictwo wynosi 1290 zł wraz z materiałami.

Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 1090 zł wraz z materiałami.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych tematach szkolenia w cenie 399 zł dzień szkolenia (kolejna osoba z firmy w cenie 349 zł).

 

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 500 196 451

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

W załączeniu wykaz szkoleń na które możecie Państwo uzyskać dofinansowanie.

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. Grupa Uczestników jest limitowana do 20 osób. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

 

Tarcza Antykryzysowa zarówno w wersji 1.0, 2.0, 3.0 i wprowadzonej właśnie wersji 4.0 miała duży wpływ na podatek PIT oraz obowiązki płatnika. Dowiedz się jakie znaczenie dla prowadzenia działalności mają te zmiany, oraz jakie korzyści jak również zagrożenia niesie za sobą pakiet pomocowy. Ukazały się również objaśnienia podatkowe w kontekście „PITu dla młodych”.

 1. Czy otrzymane świadczenia w ramach tarczy antykryzysowej (np. środki z PFR) są przychodem?
 2. Rozwiązania przewidziane w tzw. tarczy antykryzysowej i ich wpływ na podatek PIT
  1. odroczenia terminu płatności podatku;
  2. przewidziane zwolnienia;
  3. odroczenia;
  4. ulga na złe długi i jakie zmiany wprowadza w niej tarcza 4.0?
 3. Biała lista w podatkach dochodowych. Na co uważać w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów i stanowisk organów podatkowych?
 4. Zwolnienia PIT dla młodych w obliczu pandemii i nowych objaśnień podatkowych. Czy tarcza antykryzysowa i objaśnienia podatkowe ma wpływ na zwolnienie?
  1. zakres przedmiotowy ulgi - rodzaj dochodów, limit zwolnienia,
  2. obowiązki płatnika - zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika, oskładkowanie dochodów wolnych od PIT,
 5. Ceny transferowe w dobie kryzysu:
  1. nowy formularz TP-R obowiązkowy nawet w przypadku skorzystania ze zwolnienia!
  2. odroczenia terminów sprawozdawczych.
  3. czy należy korygować analizy porównywalności w czasie kryzysu?
 6. Samochód służbowy w firmie. Użytek mieszany, zbycie rozliczanie leasingu i inne problemy. Sprawdź czy poprawnie rozliczasz użytkowanie samochodu w firmie!
 7. Przychody pracowników w 2020 r:
  1. wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym grożą świadczenia nieodpłatne. Czy przekazanie płynu do dezynfekcji dla pracownika jest jego przychodem?
  2. działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków. Czy nowe przepisy antykryzysowe wprowadzają zmiany?;
  3. korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych – problem paliwa w baku; jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych;
  4. świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne przypadki – według zagadnień zgłaszanych przez uczestników.
  5. problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z przychodami członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT.
 8. Zmiany wprowadzone w 2020 r.
  1. zmiany stawek;
  2. podwyższone koszty uzyskania przychodu;
  3. inne zmiany
 9. Czy skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej jest schematem podatkowy?

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Tyczyński – konsultant podatkowy w dziale doradztwa podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług i zagadnień związanych z cenami transferowymi. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Finansów i Rachunkowości na wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szkoleniowiec i autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.

Termin:

  

30 lipca 2020 r. (czwartek) – szkolenie online w czasie rzeczywistym do 25 osób - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 189 zł netto (232,47 brutto).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. Grupa Uczestników jest limitowana do 20 osób. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

 

Wprowadzone w 2019 roku przepisy odnoszące się do cen transferowych w 2020 roku po raz pierwszy znajdują w pełni zastosowanie. Podatnicy po raz pierwszy będą zobligowani do sporządzania tego dokumentu zgodnie z nowymi przepisami, jak również po raz pierwszy będą musieli złożyć formularz TP-R (nawet jeśli będą korzystać ze zwolnienia!). Na szkoleniu przybliżone zostaną praktyczne aspekty wywiązanie się w tych obowiązków.

 1. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:
  1. kiedy zachodzi obowiązek dokumentacyjny?
  2. jak liczyć limity transakcyjne.
  3. czy muszę sporządzać dokumentację cen transferowych? – omówienia zwolnienia z obowiązku sprawozdawczego.
 2. Kto jest podmiotem powiązanym?
  1. zasady ustalania powiązań osobowych kapitałowych i majątkowych;
  2. nowe progi transakcyjne i zasada trzech kroków przy identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych;
  3. case study – kwalifikacja obowiązków dokumentacyjnych;
  4. nowe sankcje w przypadku cen transferowych. Czy organ może sam recharakteryzować przeprowadzoną transakcję?
 3. Jak poprawnie wypełnić nowy formularz TP-R? Czy jest obowiązkowy nawet w przypadku skorzystania ze zwolnienia?
 4. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Na co uważać wysyłając je do organu?
 5. Ceny transferowe w dobie kryzysu:
  1. odroczenia terminów sprawozdawczych.
  2. czy należy korygować analizy porównywalności w czasie kryzysu?
  3. stanowisko OECD w zakresie cen transferowych w okresie pandemii.
 6. Jak powinna wyglądać dokumentacja cen transferowych za 2019 rok
  1. treść dokumentacji:
   • local file
   • master file
  2. nowa zasady dotyczące ceny rynkowej.
  3. metody uzasadniania rynkowości wynagrodzeń ustalonych pomiędzy powiązanymi:
   • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
   • metoda ceny odprzedaży,
   • metoda koszt plus,
   • metoda marży transakcyjnej netto,
   • metoda podziału zysków,
   • inne metody.
  4. obligatoryjność sporządzania analiz porównywalności;
  5. obowiązki sprawozdawcze (nowy formularz TP-R, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji);
  6. klasyfikacja profilu działalności (czym różni się fully-fledged manufacturer od contract manufacturer)
 7. Zagadnienia pozostałe
  1. zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych;
  2. safe harbours (metoda na zabezpieczenie się przed skutkami kontroli podatkowej w zakresie transakcji pożyczki;
  3. korekta cen transferowych (ang. transfer pricing adjustment);
  4. wytyczne MF odnośnie sporządzenia dokumentacji.

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Tyczyński – konsultant podatkowy w dziale doradztwa podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług i zagadnień związanych z cenami transferowymi. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Finansów i Rachunkowości na wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szkoleniowiec i autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.

Termin:

  

13 sierpnia 2020 r. (czwartek) – szkolenie online w czasie rzeczywistym do 25 osób - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 189 zł netto (232,47 brutto).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym w formie czatu.

 

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo bezterminowy dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

   

Z opóźnieniem wchodzą w życie w połowie drugiego półrocza tego roku kolejne głębokie zmiany w podatku od towarów i usług. Część tych zmian została przesunięta na tę datę przy pomocy przepisów wprowadzonych w czasie kwarantanny, część wynika w obowiązków implementacyjnych (zmiany prawa UE). Głęboki spadek dochodów budżetowych z tego podatku w pierwszym półroczu zapowiada również dalsze zmiany, które będą miały na celu zwiększenie tych dochodów. Najważniejsze jest to, że w ostatnim czasie przesunięto o trzy miesiące (do 1 października 2020r.) zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowymi deklaracjo-informacjami (JPK_V7 i JPK_V&K). Nie oddalono jednak po raz kolejny zmian w zakresie stosowania stawek obniżonych.

Oto szczegółowy program szkolenia.

 1. Nowy zakres zastosowania stawek 8%, 5% i 0% (Matryca Stawek):
  • od kiedy należy stosować nowe oznaczenie towarów i usług,
  • główne (nie wszystkie) zmiany w wysokości opodatkowania,
  • jak skorzystać z WIS w przypadku, gdy nie wiemy jaka obowiązuje stawka?
  • jak korygować „stare” rozliczenia?
 2. Odroczenie na pół roku obowiązków dotychczasowych kas online, które miały być stosowane od dnia 1 lipca 2020 r.
 3. Zastosowanie MPP (podzielona płatność) od 1 lipca 2020 r. jako przesłanka:
  • zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku płatności na „zły” rachunek bankowy wierzyciela,
  • braku odpowiedzialność solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy (usługodawcy).
 4. Niezbędne przesłanki zastosowania stawki 0% w przypadku WDT:
  • konieczność terminowego stosowania informacji podsumowującej VAT-UE,
  • niewłaściwy charakter informacji VAT-UE
 5. Zmiany w zasadach dotyczących miejsca dostawy w przypadku transakcji transgranicznych:
  • związanych z WDT,
  • związanych z eksportem towarów.
 6. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania wysyłki towarów do prowadzącego magazynu Call-of-Stock:
  • ewidencja prowadzona przez podmiot wysyłający,
  • ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący magazyn,
  • kiedy można zastosować stawkę 0%?
 7. Faktury uproszczone, paragony będące fakturami, faktury wystawione za paragony – najważniejsze zmiany.
 8. Korekta przychodu w ciągu 30 dni z tytułu niezapłaconych faktur, a korekta podatku należnego z tego tytułu.
 9. Pozostałe zmiany.

Szkolenie poprowadzi:

prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 28 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Termin:

  

17 lipca 2020 r. (piątek) – szkolenie online w czasie rzeczywistym - webinarium

9.30 – 10.30 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:30 – 11:30 Zajęcia

11:30 – 11:50 Sesja pytań i odpowiedzi w formie czatu

11:50 – 12:00 Przerwa

12:00 – 13:00 Zajęcia

13:00 – 13:20 Sesja pytań i odpowiedzi w formie czatu

13:20 – 13:30 Przerwa

13:30 – 14:30 Zajęcia

14:30 – 15:30 Sesja pytań i odpowiedzi w formie czatu

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu i głośnikami.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 189 zł netto (232,47 brutto).

Informujemy Państwa, że szkolenie będzie nagrywane i potem dalej udostępniane. Wymaga to oczywiście Państwa zgody. W zamian za zgodę na udostępnianie szkolenia, w którym będziecie Państwo uczestniczyć, otrzymacie Państwo bezterminowy dostęp do tego nagrania, które będziecie mogli odtwarzać dowolną ilość razy na jednym urządzeniu (bez możliwości udostępniania innym osobom).

W czasie szkolenia nie ma konieczności udostępniania swojego wizerunku – możecie Państwo uczestniczyć z wyłączoną kamerą.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnianie nagranego szkolenia w którym będziecie Państwo uczestniczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W październiku 2020 rozpocznie się w Krakowie kolejna edycja Kursu dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych, będącego najstarszym, istniejącym od 1996 roku tego typu przedsięwzięciem dydaktycznym w Polsce.

Terminy zjazdów

Kraków


17-18 października


24-25 października


7-8 listopada


21-22 listopada


28-29 listopada12-13 grudnia


19-20 grudnia


16-17 stycznia


23-24 stycznia


6-7 lutego13-14 lutego


27-28 lutego


6-7 marca


20-21 marcaKurs obejmuje aż 168 godzin zajęć!

W programie uwzględniliśmy przerwy na długie weekendy oraz przerwę wakacyjną.

W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość nieodpłatnego "odrobienia" zajęć w kolejnej edycji Studium - do 6 dni szkoleniowych.

Cel kursu

Celem Kursu jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego. Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadczeniom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób m.in. dzięki praktycznym umiejętnościom dydaktycznych naszych Wykładowców. Wykładowcami jest od lat grono najwybitniejszych znawców problematyki podatkowej, o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym. Wśród nich są: pracownicy naukowi uczelni warszawskich przede wszystkim: Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Głównej Handlowej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjaliści z resortu finansów oraz pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych. 
Kurs ma elitarny charakter. Zajęcia mają głównie formę warsztatów praktycznych, co zapewni Uczestnikom bliski kontakt z Wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań. Uczestnicy powyższego Kursu mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych.

Termin

Zajęcia rozpoczynamy o godzinie 10:00 (sobota i niedziela) w Instytucie Nafty i Gazu na ul. Lubicz 25A

Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w Kursie wynosi 4090 zł wraz z materiałami. Cena dla osoby rekomendowanej przez Uczestników poprzednich edycji kursu „Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych” wynosi 3480 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach: pierwsza rata – w wysokości 2000 zł – płatna do dnia rozpoczęcia Kursu, druga rata płatna w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia Kursu. Dla osób fizycznych, dokonujących zgłoszenia na Kurs możliwość płatności w pięciu ratach. W przypadku wpłaty dokonanej później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć prosimy Państwa o przedstawienie kopii przelewu przy rejestracji w dniu inauguracji Kursu. Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia, które uczestnik musi zapewnić sobie i pokryć we własnym zakresie.

 

Uczestnicy Kursu, w ramach odpłatności za kurs, otrzymają materiały dotyczące głównych problemów związanych z zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć.

 

Szczegółowy harmonogram Kursu, wraz z datami poszczególnych wykładów, otrzymają Państwo na dwa tygodnie przed zajęciami inauguracyjnymi. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl lub faksem na numer (12) 423 23 00 wew. 22. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem 12 423 23 00.

 

Wszyscy Absolwenci na zakończenie Kursu otrzymają w formie elektronicznej odpowiedzi na pytania testowe, otwarte i kazusy, które obowiązują na egzaminie dla doradcy podatkowego.

 

W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia zajęć stacjonarnych odbędą się one zdalnie.

Program Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych: 168 godzin zajęć

Blok I – 6 godzin
Źródła prawa i wykładnia prawa: hierarchia aktów normatywnych, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego, rola judykatury sądów powszechnych, interpretacja prawa przez organy podatkowe, metody wykładni i interpretacji prawa.

 

Blok II – 6 godzin

Analiza podatkowa: omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów.

 

Blok III – 6 godzin
Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych.

 

Blok IV – 84 godziny – materialne prawo podatkowe
Podatek od towarów i usług: podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie, podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku – stawka podstawowa i stawki preferencyjne, ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r.

 

Podatek od towarów i usług (część IV): podatek od towarów i usług w świetle orzecznictwa SN, NSA i ETS. – 6 godzin.
Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r. – 6 godzin.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II): zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego – 12 godzin.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III): działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności -6 godzin.
Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II): podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczeni. – 12 godzin.
Podatki i opłaty samorządowe: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kataster fiskalny i podatek katastralny – koncepcja i perspektywy wprowadzenia- 6 godzin.
Podatki samorządowe cz. II, Podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn - 6 godzin.
Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna): podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich – 12 godzin.

 

Blok V – 12 godzin
Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I, II, III, IV): podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego.

 

Blok VI – 6 godzin
Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne: podstawowe instytucje prawa celnego, odprawa celna, dopuszczenie towaru na obszar celny, postępowanie celne, podstawa naliczania cła, postępowanie celne, pozycja strony, organy celne.

 

Blok VII – 6 godzin
Prawo dewizowe: podstawowe instytucje prawa dewizowego, wartości dewizowe, obrót dewizowy – ograniczenia i zwolnienia.

 

Blok VIII – 6 godzin
Prawo karne skarbowe: podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa – zagadnienia szczegółowe.

 

Blok IX – 6 godzin
Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa: rządowe organy podatkowe i ich struktura, samorządowe organy podatkowe, kompetencje organów podatkowych, kontrola podatkowa i skarbowa, modyfikacje w pozycji prawnoustrojowej wprowadzone w Ordynacji podatkowej.

 

Blok X – 12 godzin – rachunkowość
Rachunkowość: podstawowe zasady rachunkowości – (6 godzin)
Rachunkowość podatkowa: standardy międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe – (6 godzin)

 

Blok XI – 6 godzin
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych: zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestry sprzedaży i zakupu w podatku od towarów i usług, rejestry w podatku akcyzowym.

 

Blok XII – 6 godzin
Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa: zasady wpisu na listę doradców podatkowych, prawa i obowiązki doradcy podatkowego, zasady wykonywania zawodu, tworzenie i wdrażanie instrukcji podatkowych, jako nowoczesnej metody zarządzania rozliczeniami podatkowymi.

 

Blok XIII – 6 godzin
Problematyka przygotowania pism procesowych.

 

Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia KURSU.
Koordynator kursu:
Irena Krawczyk – dyrektor Oddziału ISP w Krakowie

Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu doradcy podatkowego zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.
 
http://www.mf.gov.pl
 
Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego: tel. (22) 694 52 49
 

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

W załączeniu wykaz szkoleń na które możecie Państwo uzyskać dofinansowanie.

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

Czasz trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 3 godziny i 50 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 7 dni.

Zapraszamy Państwa do zakupu 7 dniowego dostępu do szkolenia, które zostało nagrane w dniu 5 czerwca 2020 r. wraz z udziałem Uczestników i zadawanymi przez nich pytaniami.

 

     Dziękujemy Państwu z udział w szkoleniach z zakresu podatków dochodowych organizowanych od kilkunastu lat przez Instytut Studiów Podatkowych. Z oczywistych względów nie jest nam aktualnie dane spotykać się na szkoleniach osobiście, ale proponujemy Państwu unikatową formułę szkolenia „na żywo” w której uczestnicy mają stały kontakt z wykładowcą i mogą zadawać pytania. Uczestnicy i wykładowca widzą się wzajemnie co daje nam substytut „normalnego” szkolenia. Grupa szkoleniowa jest ograniczona do 25 osób.

     Uchwalono Tarcze antykryzysowe. Korzystanie z tych rozwiązań niesie za sobą konsekwencje w zakresie CIT.  Przesunięciu w czasie uległo wiele terminów podatkowych i terminów sprawozdawczych ale w końcu przychodzi moment, w którym obowiązki należy zrealizować. Poza tym do podatków dochodowych wprowadzono wiele bezprecedensowych rozwiązań. Są wreszcie długo oczekiwane objaśnienia urzędowe w sprawie kosztów samochodowych. Aktualne są pytania o stan przepisów o „podatku u źródła” (WHT). W trakcie szkolenia podejmiemy wszystkie te bieżące tematy.

 

Oto plan wykładu:

 1. Składamy deklarację CIT-8 do 31 maja 2020 r.
  1. Omówienie zeznania według aktualnej wersji obowiązującej za 2019 r.
  2. Praktyczne problemy dotyczące alokacji przychodów i kosztów do źródeł oraz zastosowanie właściwej stawki podatkowej.
 2. Podatek u źródła (WHT) w 2020 r. – czy są zmiany od 1 lipca 2020?
  1. aktualny stan zmiany przepisów o podatku u źródła,
  2. zasady wypłat należności objętych podatkiem u źródła z uwzględnieniem „należytej staranności”.
 3. Skutki w podatku dochodowym stosowania rozwiązań pomocowych z Tarcz Antykryzysowych.
  1. Skutki w CIT zwolnienia z ZUS,
  2. skutki w CIT dofinansowania do wynagrodzeń.
  3. Skutki w CIT subwencji z Tarczy PFR.
 4. Rozliczanie kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych (zakup, najem, leasing) z uwzględnieniem urzędowych objaśnień MF z dnia 9 kwietnia 2020 r.
  1. Wyjaśnienie stosowanych limitów kosztowych.
  2. Czy będą kolejne zmiany w limitowaniu kosztów dotyczących samochodów osobowych?
 5. Nowe terminy w zakresie sprawozdań finansowych
  1. nowy terminy sporządzenia, zatwierdzenia sprawozdań,
  2. nowe terminy przekazania sprawozdań do KRS albo KAS,
 6. Odroczenie innych terminów podatkowych
  1. zawiadomienie o płatności na rachunek bankowy
  2. informacje o cenach transferowych,
  3. podatek „budynkowy”,
  4. wydanie interpretacji indywidualnej,
  5. schematy podatkowe,
  6. informacje IFT,
  7. zawieszenie terminów w postępowaniach i kontrolach
 7. Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w CIT
  1. kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego rozliczenia straty
  2. jaki jest limit i tryb preferencyjnego rozliczenia
 8. Zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” w CIT
  1. ograniczenie obowiązku „korekty kosztów” w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami,
  2. prawa wierzyciela w uldze na złe długi
 9. Nowe zasady odliczania darowizn w CIT
  1. jakie darowizny podlegają preferencyjnemu odliczeniu
  2. kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego odliczenia darowizn
 10. Inne preferencje podatkowe z Tarczy antykryzysowej w CIT
  1. prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek w CIT i PIT,
  2. ulga B+R i ulga IP-BOX w CIT i PIT,
  3. jednorazowe odpisy amortyzacyjne w CIT i PIT,
  4. nowe zwolnienia i zwiększone limity dotychczasowych zwolnień w PIT

Szkolenie prowadził:

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 7 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 189 zł netto (232,47 brutto)

 

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 7 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czasz trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 4 godziny i 50 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 7 dni.

Zapraszamy Państwa do zakupu 7 dniowego dostępu do szkolenia, które zostało nagrane w dniu 16 czerwca 2020 r. wraz z udziałem Uczestników i zadawanymi przez nich pytaniami.

Z dniem 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie aż cztery „wielkie” nowelizacje ustawowe zmieniając bezpośrednio i pośrednio rozliczanie podatku od towarów i usług. Wcześniej wydano aż 5 rozporządzeń wykonawczych regulujących istotne kwestie tego podatku. Jednak istotne zmiany zostały przesunięte z lipca na październik 2020 r. Tak więc połowę tego roku charakteryzuje wyjątkowa koncentracja zmian, na które nakładają się przepisy związane z tzw. tarczą antykryzysową.

 

 1. „Biała lista” podatników VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
  • nowa lista wyjątków uprawniających do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków dokumentowanych fakturą zapłaconych przelewem na rachunek bankowy nie wymieniony na „Białej liście” podatników VAT: wyłączenie wydatków będących importem usług, WNT oraz transgranicznym odwrotnym obciążeniem,
  • objaśnienia ogólne Ministra Finansów,
  • skutki w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialność solidarna;
  • wydłużenie do 7, albo 14 dni terminu złożenia ZAW-NR przypadku zapłaty za nabycie towaru bądź usługi na rachunek bankowy spoza „białej listy” podatników VAT.
 2. Odroczenie okresowego przeglądu kas rejestrujących do lipca 2020 r.
 3. Kasy online z dniem 1 lipca 2020 r. – czy będą przesunięcia terminów?
 4. Przesunięcie na 1 października 2020 r. likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K i wprowadzenie JPK-V7M i JPK-V7K. Istota zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nową strukturą:
  • podmioty obowiązane oraz terminy przewidziane na sporządzenia i wysłania nowej struktury,
  • nowa struktura z podziałem na części deklaracyjną i ewidencyjną,
  • nowy zakres przedmiotowy ewidencji prowadzonej przez podatników VAT:wielokrotne zwiększenie ilości danych gromadzonych w tej ewidencji oraz raportowanych do Urzędów Skarbowych,
  • sankcje za wadliwe raportowanie ewidencji wraz z informacjami tworzącymi deklaracje podatkowe,
  • czasowe wyłączenie z JPK faktur uproszczonych.
 5. Zastosowanie stawki 0% VAT dla darowizn komputerów przenośnych dla szkół.
 6. Paragon z NIP czy faktura uproszczona; zasady ewidencjonowania i wystawiania.
 7. Nowe zasady fakturowania krajowych i transgranicznych dostaw łańcuchowych; opóźniona implementacja zmienionej dyrektywy nr 112/2006. (1 lipca 2020 r.)
 8. Wspólnotowe zasady prowadzenia ewidencji dla potrzeb magazynów call of stock (1 lipca 2020 r.).
 9. Nowa matryca stawek VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:
  • zmiany w systemie klasyfikacji towarów i usług,
  • nowe stawki podatku dla towarów i usług,
  • zastąpienie PKWiU 2008 przez Nomenklaturę scaloną CN oraz PKWiU 2015.
 10. Rozliczenie stawki 0% z tytułu WDT – nowe zasady obowiązujące od dnia 1 lipca 2020 r.
  • rozliczenie w czasie ujemnego podatku naliczonego,
  • faktury korygujące otrzymane od dostawcy towarów (usługodawcy) – ujęcie w rejestrze,
  • podatek naliczony, a otrzymane faktury po okresie rozliczeniowym, a przed złożeniem deklaracji.
 11. Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (1 lipca 2020 r.):
  • zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności oraz przewidziane sankcje karne.
  • kiedy brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności(MPP) rodzi nakaz korekty kosztów uzyskania przychodów?
 12. Korekty deklaracji VAT-7 przed i po dniu 1 października 2020 r.

Szkolenie prowadził:

prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 28 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 7 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 189 zł netto (232,47 brutto)

 

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 7 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czasz trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 4 godziny i 20 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 7 dni.

Zapraszamy Państwa do zakupu 7 dniowego dostępu do szkolenia, które zostało nagrane w dniu 4 czerwca 2020 r. wraz z udziałem Uczestników i zadawanymi przez nich pytaniami.

 

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie obowiązek raportowania schematów podatkowych, których wdrożenie skutkuje powstaniem korzyści podatkowej. Ta niezwykle szeroka definicja legalna umożliwia zakwalifikowanie do niej wielu działań podejmowanych przez doradców podatkowych adwokatów, radców prawnych, księgowych wykonywanych na rzecz klientów. Zgodnie z wolą ustawodawcy obowiązek złożenia raportu dotyczy co do zasady każdego przypadku oszczędności podatkowej, m.in. niepowstania zobowiązania podatkowego, obniżenia jego wysokości, a także powstania albo zawyżenia straty podatkowej.

Wprowadzenie raportowania schematów podatkowych nałożyło szereg obowiązków na tzw. promotorów, korzystających oraz wspomagających. Wśród najważniejszych wymienić należy obowiązek zgłoszenia informacji o schemacie MDR-1 oraz obowiązek złożenia informacji MDR-3. Brak właściwego wypełnienia swoich obowiązków sankcjonowany jest karami administracyjnymi oraz karnoskarbowymi.

Informacja MDR-3 składana jest tylko i wyłącznie przez tzw. korzystających, którzy dokonywali w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwali wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego. Informacji MDR-3 nie można złożyć przez pełnomocnika, a w przypadku korzystających będących osobami prawnymi podpisywana jest przez wszystkich członków organu zarządzającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Brak wcześniejszego zgłoszenia schematu podatkowego w informacji MDR-1 lub brak otrzymania Numeru Schematu Podatkowego w stosunku do zgłoszonego schematu podatkowego nie zwalnia z obowiązku złożenia informacji MDR-3.

Szkolenie kierowane jest zarówno do podatników, w tym zwłaszcza księgowych i dyrektorów finansowych, jak i podmiotów świadczących profesjonalną obsługę podatkową (biur rachunkowych) i ma na celu zapoznanie z nowymi obowiązkami oraz omówienie wynikających stąd skutków podatkowych, jak również problematyki wynikającej z obowiązywania od dnia 1 stycznia 2019 r. nowych przepisów. W ramach szkolenia przedstawione zostaną procedury postępowania przez promotorów, korzystających oraz wspomagających mające na celu prawidłowe wypełnienie przez nich obowiązków raportowania. Szkolenie uwzględnia zmiany dotyczące terminów raportowania schematów podatkowych wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

 1. Informacje wstępne.
  1. Geneza powstania obowiązku raportowania MDR;
  2. Przepisy przejściowe oraz 1 obowiązek retrospektywnego przekazania informacji o schematach podatkowych;
  3. Zakres przedmiotowy raportowania schematów.
 2. Definicja schematu podatkowego. Kiedy powstaje obowiązek ujawnienia schematu podatkowego?
  1. Definicja „schematu podatkowego” i jego rodzaje”;
  2. Definicja „uzgodnienia”;
  3. Definicja „korzyści podatkowej”;
  4. Czy każdy „schemat podatkowy” będzie podlegał zgłoszeniu?
  5. Czym są „cechy rozpoznawcze schematu podatkowego”? (definicja ogólnej, szczególnej i inna szczególnej cechy rozpoznawczej)
 3. Zakres podmiotowy obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
  1. Kto jest „promotorem” i jakie są jego obowiązki?;
  2. Kto jest „korzystającym” i jakie są jego obowiązki?;
  3. Kto jest „wspomagającym” i jakie są jego obowiązki?;
 4. Procedura raportowania schematu podatkowego do Szefa KAS przez promotora, korzystającego i wspomagającego.
  1. Rodzaje przekazywanych informacji: MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4
  2. Czynności raportowania;
  3. Termin raportowania;
  4. Problematyka tajemnicy zawodowej;
  5. Treść raportowanego schematu podatkowego;
 5. Procedura wewnętrzna:
  1. Podmioty zobowiązane do posiadania procedury wewnętrznej
  2. Cel posiadania procedury wewnętrznej
 6. Sankcje oraz ochrona w związku z raportowaniem
  1. Odpowiedzialność za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie;
  2. Kary za brak raportowania;

Szkolenie prowadził:

Marek Zagórski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki. Od ponad 5 lat jest pracownikiem Instytutu Studiów Podatkowych. Odpowiedzialny jest za sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism procesowych, a także projektów aktów prawnych.
Współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. komentarza do ustawy o podatku akcyzowym, oraz komentarza do dyrektywy 2006/112/WE Autor licznych artykułów o tematyce prawnopodatkowej w Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, a także Dzienniku Gazecie Prawnej i na portalu infor.pl.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 7 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 189 zł netto (232,47 brutto)

 

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 7 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czasz trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 3 godziny i 50 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 7 dni.

Zapraszamy Państwa do zakupu 7 dniowego dostępu do szkolenia, które zostało nagrane w dniu 3 czerwca 2020 r. wraz z udziałem Uczestników i zadawanymi przez nich pytaniami.

 

Sejm uchwalił kolejne Tarcze Antykryzysowe. Stworzono podstawy prawne uruchomienia pomocy finansowej w ramach PFR – Tarcza Finansowa 3.0. Przedmiotem tego szkolenia jest analiza praktyczna wszystkich rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorcy (podatnika). Dokonujemy analizy na podstawie przepisów od. Tzw. Tarczy Kryzysowej 1.0 do Tarczy Antykryzysowej 3.0. Unikatowa propozycja w ramach tego szkolenia na żywo polega na tym, że profilujemy przedsiębiorców pod kątem: z jakiej pomocy może korzystać, które rodzaje pomocy się wykluczają a które kumulują – na przykładach  wykładowcy i uczestników.

 

Plan Szkolenia

 1. Tarcza Antykryzysowa 3.0 czyli pomoc finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju. 
  1. Jakie są formy wsparcia z podziałem na firmy: mikro, MŚP, duże.
  2. Warunki uzyskania pomocy.
  3. Gdzie i w jakiej formie złożyć wniosek o pomoc finansową jeszcze w kwietniu 2020 r.?!
  4. Co zrobić aby pomoc finansowa była bezzwrotna?
 2. Tarcza Antykryzysowa 2.0 i 1.0. Pomoc finansowa w praktyce.
  1. Z jakiej pomocy mogą korzystać przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, zleceniobiorcy i osoby na umowach o dzieło? Praktyczne problemy.
  2. Z jakiej pomocy mogą korzystać przedsiębiorcy będący pracodawcami? Praktyczne problemy.
  3. Zwolnienie ze składek ZUS – wszystkie problemy praktyczne.
 3. Rozwiązania pomocowe dla podatników.
  1. Odroczenia terminów w poszczególnych podatkach.
  2. Inne preferencje podatkowe niż odroczenie terminów z podziałem na podatki.
  3. Jak się zachować w kontroli lub postępowaniu podatkowym lub sądowym w czasie epidemii. Prawa i obowiązki organu i strony.
  4. Wyłączenie z zajęć komorniczych oraz przez urzędy skarbowe pieniędzy kierowanych na działania zmierzające do powstrzymania COVID-19
 4. Unikatowa propozycja na żywo! Profilujemy przedsiębiorców pod kątem pomocy.
  1. Analiza rodzajów przedsiębiorcy pod kątem: z jakiej pomocy może korzystać, które rodzaje pomocy się wykluczają a które kumulują. Przykłady wykładowcy.
  2. Analiza rodzajów przedsiębiorcy pod kątem: z jakiej pomocy może korzystać, które rodzaje pomocy się wykluczają a które kumulują. Przykłady uczestników!
 5. Tarcza antykryzysowa 4.0.

Szkolenie prowadził:

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 7 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 189 zł netto (232,47 brutto)

 

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 7 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szkolenie prowadzone będzie w sposób bezpośredniego kontaktu z wykładowcą jak na naszych tradycyjnych szkoleniach. Odbędzie się to przy pomocy Internetu. Nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych urządzeń. Wystarczy komputer lub smartfon. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia. Grupa Uczestników jest limitowana do 20 osób. W czasie szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania w czasie rzeczywistym.

 

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych oraz zasad wykonywania budżetu z podatkiem VAT, z uwzględnieniem nowych obowiązków w zakresie sporządzania i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT. Jak podają media Minister Finansów wyda na dniach interpretację ogólną, w której potwierdzi, że zadania publiczne są wyłączone z opodatkowania. Będzie to oznaczało koniec ze zwolnieniami z VAT. W świetle przepisów ustawy o finansach publicznych niektóre zwolnienia nigdy nie powinny mieć miejsca. To początek naprawy VAT w budżecie. Równocześnie jak podają media trwają kontrole NIK w efekcie których powstają zarzuty niegospodarności dla jednostek, które nie odliczają małych kwot podatku VAT. Kolejnym krokiem jest naprawa systemu księgowości budżetowej, gdyż począwszy od 1 października 2020 roku podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Dane te będą podlegały analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji będzie dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania i specjalnych algorytmów. Efektem takiego procesu analizy będą raporty, w których wykazywane są niezgodności w rozliczeniach VAT u podatników, tworzone są łańcuchy transakcji, itp. Wyniki analizy są podstawą do podejmowania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej konkretnych działań wobec podatników, włącznie z wszczęciem u podatnika czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, a także do typowania podmiotów, które mogą dokonywać oszustw w VAT. Ewidencja VAT nie będzie więc służyła już tylko, jako podstawa do wyliczenia kwot, które znajdują się w deklaracji VAT-7 (VAT-7K), ale będzie służyła celom kontrolnym i analitycznym, będzie przedmiotem analiz prowadzonych przez Szefa KAS. Nowe przepisy podatkowe wprowadzają drakońskie kary dla księgowych, w tym karę w wysokości 500zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT,  które uniemożliwią przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji dokonywanej przez „robota” (algorytm). Jest to kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce, który został przesunięty na dzień 1 października 2020 roku przepisami Tarczy antykryzysowej 4.0. A zatem w okresie najbliższych trzech miesięcy trzeba zrewidować sposób prowadzenia księgowości budżetowej z podatkiem VAT i politykę rachunkowości oraz dostosować swój system finansowo-księgowy do nowych obowiązków.

 

Szkolenie on-line 4 godzinne dla: wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych jednostek sektora finansów publicznych.

 

Program:

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020 w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Księgi podatkowe w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa a zasady prowadzenia rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w świetle art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
 3. VAT w państwowych jednostkach budżetowych, a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT – uznawanie i nie uznawanie jednostek i zakładów budżetowych za podatnika VAT.
 4. Zakres obowiązywania art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, problem władztwa publicznego oraz orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie opłat publicznoprawnych niepodatkowych pobieranych przez jednostki budżetowe jako opłat (danin publicznoprawnych niepodatkowych) z mocy prawa niepodlegających pod VAT – VAT zwolniony a VAT niepodlegający czyli fundamentalny problem ewidencji VAT w jednostkach budżetowych.
 5. Zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów – koniec ze zwolnieniami z VAT i w efekcie niepodleganie pod VAT w świetle nowej interpretacji ogólnej MF oraz problem z kontrolami NIK w efekcie których powstają zarzuty niegospodarności dla jednostek, które nie odliczają małych kwot podatku VAT.
 6. Konta księgowe organu budżetowego, konta księgowe organu podatkowego, konta księgowe jednostek wykonujących budżet - zasady funkcjonowania kont, dzielenie i łączenie kont księgowych a zasady budżetowe: zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w praktyce w zakresie ewidencji VAT.
 7. Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych – podatek VAT i jego odmienne ujęcie w budżecie państwa od ujęcia w budżecie jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Centralizacja rozliczeń w VAT w gminach, powiatach i województwach – kto podlega a kto nie podlega centralizacji rozliczeń w VAT.
 9. Rozliczenia wewnętrzne i specyfika funkcjonowania tzw. konta VAT do centralizacji rozliczeń w VAT, a wzorowane na budżecie państwa refundacje z konta dochodów na konto wydatków równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT i ich wpływ na rzetelność danych.
 10. Zastosowanie numeru NIP na księgowych dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym – problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru NIP.
 11. Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego struktura uwzględniająca numer NIP, a problem odmiennego numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w strukturze mikrorachunku podatkowego w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT, w sądach funkcjonalnych i w innych jednostkach – problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru mikrorachunku podatkowego w roku 2020.
 12. Mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT oraz jego odmienne funkcjonowanie w państwowych i w samorządowych jednostkach budżetowych w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu państwa - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 29 czerwca 2018 oraz objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 roku a fakturowanie od 1 listopada 2019 oraz wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny.
 13. Dobrowolny a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w księgowości budżetowej - problem błędnie wystawionych faktur VAT dla dobrowolnej podzielonej płatności z dopiskiem "mechanizm podzielonej płatności", a sankcje za omijanie zapłaty za towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
 14. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - obowiązki w zakresie prowadzenia i wysyłania nowego JPK VAT.
 15. Elektroniczne deklaracje podatkowe i elektroniczna ewidencja VAT – termin dla jednostek sektora finansów publicznych: 1 październik 2020 oraz szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji VAT w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
 16. Konieczność zmiany podejścia do księgowości jednostek sektora finansów publicznych zobligowanych do prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT – nowe sankcje za błędy w ewidencji VAT, czyli komu grozi 500zł kary za każdy błąd w ewidencji.
 17. Przegląd rozwiązań a potrzeba ujednolicenia polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych zobligowanych do prowadzenia i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT.
 18. Wzory prawidłowego księgowania w zakresie ewidencji księgowej podatku VAT w gminach, powiatach, województwach i samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT.
 19. Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie poprowadzi:

Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Termin:

  

15 lipca 2020 r. (środa) – szkolenie online w czasie rzeczywistym do 25 osób - webinarium

9.00 – 10.00 czas na spokojne podłączenie się do szkolenia – w tym czasie podłączacie się Państwo i czekacie na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem

10:00 – 11:00 Zajęcia

11:00 – 11:20 Sesja pytań i odpowiedzi

11:20 – 11.30 Przerwa

11:30 – 12:30 Zajęcia

12:30 – 12:50 Sesja pytań i odpowiedzi

12:50 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:00 Zajęcia

14:00 – 14:20 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

 

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer lub laptop lub smartfon z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu prześlemy Państwu wszystkie informacje techniczne.

 

Cena:

Cena za udział w szkoleniu wynosi 189 zł netto (232,47 brutto).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. My w odpowiedzi wyślemy unikatowy kod z dostępem do pakietu szkoleń, który będzie działał przez 7 dni.

Lista szkoleń z pakietu:

 1. Kontynuacja Tarczy Antykryzysowej. Kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców oraz problemy praktyczne z dotychczasowymi rozwiązaniami - Jacek Pyssa - 100 minut
 2. Mechanizm podzielonej płatności: prawa i obowiązku podatników VAT - prof. dr hab. Witold Modzelewski - 120 minut
 3. Firmowe samochody w podatkach dochodowych w świetle objaśnień Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. - Jacek Pyssa - 110 minut
 4. Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka - 60 minut
 5. „Biała lista” podatników VAT 2020 – aktualne interpretacje, projekt nowelizacji … - Mariusz Unisk - 90 minut
 6. Sporządzanie i korekta deklaracji VAT-7 – problemy praktyczne w świetle najnowszych zmian – maj 2020 - prof. dr hab. Witold Modzelewski - 30 minut

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Cena:

Cena za dostęp do pakietu szkoleń przez 7 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 699 zł netto (859,77 zł brutto).

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 14 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. My w odpowiedzi wyślemy unikatowy kod z dostępem do pakietu szkoleń, który będzie działał przez 14 dni.

Lista szkoleń z pakietu:

 1. Zakład pracy w czasie epidemii – Kodeks Pracy i ZUS – prowadzący Anna Stokłosa – 170 minut
 2. Skutki wadliwego rozliczenia podatku VAT od kwietnia 2020 r. w podatkach dochodowych – nowe obowiązki korekty kosztów uzyskania przychodów – prof. dr hab. Witold Modzelewski – 90 minut
 3. Tarcza antykryzysowa – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych wraz z aspektem sprawozdań finansowych – radca prawny Jacek Pyssa – 85 minut
 4. Wspólna struktura dla deklaracji i ewidencji VAT (JPK-V7M, JPK-V7K) od 1 lipca 2020 r. – podstawy prawne, zakres i sposób prezentacji danych – doradca podatkowy Mariusz Unisk – 125 minut
 5. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r. – pakiet „Quick fixes” w podatku od towarów i usług – doradca podatkowy Krystian Łatka – 125 minut
 6. Kontynuacja Tarczy Antykryzysowej. Kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców oraz problemy praktyczne z dotychczasowymi rozwiązaniami - Jacek Pyssa - 100 minut
 7. Mechanizm podzielonej płatności: prawa i obowiązku podatników VAT - prof. dr hab. Witold Modzelewski - 120 minut
 8. Firmowe samochody w podatkach dochodowych w świetle objaśnień Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. - Jacek Pyssa - 110 minut
 9. Ulga na złe długi w podatku od towarów i usług - Krystian Łatka - 60 minut
 10. „Biała lista” podatników VAT 2020 – aktualne interpretacje, projekt nowelizacji … - Mariusz Unisk - 90 minut
 11. Sporządzanie i korekta deklaracji VAT-7 – problemy praktyczne w świetle najnowszych zmian – maj 2020 - prof. dr hab. Witold Modzelewski - 30 minut

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Cena:

Cena za dostęp do pakietu szkoleń przez 14 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 999 zł netto (1228,77 zł brutto).

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 14 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czas trwania szkolenia wynosi 30 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

Przedmiotem szkolenia są najnowsze problemy dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku VAT. W szkoleniu uwzględniono specyfikę rozliczania tego podatku w czasie spadającego popytu oraz recesji wywołanej powszechną kwarantanną.

Najważniejszym zagadnieniem, wokół którego koncentruje się szkolenie, jest prawidłowe dokumentowanie deklaracji dla potrzeb sporządzania VAT-7 oraz zasady jej korekty. Oto szczegółowy plan szkolenia:

 1. Kiedy wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych muszą ograniczyć lub wstrzymać podjęcie kontroli podatkowych lub celno-skarbowych?
 2. Do kiedy podatnicy obowiązani są sporządzić deklaracje VAT-7 i VAT-7K według obecnie obowiązującego wzoru – odsunięcie w czasie likwidacji deklaracji podatkowych.
 3. Wypełnianie nietypowych pól deklaracji (11 i 31 działu C), w tym w szczególności:
  • zasady dokumentowania czynności wykonanych poza terytorium kraju (pole 11),
  • zastosowanie krajowego odwrotnego obciążenia mimo uchylenia załącznika 11 i 14 do ustawy VAT (pole 31) – art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2020 r.
  • rozliczenie ujemnego podatku naliczonego.
 4. Rozliczenie podatku naliczonego (dział D-2):
  • rozliczenie w czasie ujemnego podatku naliczonego,
  • faktury korygujące otrzymane od dostawcy towarów (usługodawcy) – ujęcie w rejestrze,
  • podatek naliczony, a otrzymane faktury po okresie rozliczeniowym, a przed złożeniem deklaracji.
 5. Korekta deklaracji VAT-7 przed, w czasie i po kontroli celno-skarbowej:
  • zasada niekaralności karno-skarbowej; rola wniosku o rozłożenie na raty; odroczenie terminu płatności lub umorzenie zaległości,
  • korekty deklaracji VAT-7 przed i po dniu 1 lipca 2020 r.
 6. Zmiany w podatku od towarów i usług, które zostały odroczone do końca pierwszego półrocza.

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 99 zł netto (121,77 brutto)

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czas trwania szkolenia wynosi 50 minut

Przedmiotem wykładu są praktyczne dylematy księgowego, który rozlicza podatek od towarów i usług, czyli prowadzi dokumentowanie, ewidencjonowanie i deklarowanie tego podatku. Szkolenie ma charakter praktyczny i uwzględnia złe doświadczenie ostatniego miesiąca, który charakteryzuje głęboki spadek popytu, opóźnienia w płatnościach oraz recesję na wielu rynkach. Ten wykład zainteresuje każdego kto zajmuje się praktycznie tym podatkiem.

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Czas trwania szkolenia wynosi 90 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

Plan Szkolenia

 

 1. Podstawa prawna Wykazu („białej listy”)
 2. Zakres danych, rodzaje rachunków bankowych na „białej liście”,
 3. Zakaz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów PIT/CIT– pojęcie „transakcji”,
 4. Najem prywatny a rachunek z Wykazu – aktualne interpretacje
 5. ZAW NR – aspekty praktyczne i techniczne, elektroniczny ZAW-NR, przedłużenie terminu do 14 dni („tarcza antykryzysowa”),
 6. Omyłka we właściwość  US a skuteczność ZAW NR
 7. Objaśnienia MF z grudnia 2020 dot. Wykazu podmiotów:
  1. Jednokrotność ZAW NR
  2. Podmiot zagraniczny
  3. Rachunki cesyjne i gospodarki własnej banku
  4. Zapłata na rzecz podmiotu trzeciego
 8. Nowelizacja 2020, w tym podzielona płatność jako  przesłanka wyłączająca przepisy sankcyjne „Białej listy”

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Mariusz Unisk - Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Od 15 lat uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 119 zł netto (146,37 brutto)

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czas trwania szkolenia wynosi 60 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

Plan Szkolenia

 

 1. Potrącenie i sporny charakter wierzytelności,
 2. Miarkowanie kar umownych,
 3. Różne formy zapłaty a ulga na złe długi,
 4. Warunki dokonania korekty podatku należnego przez wierzyciela,
 5. Okres rozliczeniowy korekty przez wierzyciela,
 6. Zwolnienie z długu a korekta przez wierzyciela,
 7. Skutki zbycia wierzytelności z dyskontem,
 8. Czy wykreślenie dłużnika z rejestru podatników VAT czynnych albo upływ terminu korekty wyklucza dokonanie korekty – orzecznictwo TSUE,
 9. Ujęcie korekty przez wierzyciela w ewidencji i deklaracji przed i po dniu 1 lipca 2020 r.
 10. Wydłużanie terminów płatności – jak uniknąć korekty podatku naliczonego?
 11. Zwolnienie z długu – skutki po stronie dłużnika,
 12. Zaniechanie odliczenia a ulga na złe długi – czy można odliczyć podatek w miesiącu zapłaty?
 13. Ujęcie korekty przez dłużnika w ewidencji i deklaracji przed i po dniu 1 lipca 2020 r.

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Krystian Łatka– prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 119 zł netto (146,37 brutto)

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czas trwania szkolenia wynosi 110 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz „zapisz się” na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały w obu podatkach dochodowych zmiany przepisów w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych zakupem, leasingiem, najmem, dzierżawą samochodów osobowych a także wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych. W dniu 9 kwietnia 2020 r. Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe w zakresie wskazanych. W trakcie szkolenia omówione zostaną przepisy ustawy PIT i ustawy CIT w zakresie wspomnianych kosztów samochodowych z uwzględnieniem wydanych urzędowych objaśnień.

 

Plan Szkolenia

 

 1. Problemy praktyczne z przepisami przejściowymi.
  1. Umowy leasingu zawarte do 31 grudnia 2018 r. a wydanie pojazdu po tej dacie.
  2. Jakie zmiany są możliwe w umowach zawartych przed 31 grudnia 2018 r. aby zachować dotychczasowe zasady podatkowe w zakresie kosztów?
  3. Jakie są skutki zmiany umów leasingu, najmu lub dzierżawy samochodów osobowych w związku z koronawirusem?
  4. Jaki obliczamy koszty uzyskania przychodów przy zbyciu niezamortyzowanego samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji w 2018 r. lub wcześniej?
 2. Limity kosztowe w zakresie wydatków na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy.
  1. Jak obliczamy wartość samochodu osobowego na potrzeby ustalenia limitu kosztowego przy umowach leasingu?
  2. Jak obliczamy wartość samochodu osobowego na potrzeby ustalenia limitu kosztowego przy umowach najmu krótkookresowego a jak przy umowach długoookresowych?
  3. Jakie są zasady limitowania kosztów ubezpieczeń samochodów osobowych w praktyce?
 3. Koszty używania samochodów osobowych i ich limitowanie.
  1. Ustalanie limitu kosztów używania samochodów osobowych przeznaczonych na cele mieszane.
  2. Jakie wydatki uznajemy za koszty używania samochodów osobowych?
 4. Moc prawna wydanych objaśnień.
  1. Jaki jest zakres ochrony podatnika stosującego się do objaśnień urzędowych?
  2. Czy podatnik ma prawo przyjąć inne zasady interpretacji przepisów niż zaproponowane w objaśnieniach urzędowych?

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 149 zł netto (183,27 brutto).

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czas trwania szkolenia wynosi 120 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

     Przedmiotem wykładu są wszystkie istotne zagadnienia praktyczne mechanizmu podzielonej płatności w obu wersjach: dobrowolnej i obowiązkowej. Szkolenie jest adresowane do pracowników obsługujących rozliczenia podatku od towarów i usług, wystawiających faktury z tytułu sprzedaży, otrzymujących faktury od dostawców lub usługodawców, a przede wszystkim głównych księgowych i osób kierujących podmiotami będącymi podatnikami VAT - zarówno zwolnionymi jak i opodatkowanymi. Mechanizm podzielonej płatności jest nowym rozwiązaniem, którego obsługę muszą zapewnić nie tylko działy odpowiedzialne za rozliczenia tego podatku, lecz również służby odpowiedzialne za fakturowanie (sprzedaż), zakupy oraz płatności. Szkolenie ma charakter kompleksowy i jest adresowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za powyższe zadania, a także dla pracowników biur rachunkowych. Część pierwsza poświęcona jest dobrowolnej części mechanizmu podzielonej płatności, która obowiązuje do 1 lipca 2018 r., a część druga omawia szczegółowo obowiązkową cześć tego mechanizmu, który obowiązuje od 1 listopada 2018 r.

 

     Szczegółowy program szkoleniowy dotyczy:

 

 1. Podmiotów czynnych, czyli stosujących bezpośrednio podzieloną płatność,
 2. Podmiotów biernych (wierzycieli) na rzecz których jest stosowana podzielona płatność,
 3. Zakresu przedmiotowego podzielonej płatności w części obowiązkowej i w części dobrowolnej,
 4. Omówienia przypadków, gdy nie ma obowiązku zastosowania podzielonej płatności,
 5. Odpowiedzialności p[podatnika jak i bezpośrednich sprawców za brak zastosowania podzielonej płatności przez podmiot czynny,
 6. Wybranych skutków braku zastosowania podzielonej płatności w podatkach dochodowych.

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 119 zł netto (146,37 brutto)

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. My w odpowiedzi wyślemy unikatowy kod z dostępem do pakietu szkoleń, który będzie działał przez 7 dni.

Lista szkoleń z pakietu:

 1. Zakład pracy w czasie epidemii – Kodeks Pracy i ZUS – prowadzący Anna Stokłosa – 170 minut
 2. Skutki wadliwego rozliczenia podatku VAT od kwietnia 2020 r. w podatkach dochodowych – nowe obowiązki korekty kosztów uzyskania przychodów – prof. dr hab. Witold Modzelewski – 90 minut
 3. Tarcza antykryzysowa – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych wraz z aspektem sprawozdań finansowych – radca prawny Jacek Pyssa – 85 minut
 4. Wspólna struktura dla deklaracji i ewidencji VAT (JPK-V7M, JPK-V7K) od 1 lipca 2020 r. – podstawy prawne, zakres i sposób prezentacji danych – doradca podatkowy Mariusz Unisk – 125 minut
 5. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy od 2020 r. – pakiet „Quick fixes” w podatku od towarów i usług – doradca podatkowy Krystian Łatka – 125 minut

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Cena:

Cena za dostęp do pakietu szkoleń przez 7 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 499 zł netto (613,77 brutto).

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 7 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czas trwania szkolenia wynosi 125 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

W tzw. ustawie antykryzysowej (tzw. Tarcza Antykryzysowa) znalazły się m. in. przepisy dotyczące odroczenia wejścia w życie nowej struktury JPK wspólnej dla deklaracji i ewidencji VAT dla dużych przedsiębiorców - do dnia 1 lipca 2020 r.

Tym samym wspólna struktura dla deklaracji i ewidencji VAT (JPK-V7M, JPK-V7K) wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników rozliczających VAT i obecnie składających deklarację VAT-7 i VAT-7K.

Niniejsze szkolenie przybliża  podstawy prawne nowych zasad deklarowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług a także zakres i sposób prezentacji danych. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z istotą nowych rozwiązań i obowiązków dotyczących wszystkich podatników podatku od towarów i usług.

 1. Podstawa prawna „likwidacji deklaracji VAT”. Które deklaracje zmieniają formę, które zostają na dotychczasowych zasadach?
 2. Zakres danych – deklaracja jako część deklaracyjna struktury, informacje ogólne, nowe dane.
 3. Terminy składania pliku kontrolnego przez podatników rozliczających się za okresy miesięczne oraz za okresy kwartalne.
 4. Błędy, pomyłki – sposób i terminy korekty deklaracji i ewidencji. Kara za błędy w ewidencji (500zł za każdy błąd), uchwalona zmiana dotycząca liberalizacji kary.
 5. Rejestr sprzedaży VAT w nowym JPK – zakres danych, w tym faktury uproszczone, faktury VAT marża, import towarów w deklaracji
 6. Planowana zmiana dot. prezentacji faktur uproszczonych w rejestrze sprzedaży JPK-V7 (odroczenie).
 7. Prezentacja ulgi na złe długi przez wierzyciela i dłużnika.
 8. Raport okresowy (RO) i dokument wewnętrzny (WEW) – sposób i zakres prezentacji w rejestrze sprzedaży w nowym JPK.
 9. Sposób prezentacji danych dla niektórych rodzajów sprzedaży.
 10. Kody towarowe i usługowe w rejestrze sprzedaży – GTU11-GTU13, szczegółowy zakres. Możliwość uzyskania WIT. Jakie dokumenty i jakie rodzaje sprzedaży nie wymagają kodu.
 11. Faktura do paragonu w rejestrze sprzedaży.
 12. Oznaczenie „procedur sprzedaży” ze szczeg. uwzględnieniem MPP.
 13. Rejestr zakupu – zakres danych.
 14. Rejestr zakupu – sposób prezentacji danych.
 15. Oznaczenia dowodów nabycia (VATRR, MK, WEW).
 16. Procedura zakupu (IMP, MPP).
 17. Krótkie podsumowanie.

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Mariusz Unisk - Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Od 15 lat uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 119 zł netto (146,37 brutto)

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czas trwania szkolenia wynosi 125 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. w całej UE zmieniły się zasady opodatkowania podatkiem VAT obrotu towarami. Zmiany obejmują wprowadzenie domniemania prawnego dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej, dzięki któremu dostawca może uchronić się przed kwestionowaniem stawki 0%. Ponadto – w celu uproszczenia i uporządkowania obrotu – wprowadzono w całej UE procedurę call off stock: umożliwia ona utrzymywanie zapasów towarów w innym państwie UE, bez konieczności rejestracji dla celów lokalnego podatku. W prawie UE wprowadzono również szczególne rozwiązania dla wewnątrzwspólnotowych dostaw łańcuchowych. Mają one na celu ułatwić ustalenie, która z dostaw jest ruchoma (opodatkowana stawką 0%). Jednocześnie rozwiązania te nakładają na uczestników transakcji łańcuchowych nowe obowiązki.

 

Mimo, że część rozwiązań nie została jeszcze wdrożona do polskiego prawa, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, można już korzystać z możliwości, jakie wynikają z prawa UE.

 

Program szkolenia:

 

 1. Brak implementacji a możliwość bezpośredniego stosowania prawa UE w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego.
 2. Dokumentowanie WDT zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do Dyrektywy 112 – jak zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe:
  1. w dostawach z transportem organizowanym przez dostawcę,
  2. w dostawach z transportem organizowanym przez nabywcę.
 3. Nr VAT UE i poprawna informacja podsumowująca jako warunek zastosowania stawki 0%.
 4. Procedura magazynu call off stock – warunki, ryzyka, korzyści.
 5. Nowe zasady przypisywania transportu w dostawach łańcuchowych – domniemania prawne; obowiązki podatnika pośrednika w zakresie dokumentowania dostaw.

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Krystian Łatka– prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Studium dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. Uczestnik wielu projektów szkoleniowych dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 119 zł netto (146,37 brutto)

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czas trwania szkolenia wynosi 170 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

W związku z epidemią koronawirusa w ostatnich dniach została wprowadzona specustawa i tarcza antykryzysowa. Nasze szkolenie prowadzone przez najwyżej przez Państwa cenionego specjalistę z tego zakresu Panią Annę Stokłosę omawia zakres zmian wprowadzonych najnowszymi przepisami.

I. Rozwiązania antykryzysowe

 1. Tarcza antykryzysowa – wynagrodzenie za pracę
  1. Warunki formalne dla pracodawców
  2. Kalkulacja wynagrodzenia za pracę na przykładach
  3. Dopłata z FGŚP – wysokość, warunki formalne, okres dopłaty
 2. Tarcza antykryzysowa – składki ZUS
 3. Tarcza antykryzysowa – dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodzica dziecka do 3, 8 i 18 roku życia
  1. wzór wniosku
  2. wysokość
  3. okres przysługiwania
 4. Tarcza antykryzysowa świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło
  1. wysokość
  2. warunki formalne
  3. opodatkowanie i oskładkowanie
 5. Tarcza antykryzysowa – badania profilaktyczne dla pracowników
 6. Specustawa - dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodzica dziecka do 8 roku życia
 7. Specustawa - praca zdalna
  1. możliwość powierzenia innej pracy
  2. zapewnienie narzędzi niezbędnych do świadczenia pracy zdalnej
  3. możliwość odmowy pracy zdalnej
 8. Zasiłek opiekuńczy – Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  1. osoby uprawnione (pracownik, zleceniobiorca, samozatrudniony) 
   • okres
   • wysokość
   • zasiłek opiekuńczy a PPK
 9. COVID-19 a obecność pracownika w pracy
  1. urlop wypoczynkowy i urlop bezpłatny - czy można wysłać pracownika na urlop bez jego wniosku?
  2. przestój - wynagrodzenie przestojowe
 10. Kwarantanna
  1. dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy (orzeczenie lekarskie, decyzja inspektora)
  2. wynagrodzenie i zasiłek w okresie kwarantanny (wysokość, okres zasiłkowy, komu przysługuje)
  3. „kwarantanna na wniosek” gdy pracownik podejrzewa u siebie zakażenie COVID-19

II. Zarządzanie personelem: zmiana i ustanie stosunku pracy

 1. Zmiana umowy o pracę – w szczególności redukcja wymiaru zatrudnienia, obniżenie wynagrodzenia
  1. w drodze porozumienia zmieniającego
  2. w drodze wypowiedzenia zmieniającego
  3. forma, przyczyny, ograniczenia
 2. Ustanie stosunku pracy
  1. rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  2. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • okres wypowiedzenia
   • ograniczenia pracodawcy co do możliwości wypowiedzenia umowy o pracę (w tym: ciąża, urlop, kwarantanna)
   • formalności związane z wypowiedzeniem (forma, sposób doręczenia, konsultacja ze związkami zawodowymi)
   • przyczyna – jak prawidłowo sformułować
 3. Redukcja zatrudnienia – tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych
  1. pracodawcy, do których stosuje się ustawę o zwolnieniach grupowych
  2. formalności dotyczące redukcji zatrudnienia wynikające z ustawy
  3. odprawa – wysokość, sposób wyliczenia, termin wypłaty
 4. Świadectwo pracy – zmiany od 04.05.2019 r. oraz 07.09.2019 r.
 5. Zatrudnienie cudzoziemca a brak możliwości legalizacji pobytu lub zatrudnienia

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Anna Stokłosa LL.M. – radca prawny. Specjalista prawa pracy i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia oraz ochrony danych osobowych w zakresie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Szkoliła takie jednostki jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wraz ze wszystkimi Urzędami Dzielnic, Radnych m. st. Warszawy, Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, Teatr Powszechny, Teatr Studio czy Muzeum Karykatury oraz przeprowadziła ponad 70 szkoleń zamkniętych i otwartych z tematyki RODO dedykowanych przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych i sądowych.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 179 zł netto (220,17 brutto)

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czas trwania szkolenia wynosi 85 minut

Przedmiotem wykładu są problemy związane z dokumentowaniem, ewidencjonowaniem i deklarowaniem podatku od towarów i usług z tytułu zdarzeń, które nasilają się w związku z załamaniem popytu oraz ograniczeniami kwarantanny. Dotyczy to w szczególności zdarzeń związanych zwłaszcza ze stratami w środkach obrotowych, anulowanymi rezerwacjami, a przede wszystkim brakiem zapłaty przez dłużników, a także z brakiem uregulowania przez podatnika swoich zobowiązań. Wykład uwzględnia dotychczasowy stan prawny oraz nietypową wiedzę na ten temat, a także zmiany, które zostały wprowadzone „tarczą antykryzysową”.

 

Oto szczegółowe problemy przedstawione w trakcie wykładu:

 1. Czy w przypadku ubytków majątkowych związanych z np. przeterminowaniem przydatności towarów handlowych należy wystawić fakturę wewnętrzną lub skorygować podatek naliczony?
 2. Kiedy nieodpłatne przekazanie towarów osobom trzecim w związku z brakiem możliwości zbytu np. pracownikowi podlega opodatkowaniu?
 3. W jakim przypadku istnieje obowiązek korekty podatku naliczonego w związku z opłaconymi lecz anulowanymi rezerwacjami (zaliczkami)?
 4. Kiedy podatnik koryguje podatek naliczony w związku z brakiem uregulowania długu na rzecz dostawcy lub usługodawcy?
 5. W jakim przypadku podatnik może skorygować podatek naliczony w przypadku braku uregulowania długu przez kontrahenta (dokumentowanie, ewidencjonowanie, deklarowanie)?
 6. W jakich przypadkach podatnik VAT będący jednocześnie podatnikiem podatku dochodowego, może zmniejszyć dochód opodatkowany zaliczką na ten ostatni podatek w przypadku braku uregulowania długu przez kontrahenta?
 7. W jakich przypadkach istnieje obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania (dochodu) dla potrzeb odprowadzenia zaliczek w podatku dochodowym w przypadku braku zapłaty długu przez podatnika (zasada 90 dni)?
 8. W jakim przypadku obowiązek zwiększenie podstawy opodatkowania (dochodu) ulega w ciągu roku zawieszeniu na mocy przepisów szczególnych wprowadzonych „tarczą antykryzysową” (spadek przychodów o co najmniej 50%)?

Szkolenie prowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Czas trwania szkolenia wynosi 90 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

Wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług, w tym również zwolnieni od tego podatku będący jednocześnie podatnikami podatku dochodowego na zasadach ogólnych, muszą uwzględnić skutki wadliwego rozliczenia podatku VAT w rachunku kosztów uzyskania przychodów. Przedmiotem wykładu, który dotyczy zarówno podatku od towarów i usług jak i problemów podatku dochodowego, są skomplikowane zasady obowiązkowych korekt kosztów uzyskania przychodów wprowadzone w tym roku. Przepisy te miały ulec zmianie w dniem 1 kwietnia 2020 wprowadzając zapowiedziane wcześniej poprawki. Nowelizacje te nie zostały uchwalone, a podatnicy muszą na co dzień stosować wadliwe przepisy „ratując się” m. in. przy pomocy interpretacji urzędowych.

 

Przedmiotem szkolenia są w szczególności następujące problemy:

 1. Kiedy brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (MPP) rodzi nakaz korekty kosztów uzyskania przychodów?
 2. Wyjątki od obowiązkowej korekty kosztów mimo ustawowego zastosowania MPP – przepisy przejściowe.
 3. W jaki sposób przywrócić zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku gdy dokonano zapłaty z zastosowaniem MPP: w którym miesiącu należy skorygować in plus korekty?
 4. Jak definiować „transakcje” z tytułu której brak uregulowania zobowiązania na rachunek niewymieniony w tzw. białej liście podatników VAT rodzi obowiązek korekty kosztów?
 5. Lista wyjątków uprawniających do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów , wydatków dokumentowanych fakturą zapłaconych przelewem na rachunek bankowy nie wymieniony na „białej liście” podatników VAT: wyłączenie wydatków będących importem usług , WNT oraz transgranicznym odwrotnym obciążeniem.
 6. Wydłużenie do 14 dni terminu złożenia ZAW-NR przypadku zapłaty za nabycie towaru bądź usługi na rachunek bankowy spoza „białej listy” podatników VAT.
 7. Zmiany w zasadach korekty kosztów wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług wprowadzone przy okazji „tarczy antykryzysowej”.
 8. Które wadliwie rozliczone wydatki w podatku od towarów i usług nie rodzą obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów, mimo braku zmian przepisów podatkowych.

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 179 zł netto (220,17 brutto)

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Czas trwania szkolenia wynosi 85 minut

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się online poprzez nasz formularz na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia dokonaj wpłaty i wyślij ją zwrotnie na mail z którego zostało wysłane potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W odpowiedzi my wyślemy unikatowy kod z dostępem do szkolenia, który będzie działał przez 5 dni.

Uchwalono pulę przepisów zarówno ustaw jak i rozporządzeń wykonawczych w celu przeciwdziałania skutkom koronawirusa. Najobszerniejszym i najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zwana jest Tarczą antykryzysową i weszła w życie w dniu 31 marca 2020 r.

Przesunięciu w czasie uległo wiele terminów podatkowych i terminów sprawozdawczych. Poza tym do podatków dochodowych wprowadzono wiele bezprecedensowych rozwiązań, m.in.: prawo do rozliczenia straty z mocą wsteczną, zmiana nowowprowadzonej „ulgi na złe długi”, nowe ulgi podatkowe takie jak rozszerzone prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania niektórych darowizn.

 

Oto plan szkolenia:

 1. Przedłużenie terminów w zakresie wpłat, zeznań i deklaracji w CIT
  • nowe terminy dla podatników na zasadach ogólnych
  • nowe terminy dla podatników korzystających ze zwolnień
 2. Przedłużenie terminów w zakresie wpłat, zeznań i deklaracji w PIT i nowy termin dla płatników PIT
  • nowy termin na zeznania roczne,
  • odroczenie terminu wpłaty zaliczek przez płatnika PIT/
 3. Odroczenie innych terminów podatkowych
  • zawiadomienie o płatności na rachunek bankowy
  • informacje o cenach transferowych,
  • podatek „budynkowy”,
  • wydanie interpretacji indywidualnej,
  • schematy podatkowe,
  • informacje IFT,
  • zawieszenie terminów w postępowaniach i kontrolach
 4. Nowe terminy w zakresie sprawozdań finansowych
  • nowy terminy sporządzenia, zatwierdzenia sprawozdań,
  • nowe terminy przekazania sprawozdań do KRS albo KAS,
 5. Inne nowe terminy z przepisów o rachunkowości
  • inwentaryzacja,
  • sprawozdanie grupy kapitałowej,
  • skonsolidowane sprawozdania finansowe.
 6. Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w CIT i PIT
  • kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego rozliczenia straty
  • jaki jest limit i tryb preferencyjnego rozliczenia
 7. Zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” w CIT i PIT
  • ograniczenie obowiązku „korekty kosztów” w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami,
  • prawa wierzyciela w uldze na złe długi
 8. Nowe zasady odliczania darowizn w CIT i PIT
  • jakie darowizny podlegają preferencyjnemu odliczeniu
  • kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego odliczenia darowizn
 9. Inne preferencje podatkowe z Tarczy antykryzysowej w CIT i PIT
  • prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek w CIT i PIT,
  • ulga B+R i ulga IP-BOX w CIT i PIT,
  • jednorazowe odpisy amortyzacyjne w CIT i PIT,
  • nowe zwolnienia i zwiększone limity dotychczasowych zwolnień w PIT

Po szkoleniu Uczestnik w formie mailowej może zadać jedno pytanie, które będzie dotyczyło tematyki szkolenia.

Odpowiedzi będą udzielane zwrotnie mailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Pytania prosimy przesyłać na mail: szkolenia@isp-modzelewski.pl

Odpowiedzi są integralną częścią szkolenia i nie są usługą doradztwa podatkowego.

Szkolenie poprowadzi:

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Cena:

Cena za dostęp do szkolenia przez 5 dni z jednego urządzenia (komputer lub telefon) wynosi 149 zł netto (183,27 brutto).

Nie można udostępniać zakupionego szkolenia osobom trzecim. Grozi to odpowiedzialnością karną. Instytut współpracuje z firmą, która na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem nielegalnemu udostępnianiu filmów. Na jednym urządzeniu w czasie 5 dni możecie Państwo obejrzeć szkolenie wielokrotnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

90 godz. – 12 dni po 7,5 godzin lekcyjnych, wtorki w godz. 16.10-20.30

 

Minimum teorii a dużo praktyki – poza dwoma dniami zajęć komputerowych Uczestnicy będą również korzystali z komputerów przy wybranych zajęciach w czasie części praktycznych.

 

Praktycznie rachunkowość jest prosta!

 

     Kurs kompleksowo przygotuje Słuchacza do wykonywania zawodu Księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Po ukończeniu kursu Uczestnicy otrzymują certyfikat na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

     Celem kursu: jest przekazanie niezbędnego kompendium wiedzy zawodowej na temat rozliczeń podatkowych, w tym obowiązków informacyjnych i deklaracyjnych, ewidencji podatkowej, rachunkowej oraz sprawozdawczości rachunkowej.

     Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów księgowości dla osób dopiero przygotowujących się do rozpoczęcia pracy w tym zakresie.

     Uczestnicy na wielu przykładach praktycznych zapoznają się z problematyką dla celów podatkowych i rachunkowych rozliczeń miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych. Przedstawione zostaną zasady prawidłowego wykazania wszelkiego rodzaju transakcji, jak również zasady ich korygowania w poszczególnych okresach sprawozdawczych.

     Przedmiotem zajęć są również najnowsze zmiany dotyczące omawianej problematyki.

 

Program i terminy kursu

 

I. Obowiązki rejestracyjne, wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym
   31 marca 2019 r.

 

Przedmiotem tej części kursu jest praktyczne przedstawienie obowiązków podatnika związanych z rejestracją dla potrzeb podatków oraz rejestracją związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. W programie kursu:

 1. Zgłoszenie rejestracyjne.
 2. Zmiana danych.
 3. NIP a PESEL.
 4. Termin i zasady zgłoszenia formy opodatkowania
 5. Zryczałtowane formy opodatkowania
 6. Zasady ogólne opodatkowanie podatkiem dochodowym
 7. PIT a CIT – wady i zalety, obciążenia i obowiązki
 8. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji podatkowych dla celów PIT – ewidencja przychodów w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 9. Zamknięcie roku w PKPiR

II. Podatek od towarów i usług (VAT)
    7 i 14 kwietnia 2020 r.

 

Przedmiotem tej części kursu jest praktyczne przedstawienie obowiązków podatnika związanych z wypełnianiem deklaracji VAT oraz analiza pozostałych obowiązków informacyjnych ciążących na podatniku. Przedstawione zostaną również najważniejsze zmiany przepisów dotyczące prezentowanych zagadnień. Szczegółowy program kursu:

 1. Obowiązki w zakresie fakturowania.
 2. Obowiązki w zakresie stosowania kas rejestrujących.
 3. Obowiązki w zakresie deklarowania podatku od towarów i usług.
 4. Charakterystyka poszczególnych rodzajów deklaracji i informacji (m.in. VAT-7, VAT-7K, VAT -13, VAT-9M, VAT-8, VAT- IM, VAT –UE, VAT-14, VAT-27).
 5. Zasady sporządzania deklaracji i informacji dla potrzeb VAT.
 6. Podpisywanie deklaracji.
 7. Zakres odpowiedzialności osoby sporządzającej.
 8. Terminy składania deklaracji.
 9. Zasady korygowania deklaracji.
 10. Skutki niezłożenia deklaracji.
 11. Odpowiedzialność za niezłożenie deklaracji.
 12. Obowiązek składania informacji JPK – zasady i terminy składnia, konsekwencje braku złożenia.
 13. Najważniejsze zmiany (np. nowe wzory deklaracji, nowe obowiązki składania wraz z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K informacji MDR-3)
 14. Obowiązki wynikające z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych: obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT.
 15. Pozostałe zagadnienia.

III. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 
     21 kwietnia 2020 r.

 

Celem tej części kursu będzie prezentacja obowiązków związanych z wypełnianiem deklaracji i informacji dla potrzeb podatku dochodowego os osób prawnych. Omówieniu będą również szczegółowo zagadnienia dotyczące funkcji płatnika w tym podatku. Przedstawione zostaną również najważniejsze zmiany przepisów dotyczące prezentowanych zagadnień. Program kursu:

 1. Obowiązki w zakresie deklarowania podatku dochodowego od osób prawnych.
 2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów deklaracji i informacji dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych
 3. (np. CIT -8, CIT-12, CIT -8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, CIT/MIT, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, IFT – 2R, CIT 10).
 4. Zasady składania deklaracji.
 5. Terminy składania deklaracji.
 6. Podpisywanie deklaracji.
 7. Zakres odpowiedzialności osoby sporządzającej.
 8. Zasady korygowania deklaracji.
 9. Odpowiedzialność za niezłożenie deklaracji.
 10. Obowiązki wynikające z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.
 11. Najważniejsze zmiany (np. nowe wzory zeznań i informacji w podatku dochodowym od osób prawnych w tym wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ i informacji CIT-NZI.
 12. Obowiązki płatnika (rodzaje deklaracji i informacji, terminy i zasady sporządzania, skutki niedopełnienia obowiązków, itp.)
 13. Pozostałe zagadnienia.

IV. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
     28 kwietnia 2020 r.

 

W ramach tej części kursu omówione zostaną obowiązki związane z wypełnianiem deklaracji i informacji dla potrzeb podatku dochodowego os osób fizycznych. Przedstawione zostaną również najważniejsze zmiany przepisów dotyczące prezentowanych zagadnień. Program kursu:

 1. Obowiązki w zakresie deklarowania podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów deklaracji i informacji dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych
 3. (np. PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-16A).
 4. Zasady składania deklaracji.
 5. Terminy składania deklaracji.
 6. Podpisywanie deklaracji.
 7. Zakres odpowiedzialności osoby sporządzającej.
 8. Zasady korygowania deklaracji.
 9. Odpowiedzialność za niezłożeni deklaracji.
 10. Obowiązki wynikające z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.
 11. Najważniejsze zmiany (np. nowe wzory zeznań i informacji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym wzory
 12. deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS i informacji PIT-NZI).
 13. Pozostałe zagadnienia.

V. Wstęp do rachunkowości – podstawowe zagadnienia i pojęcia 
    5 maja 2020 r.

Rachunkowość jako formalny system zapisu zdarzeń gospodarczych w postaci ewidencji księgowej oraz prezentacji w formie sprawozdania finansowego musi odbywać się przy zachowaniu zasad i norm prawnych. W tej części kursu zostaną zaprezentowane zasady ewidencji i prezentacji zdarzeń gospodarczych oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe. Aby cel został zrealizowany zaprezentowane zostaną następujące obszary:

 1. Akty prawne normujące zasady prowadzenia ewidencji księgowej w podmiotach gospodarczych w Polsce
 2. Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach
 3. Dokumenty jako podstawa zapisu księgowego
 4. » ogólne zasady tworzenia i gromadzenia dokumentacji księgowej
 5. » klasyfikacja dowodów księgowych
 6. Konto księgowo jako urządzenie wykorzystywane do ewidencji operacji gospodarczych.
 7. Polityka rachunkowości
 8. Zakładowy plan kont

VI. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
     12 maja 2020 r.

 1. Podmioty gospodarcze zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości
 3. Bilans – pojęcie i składniki
 4. Aktywa przedsiębiorstwa (pojęcie, przykłady)
 5. Pasywa przedsiębiorstwa (pojęcie, przykłady)
 6. Zdarzenia i operacje gospodarcze
 7. Zasady funkcjonowania kont bilansowych
 8. Otwieranie i zamykanie kont
 9. Zestawienie obrotów i sald
 10. Rachunek zysków i strat
 11. Funkcjonowanie kont wynikowych
 12. Przykładowe zapisy na kontach bilansowych i wynikowych, otwieranie i zamykanie kont, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, bilansu oraz rachunku zysków i strat

VII. Podstawy prawa pracy, ubezpieczeń i zasad naliczania płac w pracy księgowego
      19 maja 2020 r.

 1. Większość jednostek zatrudnia pracowników, a poprawna ewidencja księgowa może wynikać jedynie z zapoznania ogólnych zasad naliczania płac i ewidencji związanej z wynagrodzeniami oraz potrąceniami wynikającymi z funkcjonowania systemu. Ta część kursu zapozna z podstawowymi zagadnieniami płac w zakresie:
 2. Zasady nawiązywanie stosunku pracy
 3. Wynagrodzenie za pracę
 4. Zasady naliczania składek ZUS od wynagrodzeń
 5. Opodatkowanie wynagrodzeń
 6. Zasady ewidencji księgowej wynagrodzeń i innych składników związanych z płacami

VIII. Zasady ewidencji księgowej poszczególnych składników
       26 maja oraz 2 czerwca 2020 r.

 1. Znając zasady ewidencji księgowej zostaną w tej części kursu zaprezentowane główne obszary zapisów księgowych na kontach oraz jaki wpływ ma ewidencja na dane w sprawozdaniu finansowym.
 2. Ewidencja aktywów trwałych
  • wartości niematerialne i prawne
  • rzeczowe składniki majątku trwałego
  • należności długoterminowe i inne inwestycje długoterminowe
  • amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 3. Ewidencja księgowa obrotu pieniężnego – charakterystyka i zapisy na kontach księgowych
 4. Kapitały własne przedsiębiorstwa – charakterystyka i ewidencja
 5. Zobowiązania – klasyfikacja i ewidencja księgowa
 6. Zasady ewidencji księgowej rozrachunków
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
  • rozrachunki publiczno-prawne
  • rozrachunki z pracowniami
  • pozostałe rozrachunki
 7. Zasady ewidencji obrotu towarowego oraz materiałów
  • wycena zakupu towarów i materiałów
  • wycena rozchodu towarów i materiałów (metody FIFO, LIFO, średnia ważona, szczegółowa identyfikacja)
 8. Zasady ustalania wyniku finansowego
  • konta przychodów i kosztów
  • sprzedaż produktów, usług, towarów i materiałów
  • kwalifikowanie kosztów związanych z działalnością przedsiębiorstwa
  • ustalanie wyniku z podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej
  • metody ustalania wyniku finansowego – porównawczy i kalkulacyjny
  • rozliczenie działalności produkcyjnej – ustalenie kosztu wytworzenia produktu
  • zasady ewidencji księgowej działalności handlowej i usługowej
  • wynik finansowy, a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
  • zamknięcie kont wynikowych
 9. Inwentaryzacja – metody, zasady, terminy
 10. Sprawozdanie finansowe
  • elementy sprawozdania finansowego
  • terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  • publikowanie sprawozdania finansowego
  • badanie sprawozdania finansowego
  • sporządzanie podstawowego sprawozdania finansowego.

IX. Zajęcia komputerowe na wybranym programie finansowo-księgowym 
     16 i 23 czerwca 2020 r.

Teoria rachunkowości jest nieodzownym etapem kształcenia i przygotowania merytorycznego do wykonywania zawodu księgowego. Zdając sobie sprawę z oczekiwań rynku pracy, że teoria jest istotna ale najważniejsze są umiejętności praktyczne w ramach kursu zostanie zaprezentowany przykład rozliczenia przedsiębiorstwa. Słuchacze kursu otrzymują opracowane dokumenty, które początkowo wspólnie z prowadzącym zaewidencjonują w programie finansowo księgowym, a następnie samodzielnie wprowadzą dokumenty przy zachowaniu zasad i poznanej teorii rachunkowości. Taka ścieżka uczenia się daje pewność, że słuchacz kursu zna zasady teorii ale w ujęciu praktycznym i potrafi wiedzę wykorzystać w pracy zawodowej.

Wykłady prowadzą:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa – radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych. Jest autorem i współautorem książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, kodeksu karnego skarbowego oraz kontroli skarbowej. Jako współpracownik naukowy prowadzi zajęcia na Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze przeprowadził ponad 800 szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Kształci przyszłych doradców podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor Generalny ds. Doradztwa Podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

dr Mariusz Sokołek – praktyk i teoretyk rachunkowości, Kierownik i Adiunkt Katedry Rachunkowości, doktor nauk ekonomicznych, autor wielu artykułów i publikacji naukowych z rachunkowości i podatków, certyfikowany księgowy – Certyfikat Ministra Finansów, właściciel Kancelarii Księgowej, główny księgowy. Stały współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych w zakresie prowadzonych szkoleń i kursów. Dzięki wykształceniu i pracy naukowej na Uczelniach i jednoczesnej pracy zawodowej jako księgowy potrafi połączyć i w odpowiedni sposób przekazać wiedzę, a przede wszystkim nauczyć rachunkowości. Jego zajęcia mają scricte nastawienie praktyczne, ale przy gruntownej wiedzy teoretycznej. Kształci w Instytucie przyszłych doradców podatkowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania sprawozdań finansowych.

 


 

TERMIN, MIEJSCE:

29 września - 15 grudnia 2020  r. w godz. 16.10-20.30, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 1990 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 1690 zł wraz z materiałami.

 

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

 

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Koronawirus: szkolenie będzie realizowane zgodnie z wytycznymi Rządu dla działalności szkoleniowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy

114 godz. – 12 dni po 9,5 godzin lekcyjnych tj. 7 zegarowych,
wtorki w godz. 9-16.

 

Jedyny taki kurs – minimum teorii a praktyka, ćwiczenia i przykłady prezentowane są w programie księgowym ewidencjonując przykłady dokumentów.

 

Maksimum praktyki – praca przy komputerze w programie finansowo księgowym to aż 50 godzin – definicje i teoria rachunkowości prezentowana są na przykładach i faktycznych dokumentach ewidencjonowanych bezpośrednio w programie księgowym.

 

Maksimum praktyki – minimum teorii.

 

     Kurs kompleksowo przygotuje Słuchacza do wykonywania zawodu Głównego Księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Po ukończeniu kursu Uczestnicy otrzymują certyfikat na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Program i terminy kursu.

 

 1. Normy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych – ustawa o rachunkowości, KSR, MSR, MSSF
  1 dzień - 31 marca 2020 r.
  1. Akty prawne regulujące prowadzenia ksiąg rachunkowych
  2. Funkcje rachunkowości
  3. Zadania i odpowiedzialność głównego księgowego
  4. Okres przechowywania ksiąg i archiwizacja danych
  5. Dokumenty księgowe
  6. Nadrzędne zasady rachunkowości
  7. Polityka rachunkowości
  8. Ewidencja księgowa
  9. Zakres stosowanych uproszczeń w ewidencji księgowej i prezentacji w sprawozdaniu finansowym dla jednostek mikro, małych oraz niepodlegających badaniu
  10. Aktywa i pasywa jednostki – ogólne zasady ewidencji księgowej, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym
  11. Przychody i koszty w procesach księgowych – zasady ewidencji i prezentacja w sprawozdaniu
 2. Prawo podatkowe dla głównego księgowego – część szczegółowa
  4 dni - 7, 14, 21, 28 kwietnia 2020 r.
  1. Organizacja, zadania i kompetencje Administracji Podatkowej
  2. Zasady opodatkowania PIT – część zaawansowana i szczegółowa
  3. Zasady opodatkowania CIT – część zaawansowana i szczegółowa – np. techniki optymalizacji podatkowej, grupy kapitałowe, specjalne strefy ekonomiczne – przykłady
  4. Transakcje między podmiotami powiązanymi
  5. VAT – rejestracja, faktury, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia, rejestry, deklaracje, WNT, WDT, import, export, import usług, faktury walutowe, sprzedaż zwolniona i opodatkowana – przykłady
  6. Zasady składania korekt deklaracji i zeznań podatkowych
  7. Kasa fiskalna w działalności gospodarczej
  8. Samochód osobowy i ciężarowy w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorstwa
  9. Ordynacja podatkowa – prawa i obowiązki podatnika
  10. Kontrola podatkowa i skarbowa, postępowanie podatkowe – jak zachować się podczas kontroli
  11. Odpowiedzialność karna
  12. Podatek od czynności cywilno-prawnych - PCC
  13. Podatki lokalne w działalności gospodarczej – podatek od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny i inne
  14. Podatek u źródła
  15. Tworzenie rejestrów i deklaracji podatkowych w systemie JPK oraz e-deklaracje
 3. Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, opodatkowanie płac
  2 dni – 5 i 12 maja 2020 r.
  1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  2. Umowy cywilno-prawne
  3. Akta osobowe
  4. Zasady zgłoszeń do ubezpieczeń
  5. Zasady odprowadzania składek ZUS z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych
  6. Czas pracy i składniki wynagrodzenie
  7. Ogólne zasady naliczania świadczeń z tytułu choroby
  8. Zasady naliczania płac
  9. Ewidencja księgowa płac
  10. Kartoteki wynagrodzeń oraz informacje składne do urzędu skarbowego oraz ZUS
  11. Podróże służbowe pracowników
 4. Ewidencja księgowa poszczególnych składników
  5 dni – 19 i 26 maja oraz 2, 16 i 23 czerwca 2020 r.
  1. Środki trwałe i wartości nie materialne i prawne
   • zasady ustalania wartości początkowej,
   • zasady amortyzacji dla celów podatkowych i rachunkowych
   • remont i modernizacja środków trwałych
   • zasady amortyzacji dla celów rachunkowych i podatkowych
   • sprzedaż i likwidacja
   • przeszacowanie wartości środków trwałych
   • przykład ustalenia wartości początkowej, ewidencji księgowej oraz prezentacja w sprawozdaniu
  2. Środki trwałe w budowie
   • pojęcie
   • zasady wyceny
   • przyjęcie środka trwałego do użytkowania
  3. Leasing w ewidencji księgowej
   • regulacje w prawie cywilnym – leasing operacyjny, finansowy, zwrotny
   • prawo podatkowe w zakresie leasingu
   • ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
   • przykład ewidencji księgowej leasingu operacyjnego i finansowego
  4. Inwestycje – długo i krótko terminowe
   • zasady wyceny,
   • wpływ na wynik finansowy,
   • wartość godziwa a wartość historyczna inwestycji
   • ewidencja księgowa i prezentacja w bilansie inwestycji
  5. Obrót towarami, materiałami oraz sprzedaż produktów
   • zasady wyceny – cena zakupu a cena nabycia, wartość wytworzenia, stałe ceny ewidencyjne
   • wycena rozchodu zapasów
   • zasady wyceny w przykładach
  6. Rozrachunki w tym wyrażone w walucie obcej
   • rozrachunki długo i krótkoterminowe – zasady ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym
   • zasady wyceny dla celów bilansowych poszczególnych grup rozrachunków
   • kurs przyjęty do wyceny rozrachunków w przypadku rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
   • różnice kursowe dodatnie i ujemne w prawie bilansowym i podatkowym
   • wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej w prezentacji bilansu
   • przykład wyceny, ewidencji oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym obrotu krajowego wyrażonego w walucie, WNT, WDT, importu oraz exportu – praca na dokumentach
  7. Trwała utrata aktywów
   • moment ujęcia w księgach utraty wartości poszczególnych składaków aktywów
   • wpływ na wycenę bilansową
   • wpływ utraty wartości na wynik finansowy oraz podstawę opodatkowania
   • case study ustalenia i wyceny utraty wartości aktywów
  8. Odpisy aktualizujące należności
   • moment ujęcia w księgach odpisu
   • wpływ na wycenę bilansową
   • zasady ujęcia w wyniku finansowym i podstawie opodatkowania
   • proces ustalenia i ewidencja księgowa odpisu aktualizującego należności na przykładzie
  9. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
   • istota RMK
   • istota rozliczeń międzyokresowych przychodów
   • czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
   • zasady i metody tworzenia rezerw
   • przykład ewidencji księgowej
   • ustalenia rezerwy oraz rozliczeń międzyokresowych na przykładach
  10. Wybór rachunku zysków i strat
   • zasady jakimi należy kierować się przy wyborze rachunku zysków i strat
   • zasady sporządzania rachunku zysków i strat w wersji porównawczej
   • zasady sporządzania rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej
   • ewidencja kosztów w zakresie układu rodzajowego, kalkulacyjnego oraz pełna ewidencja kosztów
   • zmiana stanu produktów
  11. Zasady ewidencji działalności handlowej
  12. Zasady ewidencji działalności usługowej i produkcyjnej
  13. Rachunek kosztów i kalkulacja cen
  14. Odroczony podatek dochodowy
   • istota kalkulacji odroczonego CIT
   • różnice stałe i przejściowe
   • kalkulacja, ewidencja i prezentacja w bilansie – przykład
  15. Inwentaryzacja
   • metody inwentaryzacji
   • terminy inwentaryzacji
   • zasady rzetelnie prowadzonej inwentaryzacji
   • ewidencja księgowa
  16. Sprawozdanie finansowe
   • Bilans
   • Rachunek zysków i strat metodą porównawczą i kalkulacyjną
   • Rachunek przepływów pieniężnych
   • Informacja dodatkowa
   • uproszczenia w sprawozdawczości
   • zdarzenia po dniu bilansowym
   • analiza i weryfikacja kont
   • sporządzanie sprawozdania finansowego
  17. Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa
   • analiza pionowa i pozioma bilansu i rachunku zysków i strat
   • analiza wskaźnikowa
   • interpretacja wyników analizy

Wykłady prowadzą:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

 

Jacek Pyssa – radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego oraz Podatku Dochodowego od Osób Prawnych. Jest autorem i współautorem książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, kodeksu karnego skarbowego oraz kontroli skarbowej. Jako współpracownik naukowy prowadzi zajęcia na Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze przeprowadził ponad 800 szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Kształci przyszłych doradców podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

 

Mariusz Unisk – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor Generalny ds. Doradztwa Podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizacja – podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, PCC, podatki i opłaty lokalne.
Kieruje i koordynuje pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do kompleksowej optymalizacji podatkowej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości” oraz „Komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług” jest także autorem wielu specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe. Uznany wykładowca tematyki podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i podatków i opłat lokalnych. Stały wykładowca Studium dla Doradców Podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków lokalnych. W swojej karierze przeprowadził ponad 500 szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

dr Mariusz Sokołek – praktyk i teoretyk rachunkowości, Kierownik i Adiunkt Katedry Rachunkowości, doktor nauk ekonomicznych, autor wielu artykułów i publikacji naukowych z rachunkowości i podatków, certyfikowany księgowy – Certyfikat Ministra Finansów, właściciel Kancelarii Księgowej, główny księgowy. Stały współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych w zakresie prowadzonych szkoleń i kursów. Dzięki wykształceniu i pracy naukowej na Uczelniach i jednoczesnej pracy zawodowej jako księgowy potrafi połączyć i w odpowiedni sposób przekazać wiedzę, a przede wszystkim nauczyć rachunkowości. Jego zajęcia mają scricte nastawienie praktyczne, ale przy gruntownej wiedzy teoretycznej. Kształci w Instytucie przyszłych doradców podatkowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania sprawozdań finansowych.

 


 

TERMIN, MIEJSCE:

29 września - 15 grudnia 2020  r. w godz. 9.00-16.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:

Cena za uczestnictwo wynosi 2490 zł wraz z materiałami.
Dla drugiej i kolejnych osób z firmy cena wynosi 2290 zł wraz z materiałami.

 

Dla osób indywidualnych istnieje możliwość płatności w dwóch ratach.

 

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W październiku 2020 r. rozpocznie się w Sopocie kolejna edycja Kursu dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych, będącego najstarszym, istniejącym od 1996 roku tego typu przedsięwzięciem dydaktycznym w Polsce.

Terminy Zjazdów

Sopot


3-4 października 2020 r.


17-18 października 2020 r.


24-25 października 2020 r.


14-15 listopada 2020 r.


21-22 listopada 2020 r.5-6 grudnia 2020 r.


12-13 grudnia 2020 r.


9-10 stycznia 2021 r.


16-17 stycznia 2021 r.


23-24 stycznia 2021 r.13-14 lutego 2021 r.


20-21 lutego 2021 r.


27-28 lutego 2021 r.


13-14 marca 2021 r.Kurs obejmuje aż 168 godzin zajęć!

Cel kursu

Celem Kursu jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego. Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadczeniom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób m.in. dzięki praktycznym umiejętnościom dydaktycznych naszych Wykładowców. Wykładowcami jest od lat grono najwybitniejszych znawców problematyki podatkowej, o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym. Wśród nich są: pracownicy naukowi uczelni warszawskich przede wszystkim: Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Głównej Handlowej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjaliści z resortu finansów oraz pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych. 
Kurs ma elitarny charakter. Zajęcia mają głównie formę warsztatów praktycznych, co zapewni Uczestnikom bliski kontakt z Wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań. Uczestnicy powyższego Kursu mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych.

Termin

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w Sopocie w Hotelu Villa Baltica przy ul. Emillii Plater 1 w soboty w godz. 10.00 - 15.00, w niedziele w godz. 9.00 - 14.00.

 

Inauguracja Kursu w Sopocie odbędzie się w dniu 3 października 2020 r. o godz. 10.00. Zakończenie Kursu przewidziane jest na 14 marca 2021 r.

Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w Kursie wynosi 4290 zł wraz z materiałami. Cena dla osoby rekomendowanej przez Uczestników poprzednich edycji kursu „Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych” wynosi 3680 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach: pierwsza rata – w wysokości 2500 zł – płatna do dnia rozpoczęcia Kursu, druga rata płatna w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia Kursu. Dla osób fizycznych, dokonujących zgłoszenia na Kurs możliwość płatności w pięciu ratach. W przypadku wpłaty dokonanej później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć prosimy Państwa o przedstawienie kopii przelewu przy rejestracji w dniu inauguracji Kursu. Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia, które uczestnik musi zapewnić sobie i pokryć we własnym zakresie. Uczestnicy Kursu, w ramach odpłatności za kurs, otrzymają materiały dotyczące głównych problemów związanych z zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć.

 

 

Szczegółowy harmonogram Kursu, wraz z datami poszczególnych wykładów, otrzymają Państwo pięć dni przed zajęciami inauguracyjnymi. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: szkolenia@isp-modzelewski.pl lub faksem na numer (22) 517 30 97 lub pocztą na adres Instytutu. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem 601 365 765.

 

Wszyscy Absolwenci na zakończenie Kursu otrzymają w formie elektronicznej odpowiedzi na pytania testowe, otwarte i kazusy, które obowiązują na egzaminie dla doradcy podatkowego.

 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Program Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych: 168 godzin zajęć

Blok I – 6 godzin
Źródła prawa i wykładnia prawa: hierarchia aktów normatywnych, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego, rola judykatury sądów powszechnych, interpretacja prawa przez organy podatkowe, metody wykładni i interpretacji prawa – prowadzący: sędzia NSA. (6 godzin)

Blok II – 6 godzin
Analiza podatkowa: omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów – prowadzący: Mirosław Siwiński – doradca podatkowy. (6 godzin)

Blok III – 6 godzin
Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)

Blok IV – 78 godzin – materialne prawo podatkowe
Podatek od towarów i usług: podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie, podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku – stawka podstawowa i stawki preferencyjne, ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r. – prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP (6 godzin); Mariusz Unisk – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego ISP. (6 godzin);Krystian Łatka – konsultant podatkowy ISP. (6 godzin)

Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r. – prowadzący: Mirosław Siwiński - doradca podatkowy. (6 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II): zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego – prowadzący: Jerzy Bielawny – wiceprezes ISP. (12 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III): działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności. – prowadzący: Sławomir Zieleń – doradca podatkowy. (6 godzin)

Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II): podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczenia. – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (12 godzin)

Podatki i opłaty samorządowe: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kataster fiskalny i podatek katastralny – koncepcja i perspektywy wprowadzenia. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)

Podatki samorządowe cz. II, Podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)

Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna): podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich – prowadzący: sędzia NSA. (12 godzin)

Blok V – 18 godzin
Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I, II, III): podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Prawnego ISP. (18 godzin)

Blok VI – 6 godzin
Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne: podstawowe instytucje prawa celnego, odprawa celna, dopuszczenie towaru na obszar celny, postępowanie celne, podstawa naliczania cła, postępowanie celne, pozycja strony, organy celne – prowadzący: Robert Lubiecki – ekspert w zakresie kodeksu celnego. (6 godzin)

Blok VII – 6 godzin
Prawo dewizowe: podstawowe instytucje prawa dewizowego, wartości dewizowe, obrót dewizowy – ograniczenia i zwolnienia. – prowadzący: praktyk – specjalista z Ministerstwa Finansów. (6 godzin)

Blok VIII – 6 godzin
Prawo karne skarbowe: podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa – zagadnienia szczegółowe – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Prawnego ISP. (6 godzin)

Blok IX – 6 godzin
Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa: rządowe organy podatkowe i ich struktura, samorządowe organy podatkowe, kompetencje organów podatkowych, kontrola podatkowa i skarbowa, modyfikacje w pozycji prawnoustrojowej wprowadzone w Ordynacji podatkowej – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)

Blok X – 12 godzin – rachunkowość
Rachunkowość: podstawowe zasady rachunkowości – prowadzący: Mariusz Sokołek - specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)

Rachunkowość podatkowa: standardy międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe – prowadzący: Mariusz Sokołek - specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)

Blok XI – 6 godzin
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych: zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestry sprzedaży i zakupu w podatku od towarów i usług, rejestry w podatku akcyzowym – prowadzący: Sławomir Zieleń – doradca podatkowy. (6 godzin)

Blok XII – 6 godzin
Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa: zasady wpisu na listę doradców podatkowych, prawa i obowiązki doradcy podatkowego, zasady wykonywania zawodu, tworzenie i wdrażanie instrukcji podatkowych, jako nowoczesnej metody zarządzania rozliczeniami podatkowymi - prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP. (6 godzin)

Blok XIII – 6 godzin – zajęcia dodatkowe
Problematyka przygotowania pism procesowych – prowadzący: sędzia NSA. (6 godzin)

Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu doradcy podatkowego zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.
 
http://www.mf.gov.pl
 
Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego: tel. (22) 694 52 49
Uczestnikom Studium, którzy są zainteresowani noclegami w czasie kursu w Trójmieście polecamy Hotel Villa Baltica, w którym będą odbywały się zajęcia.

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

W załączeniu wykaz szkoleń na które możecie Państwo uzyskać dofinansowanie.

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

We wrześniu 2020 r. rozpocznie się w Warszawie kolejna edycja Kursu dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych, będącego najstarszym, istniejącym od 1996 roku tego typu przedsięwzięciem dydaktycznym w Polsce.

 

Terminy Zjazdów

Warszawa


3-4 października 2020 r.


10-11 października 2020 r.


24-25 października 2020 r.


7-8 listopada 2020 r.


14-15 listopada 2020 r.21-22 listopada 2020 r.


5-6 grudnia 2020 r.


12-13 grudnia 2020 r.


9-10 stycznia 2021 r.


30-31 stycznia 2021 r.12-13 września 2020 r.


6-7 lutego 2021 r.


13-14 lutego 2021 r.


27-28 lutego 2021 r.Kurs obejmuje aż 168 godzin zajęć!

W programie uwzględniliśmy przerwy na długie weekendy oraz przerwę wakacyjną.

W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość nieodpłatnego "odrobienia" zajęć w kolejnej edycji Studium - do 6 dni szkoleniowych.

Cel kursu

Celem Kursu jest przekazanie Uczestnikom niezbędnego kompendium wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego. Doświadczeni Wykładowcy poprowadzą zajęcia zarówno od strony teoretycznej, jak i, dzięki doświadczeniom codziennej pracy zawodowej, od strony praktycznej.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób m.in. dzięki praktycznym umiejętnościom dydaktycznych naszych Wykładowców. Wykładowcami jest od lat grono najwybitniejszych znawców problematyki podatkowej, o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym. Wśród nich są: pracownicy naukowi uczelni warszawskich przede wszystkim: Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Prawa i Administracji, Szkoły Głównej Handlowej, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjaliści z resortu finansów oraz pracownicy Instytutu Studiów Podatkowych. 
Kurs ma elitarny charakter. Zajęcia mają głównie formę warsztatów praktycznych, co zapewni Uczestnikom bliski kontakt z Wykładowcą, sprzyjające warunki dydaktyczne oraz możliwość zadawania wykładowcom pytań. Uczestnicy powyższego Kursu mają gwarancję uzyskania najwyższego poziomu prowadzenia zajęć, prezentacji najbardziej aktualnych problemów podatkowych, w tym przygotowania do egzaminu prowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, a co za tym idzie przygotowania do wypełniania przyszłych obowiązków zawodowych.

Termin

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w Warszawie w siedzibie Instytutu Studiów Podatkowych przy ul. Kaleńskiej 8.

 

Zajęcia w soboty odbywają się w godz. 10:00-15:00 a w niedzielę 9:00-14:00

 

Inauguracja Kursu w Warszawie odbędzie się w dniu 26 września 2020 r. o godz. 10.00. Zakończenie Kursu przewidziane jest na 28 lutego 2021 r.

Koszt uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w Kursie wynosi 4290 zł wraz z materiałami. Cena dla osoby rekomendowanej przez Uczestników poprzednich edycji kursu „Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych” wynosi 3680 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach: pierwsza rata – w wysokości 2500 zł – płatna do dnia rozpoczęcia Kursu, druga rata płatna w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia Kursu. Dla osób fizycznych, dokonujących zgłoszenia na Kurs możliwość płatności w pięciu ratach. W przypadku wpłaty dokonanej później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć prosimy Państwa o przedstawienie kopii przelewu przy rejestracji w dniu inauguracji Kursu. Koszt uczestnictwa nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia, które uczestnik musi zapewnić sobie i pokryć we własnym zakresie. Uczestnicy Kursu, w ramach odpłatności za kurs, otrzymają materiały dotyczące głównych problemów związanych z zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć. Odpłatność za indywidualne zajęcia praktyczne z wybranym wykładowcą wynosi 700 zł za każdą rozpoczętą godzinę.Szczegółowy harmonogram Kursu, wraz z datami poszczególnych wykładów, otrzymają Państwo pięć dni przed zajęciami inauguracyjnymi. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: szkolenia@isp-modzelewski.pl lub faksem na numer (22) 517 30 97 lub pocztą na adres Instytutu. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem 601 365 765.

 

Wszyscy Absolwenci na zakończenie Kursu otrzymają w formie elektronicznej odpowiedzi na pytania testowe, otwarte i kazusy, które obowiązują na egzaminie dla doradcy podatkowego.

Program Kursu dla Ekspertów i Doradców Podatkowych: 168 godzin zajęć

Blok I – 6 godzin
Źródła prawa i wykładnia prawa: hierarchia aktów normatywnych, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego, rola judykatury sądów powszechnych, interpretacja prawa przez organy podatkowe, metody wykładni i interpretacji prawa – prowadzący: sędzia NSA. (6 godzin)

Blok II – 6 godzin
Analiza podatkowa: omówienie skutków operacji gospodarczych i planowania podatkowego na przykładach zalecanych przez Ministerstwo Finansów – prowadzący: Mirosław Siwiński – doradca podatkowy. (6 godzin)

Blok III – 6 godzin
Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego: umowy międzynarodowe dotyczące zapobiegania podwójnemu opodatkowania, międzynarodowe konwencje modelowe, rozporządzenia i dyrektywy Unii Europejskiej, przepisy polskiego prawa podatkowego regulujące opodatkowanie dochodów zagranicznych – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)

Blok IV – 78 godzin – materialne prawo podatkowe
Podatek od towarów i usług: podmiot podatku, miejsce płatnika od towarów i usług, zasady rejestracji podatników podatku od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu – przedmiot podatku, czynności nie podlegające ustawie, podstawa opodatkowania – obrót, podstawa opodatkowania w imporcie, stawki podatku – stawka podstawowa i stawki preferencyjne, ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, zasady odliczeń i zwrotu różnicy podatku, deklaracje podatku od towarów i usług, korekta deklaracji, obrót wewnątrzwspólnotowy po 1 maja 2004 r. – prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP (6 godzin); Mariusz Unisk – Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego ISP. (6 godzin);Krystian Łatka – konsultant podatkowy ISP. (6 godzin)

Podatek akcyzowy i oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy: podatnicy i przedmiot opodatkowania, stawki podatku, zasady określania zobowiązania podatkowego; znaki skarbowe akcyzy – zakres obowiązku i zasady stosowania, deklaracje podatkowe, nowe zasady dotyczące akcyzy od 1 maja 2004 r. – prowadzący: Mirosław Siwiński - doradca podatkowy. (6 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część I i II): zasady ogólne, podatnicy i płatnicy podatku, przychód i jego źródła, wyłączenia spod opodatkowania, zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodów i dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, podstawa opodatkowania a dochód, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe – okresowe i roczne, skutki reformy ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego – prowadzący: Jerzy Bielawny – wiceprezes ISP. (12 godzin)

Podatek dochodowy od osób fizycznych (część III): działalność gospodarcza i wolne zawody jako źródło przychodów, pojęcia przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z działalności gospodarczej, zasady opodatkowania w formach zryczałtowanych, stawki podatkowe, zasady ewidencjonowania, pobór podatku i terminy płatności. – prowadzący: Sławomir Zieleń – doradca podatkowy. (6 godzin)

Podatek dochodowy od osób prawnych (cz. I i II): podatnik i płatnik, przedmiot i podstawa opodatkowania, zwolnienia podatkowe, ulgi i odliczenia. – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (12 godzin)

Podatki i opłaty samorządowe: aktualny system podatków samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu), opłaty lokalne, organy podatkowe, kataster fiskalny i podatek katastralny – koncepcja i perspektywy wprowadzenia. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)

Podatki samorządowe cz. II, Podatek o czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. – prowadzący: Mariusz Unisk – dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w ISP. (6 godzin)

Zobowiązania podatkowe i Ordynacja podatkowa (część materialnoprawna): podstawowe instytucje części ogólnej prawa podatkowego, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych, zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich – prowadzący: sędzia NSA. (12 godzin)

Blok V – 18 godzin
Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji (cz. I, II, III): podstawowe instytucje postępowania podatkowego: odwołania, skargi, skargi kasacyjne, zasady postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, podstawowe instytucje oraz zasady postępowania egzekucyjnego – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Prawnego ISP. (18 godzin)

Blok VI – 6 godzin
Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne: podstawowe instytucje prawa celnego, odprawa celna, dopuszczenie towaru na obszar celny, postępowanie celne, podstawa naliczania cła, postępowanie celne, pozycja strony, organy celne – prowadzący: Robert Lubiecki – ekspert w zakresie kodeksu celnego. (6 godzin)

Blok VII – 6 godzin
Prawo dewizowe: podstawowe instytucje prawa dewizowego, wartości dewizowe, obrót dewizowy – ograniczenia i zwolnienia. – prowadzący: praktyk – specjalista z Ministerstwa Finansów. (6 godzin)

Blok VIII – 6 godzin
Prawo karne skarbowe: podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego, ustawa karna skarbowa – zagadnienia szczegółowe – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Prawnego ISP. (6 godzin)

Blok IX – 6 godzin
Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa: rządowe organy podatkowe i ich struktura, samorządowe organy podatkowe, kompetencje organów podatkowych, kontrola podatkowa i skarbowa, modyfikacje w pozycji prawnoustrojowej wprowadzone w Ordynacji podatkowej – prowadzący: Jacek Pyssa – dyrektor Departamentu Postępowań Sądowych ISP. (6 godzin)

Blok X – 12 godzin – rachunkowość
Rachunkowość: podstawowe zasady rachunkowości – prowadzący: Mariusz Sokołek - specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)

Rachunkowość podatkowa: standardy międzynarodowe, zagadnienia szczegółowe – prowadzący: Mariusz Sokołek - specjalista w zakresie rachunkowości. (6 godzin)

Blok XI – 6 godzin
Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych: zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencja w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, rejestry sprzedaży i zakupu w podatku od towarów i usług, rejestry w podatku akcyzowym – prowadzący: Sławomir Zieleń – doradca podatkowy. (6 godzin)

Blok XII – 6 godzin
Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa: zasady wpisu na listę doradców podatkowych, prawa i obowiązki doradcy podatkowego, zasady wykonywania zawodu, tworzenie i wdrażanie instrukcji podatkowych, jako nowoczesnej metody zarządzania rozliczeniami podatkowymi - prowadzący: prof. dr hab. Witold Modzelewski – Prezes ISP. (6 godzin)

Blok XIII – 6 godzin – zajęcia dodatkowe
Problematyka przygotowania pism procesowych – prowadzący: sędzia NSA. (6 godzin)

Osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu doradcy podatkowego zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.
 
http://www.mf.gov.pl
 
Numer telefonu do Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego: tel. (22) 694 52 49
 

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

W załączeniu wykaz szkoleń na które możecie Państwo uzyskać dofinansowanie.

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

   Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przełomowe zmiany związane m.in. z obowiązkową podzieloną płatnością, które nakazuje korektę kosztów uzyskania przychodów w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez podatnika VAT. Analogiczny nakaz obowiązuje w związku z brakiem zapłaty faktury na rachunek bankowy podany na tzw. białej liście prowadzonej przez KAS. Przepisy te są adresowane praktycznie do każdego podatnika podatku VAT i podatku dochodowego. Wprowadza się nowe obowiązki związane z fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment w tym art. 57c KKS. Zlikwidowano krajowe odwrotne obciążenie (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w VAT (uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT). Wchodzą również w życie historyczne zmiany w zasadach dokumentowania WDT – zmiana rozporządzenia wykonawczego 282/2010 oraz kolejna obszerna nowelizacja ustawy o VAT dotyczące m.in. obowiązku stosowania kas fiskalnych online.

   Wprowadzano również kolejne zmiany bez precedensu w podatku dochodowym od osób prawnych, które zmierzają do uszczelniania tego podatku. W tych okolicznościach konieczna jest szczegółowa analiza bieżących zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorcom. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne) wyjaśnienia i interpretacje w tym podatku. Szczegółowej ocenie poddane zostaną m.in. rewolucyjne zmiany: ulga na złe długi a de facto nowa obowiązkowa korekta kosztów, ograniczenia kosztowe związane z niezachowaniem form płatności oraz zmiany w zakresie podatku u źródła.

   Pojawiły się liczne nowe obowiązki dla płatników PIT. W tych okolicznościach konieczna jest analiza zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego podmiotom wypłacającym należności występującym w roli płatnika PIT. Szczegółowej analizie poddane zostaną obowiązki informacyjne płatnika. W trakcie szkolenia wnikliwie omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

    Ustawodawca już planuje kolejne zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2020 roku.

   Celem szkolenia jest praktyczne wskazanie Państwu zastosowania nowych przepisów w Państwa codziennej pracy zawodowej.

 

VAT 2020 r. – przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW
 1. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M.
 2. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych z naruszenie obowiązkowej podzielonej płatności: 1 stycznia 2020 r.: sposoby korekty kosztów i ich „przywrócenia”.
 3. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zapłaty na rachunek bankowy nie ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT.
 4. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno-prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).
 5. Nowa koncepcja odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy lub usługodawcy:
  1. zakup towarów z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
  2. przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment.
 6. Nowe zasady solidarnej odpowiedzialności z tytułu braku zapłaty na rachunek bankowy ujawniony na tzw. białej liście.
 7. Obowiązkowa podzielona płatność:
  1. uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
  2. nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
  3. co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  4. kiedy nabywca (usługobiorca) będący podatnikiem musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
  5. kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku (np. wartość faktury ponad 15 tys. zł.)?
  6. jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (ustaw o VAT i KKS)?
 8. Nowe, europejskie zasady dokumentowania WDT dla potrzeb zastosowania stawki 0% : zmiana rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2010: konieczność posiadania ściśle określonych dokumentów wystawionych przez niezależne podmioty.
 9. Wydana przez szefa KAS Wiążąca Informacja Stawkowa: przedział i zakres zastosowania,
 10. Przedłużenie obowiązywania ograniczeń odliczenia związanych z nabyciem i używaniem samochodów osobowych oraz towarów i usług związanych z tymi samochodami.
 11. Nowelizacja ustawy o VAT implementowana dnia 1 stycznia 2020 r. – zmiany w Dyrektywie 112 dotyczące transakcji łańcuchowych oraz składów konsygnacyjnych.
 12. Kto ma obowiązek instalacji kas online z dniem 1 stycznia 2020 r.?
 13. Pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2020. Rewolucja w przepisach o terminach płatności i nowa obowiązkowa „korekta” kosztów przy nieuregulowanych zobowiązaniach.
 1. Najważniejsze zmiany – „ulga na złe długi” czyli nowa, obowiązkowa „korekta kosztów związanych z nieuregulowanymi zobowiązaniami”.
  1. Kiedy dłużnik będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania?
  2. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych a podatki dochodowe, czy to koniec umownych terminów płatności ponad 60 dni?!
  3. Kiedy wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana?
  4. Jakie są nowe obowiązki przedsiębiorcy w zakresie raportowania o stosowanych terminach płatności w transakcjach handlowych?
 2. Najważniejsze zmiany – brak kosztów uzyskania przychodów przy niezachowaniu preferowanych przez prawo sposobów i form płatności.
  1. Nowy limit płatności gotówkowych – 8 000 zł, czy na pewno?
  2. Nowa „biała lista podatników VAT”. Ograniczenie w kosztach uzyskania przychodów przy zapłacie na rachunek kontrahenta inny niż ujawniony w wykazie szefa KAS.
  3. Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy) bez ujemnych sutków dla kosztów w podatku dochodowym?
  4. Jakie są skutki w podatku dochodowym zaniechania stosowania obowiązkowej podzielonej płatności VAT? Uwaga na nowe ograniczenia w kosztach uzyskania przychodu. Czy można obronić się przed przymusem podzielonej płatności bez niekorzystnych skutków w podatku dochodowym?
 3. Nowa ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych a podatki dochodowe
  1. Kogo dotyczą nowe regulacje w zakresie rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania?
  2. Czy podatnicy podatków dochodowym mają nowe obowiązki związane z regulacjami na temat podwójnego opodatkowania?
 4. Zmiany w zakresie podmiotowym CIT.
  1. Nowa prosta spółka akcyjna. Jakie będą zasady podatkowania nowego podatnika CIT?
  2. Zmiana definicji małego podatnika – zwiększenie limitu przychodów.
 5. Nowa „ulga” podatkowa. Preferencje podatkowe przy korzystaniu z finansowania wewnętrznego.
  1. Kto ma prawo do dodatkowych kosztów uzyskania przychodów w przypadku dopłat wniesionych do spółki zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki?
  2. Kiedy i na jakich zasadach przysługują nowe dodatkowe koszty uzyskania przychodów?
 6. Deklarujemy podatek za 2019 rok.
  1. Nowa wersja zeznania CIT-8 ze stawkami podatku 9 % i 19 %.
  2. Nowa informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (CIT/IP);
  3. Nowa informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT/PM).
  4. Nowa informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia wirtualnych walut (CIT/WW)
  5. Nowa informacji o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (CIT/MIT).
  6. Pozostałe zmiany w formularzach dla CIT.
  7. Składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej – drugie .
 7. Podsumowanie problemów z kosztami uzyskania przychodów 2019 r.
  1. zasady rozliczania kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych w 2019 r. (zakup, najem, leasing).
  2. na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.);
  3. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
 8. Wszystkie problemy praktyczne z alokacją przychodów i kosztów do źródeł
  1. W jakich przypadkach występują przychody z zysków kapitałowych i jakie koszty do nich przypisujemy?
  2. W jakich przypadkach występują przychody z zysków pozostałych i jakie koszty do nich przypisujemy?
  3. W jakim źródle znajdują się jako przychody lub koszty: odsetki, różnice kursowe, i inne?
  4. Czy dywidendy faktycznie ujmowane są w zyskach kapitałowych? – ważne pismo MF.
  5. Bieżące wyjaśnienia i interpretacje dotyczące alokacji kosztów z szczególnym uwzględnieniem kosztów ogólnych.
 9. Rewolucyjne zmiany dla płatników „podatku u źródła’ (WHT) 2020 r.
  1. Wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności w przypadku stosowania stawek obniżonych lub zwolnień.
  2. Wprowadzenia rewolucyjnych zasad poboru podatku, tj. obowiązku poboru podatku w pełnej wysokości w przypadku, gdy łączna kwota wypłat dla danego kontrahenta w roku przekracza 2 mln PLN.
  3. Wprowadzenia nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner).
  4. Rozszerzenia odpowiedzialności karnej skarbowej (m.in. w zakresie oświadczeń i wniosków o niepobieranie podatku, czy też procedury zwrotowej).
 10. Czy stosujesz schemat podatkowy w zakresie podatków dochodowych?
  1. Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
  2. Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są?

 

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – radykalne zmiany 2020 r.
 1. Najnowsze zmiany.
  1. „Zerowy” PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 r. Jakich przychodów (dochodów) dotyczy zmiana? Kto ma prawo do zwolnienia z PIT? Kiedy płatnik ma obowiązek nie pobierać zaliczki na podatek w 2019 r., jakie są nowe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne? Jakie nowe procedury powinien wdrożyć płatnik w modelu kadrowym?
  2. Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i obniżka PIT z 18 do 17 proc. Od kiedy wejdą w życie nowe przepisy i jakie są nowe obowiązki płatnika związane ze zmianą.
  3. Analiza zmian w zakresie PIT-11.
  4. Propozycje zapisów rozwiązań wewnętrznych korzystnych w kontekście zaplanowanych zm
 2. Przychody pracowników za 2019 r. – opodatkowanie czy zwolnienie.
  1. Wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym grożą świadczenia nieodpłatne.
  2. Działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków.
  3. Zapomogi - które są wolne od podatków?
  4. Paczki świąteczne, wczasy pod gruszą – podwyższony limit i ryzyka wynikające z praktyki ZUS.
  5. Uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
  6. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
  7. Świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników – zwolnienie albo 10% podatek zryczałtowany.
 3. Najnowsze problemy interpretacyjne – orzecznictwo i interpretacje organów.
  1. Kontrowersje wokół finansowania zakwaterowania pracowników w miejscu pracy innym niż miejscowość ich zamieszkania – rozbieżności w podejściu sądów administracyjnych i ZUS.
  2. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu członków Rady Nadzorczej, zleceniobiorców, wykonujących dzieło z miejscowości zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenia Rady Nadzorczej.
  3. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania szkoleń dla managerów.
  4. Podróże służbowe – które świadczenia są wolne od podatku.
  5. Korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych – problem paliwa w baku; jednolite orzecznictwo sądów adm
  6. Pobór i wpłata przez zakład pracy zaliczek – czy prawidłowo obliczano je pracownikom o wysokich dochodach.
  7. Świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne przypadki – według zagadnień zgłaszanych przez uczestników.
 4. Praca twórcza i koszty autorskie w umowach o prace oraz umowach cywilnoprawnych.
  1. Jakie są zasady naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich?
  2. Jak należy prawidłowo dokumentować powstanie utworu i przeniesienie praw autorskich do tego utworu cele podatkowe?
  3. Jakie są zasady bezpiecznego naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich w branży IT?
  4. Projekt interpretacji ogólnej w sprawie kosztów autorskich – co z niego wynika?
  5. Omówienie interpretacji indywidualnych wydawanych w ostatnich miesiącach.
 5. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika
  1. Umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców.
  2. Członkostwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega opodatkowaniu;
  3. Problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z przychodami członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT.
  4. Wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika.
 6. Co jeszcze może interesować płatnika PIT?
  1. Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
  2. Przedsiębiorstwo w spadku a podatki dochodowe.
 7. Czy stosujesz schemat podatkowy w zakresie podatków dochodowych?
  1. Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
  2. Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są?

 

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Jerzy Bielawny – Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych wykładowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pełnomocnik w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Wykładowca wielu uczelni prawnych i ekonomicznych. Autor największej liczby publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradca podatkowy.

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Miejsce:

Zakopane, luksusowy Hotel Belvedere, położony w Zakopanem  przy wylocie jednej z najpiękniejszych tatrzańskich dolin - Doliny Białego. Do dyspozycji gości: drink-bar, kawiarnia, podziemne garaże i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasaż, solarium, siłownia, masaże, sauna fińska, sauna turecka.

 

 

Termin:

 

7-10 grudnia 2020 r.

Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 13.00 dnia 10 grudnia 2020 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 8 grudnia 2020 r. o godz. 9.00.

 

 

W programie przewidzieliśmy czas na kolację w karczmie góralskiej oraz wycieczkę autokarowo - pieszą z przewodnikiem.

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1590 zł (cena rabatowa dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1390 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu Belvedere wynosi 970 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 580 zł. Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

  

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

   Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przełomowe zmiany związane m.in. z obowiązkową podzieloną płatnością, które nakazuje korektę kosztów uzyskania przychodów w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez podatnika VAT. Analogiczny nakaz obowiązuje w związku z brakiem zapłaty faktury na rachunek bankowy podany na tzw. białej liście prowadzonej przez KAS. Przepisy te są adresowane praktycznie do każdego podatnika podatku VAT i podatku dochodowego. Wprowadza się nowe obowiązki związane z fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment w tym art. 57c KKS. Zlikwidowano krajowe odwrotne obciążenie (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w VAT (uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT). Wchodzą również w życie historyczne zmiany w zasadach dokumentowania WDT – zmiana rozporządzenia wykonawczego 282/2010 oraz kolejna obszerna nowelizacja ustawy o VAT dotyczące m.in. obowiązku stosowania kas fiskalnych online.

   Wprowadzano również kolejne zmiany bez precedensu w podatku dochodowym od osób prawnych, które zmierzają do uszczelniania tego podatku. W tych okolicznościach konieczna jest szczegółowa analiza bieżących zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorcom. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne) wyjaśnienia i interpretacje w tym podatku. Szczegółowej ocenie poddane zostaną m.in. rewolucyjne zmiany: ulga na złe długi a de facto nowa obowiązkowa korekta kosztów, ograniczenia kosztowe związane z niezachowaniem form płatności oraz zmiany w zakresie podatku u źródła.

   Pojawiły się liczne nowe obowiązki dla płatników PIT. W tych okolicznościach konieczna jest analiza zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego podmiotom wypłacającym należności występującym w roli płatnika PIT. Szczegółowej analizie poddane zostaną obowiązki informacyjne płatnika. W trakcie szkolenia wnikliwie omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

    Ustawodawca już planuje kolejne zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2020 roku.

   Celem szkolenia jest praktyczne wskazanie Państwu zastosowania nowych przepisów w Państwa codziennej pracy zawodowej.

 

VAT 2020 r. – przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW
 1. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M.
 2. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych z naruszenie obowiązkowej podzielonej płatności: 1 stycznia 2020 r.: sposoby korekty kosztów i ich „przywrócenia”.
 3. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zapłaty na rachunek bankowy nie ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT.
 4. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno-prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).
 5. Nowa koncepcja odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy lub usługodawcy:
  1. zakup towarów z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
  2. przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment.
 6. Nowe zasady solidarnej odpowiedzialności z tytułu braku zapłaty na rachunek bankowy ujawniony na tzw. białej liście.
 7. Obowiązkowa podzielona płatność:
  1. uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
  2. nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
  3. co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  4. kiedy nabywca (usługobiorca) będący podatnikiem musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
  5. kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku (np. wartość faktury ponad 15 tys. zł.)?
  6. jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (ustaw o VAT i KKS)?
 8. Nowe, europejskie zasady dokumentowania WDT dla potrzeb zastosowania stawki 0% : zmiana rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2010: konieczność posiadania ściśle określonych dokumentów wystawionych przez niezależne podmioty.
 9. Wydana przez szefa KAS Wiążąca Informacja Stawkowa: przedział i zakres zastosowania,
 10. Przedłużenie obowiązywania ograniczeń odliczenia związanych z nabyciem i używaniem samochodów osobowych oraz towarów i usług związanych z tymi samochodami.
 11. Nowelizacja ustawy o VAT implementowana dnia 1 stycznia 2020 r. – zmiany w Dyrektywie 112 dotyczące transakcji łańcuchowych oraz składów konsygnacyjnych.
 12. Kto ma obowiązek instalacji kas online z dniem 1 stycznia 2020 r.?
 13. Pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2020. Rewolucja w przepisach o terminach płatności i nowa obowiązkowa „korekta” kosztów przy nieuregulowanych zobowiązaniach.
 1. Najważniejsze zmiany – „ulga na złe długi” czyli nowa, obowiązkowa „korekta kosztów związanych z nieuregulowanymi zobowiązaniami”.
  1. Kiedy dłużnik będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania?
  2. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych a podatki dochodowe, czy to koniec umownych terminów płatności ponad 60 dni?!
  3. Kiedy wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana?
  4. Jakie są nowe obowiązki przedsiębiorcy w zakresie raportowania o stosowanych terminach płatności w transakcjach handlowych?
 2. Najważniejsze zmiany – brak kosztów uzyskania przychodów przy niezachowaniu preferowanych przez prawo sposobów i form płatności.
  1. Nowy limit płatności gotówkowych – 8 000 zł, czy na pewno?
  2. Nowa „biała lista podatników VAT”. Ograniczenie w kosztach uzyskania przychodów przy zapłacie na rachunek kontrahenta inny niż ujawniony w wykazie szefa KAS.
  3. Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy) bez ujemnych sutków dla kosztów w podatku dochodowym?
  4. Jakie są skutki w podatku dochodowym zaniechania stosowania obowiązkowej podzielonej płatności VAT? Uwaga na nowe ograniczenia w kosztach uzyskania przychodu. Czy można obronić się przed przymusem podzielonej płatności bez niekorzystnych skutków w podatku dochodowym?
 3. Nowa ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych a podatki dochodowe
  1. Kogo dotyczą nowe regulacje w zakresie rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania?
  2. Czy podatnicy podatków dochodowym mają nowe obowiązki związane z regulacjami na temat podwójnego opodatkowania?
 4. Zmiany w zakresie podmiotowym CIT.
  1. Nowa prosta spółka akcyjna. Jakie będą zasady podatkowania nowego podatnika CIT?
  2. Zmiana definicji małego podatnika – zwiększenie limitu przychodów.
 5. Nowa „ulga” podatkowa. Preferencje podatkowe przy korzystaniu z finansowania wewnętrznego.
  1. Kto ma prawo do dodatkowych kosztów uzyskania przychodów w przypadku dopłat wniesionych do spółki zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki?
  2. Kiedy i na jakich zasadach przysługują nowe dodatkowe koszty uzyskania przychodów?
 6. Deklarujemy podatek za 2019 rok.
  1. Nowa wersja zeznania CIT-8 ze stawkami podatku 9 % i 19 %.
  2. Nowa informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (CIT/IP);
  3. Nowa informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT/PM).
  4. Nowa informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia wirtualnych walut (CIT/WW)
  5. Nowa informacji o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (CIT/MIT).
  6. Pozostałe zmiany w formularzach dla CIT.
  7. Składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej – drugie .
 7. Podsumowanie problemów z kosztami uzyskania przychodów 2019 r.
  1. zasady rozliczania kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych w 2019 r. (zakup, najem, leasing).
  2. na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.);
  3. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
 8. Wszystkie problemy praktyczne z alokacją przychodów i kosztów do źródeł
  1. W jakich przypadkach występują przychody z zysków kapitałowych i jakie koszty do nich przypisujemy?
  2. W jakich przypadkach występują przychody z zysków pozostałych i jakie koszty do nich przypisujemy?
  3. W jakim źródle znajdują się jako przychody lub koszty: odsetki, różnice kursowe, i inne?
  4. Czy dywidendy faktycznie ujmowane są w zyskach kapitałowych? – ważne pismo MF.
  5. Bieżące wyjaśnienia i interpretacje dotyczące alokacji kosztów z szczególnym uwzględnieniem kosztów ogólnych.
 9. Rewolucyjne zmiany dla płatników „podatku u źródła’ (WHT) 2020 r.
  1. Wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności w przypadku stosowania stawek obniżonych lub zwolnień.
  2. Wprowadzenia rewolucyjnych zasad poboru podatku, tj. obowiązku poboru podatku w pełnej wysokości w przypadku, gdy łączna kwota wypłat dla danego kontrahenta w roku przekracza 2 mln PLN.
  3. Wprowadzenia nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner).
  4. Rozszerzenia odpowiedzialności karnej skarbowej (m.in. w zakresie oświadczeń i wniosków o niepobieranie podatku, czy też procedury zwrotowej).
 10. Czy stosujesz schemat podatkowy w zakresie podatków dochodowych?
  1. Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
  2. Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są?

 

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – radykalne zmiany 2020 r.
 1. Najnowsze zmiany.
  1. „Zerowy” PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 r. Jakich przychodów (dochodów) dotyczy zmiana? Kto ma prawo do zwolnienia z PIT? Kiedy płatnik ma obowiązek nie pobierać zaliczki na podatek w 2019 r., jakie są nowe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne? Jakie nowe procedury powinien wdrożyć płatnik w modelu kadrowym?
  2. Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i obniżka PIT z 18 do 17 proc. Od kiedy wejdą w życie nowe przepisy i jakie są nowe obowiązki płatnika związane ze zmianą.
  3. Analiza zmian w zakresie PIT-11.
  4. Propozycje zapisów rozwiązań wewnętrznych korzystnych w kontekście zaplanowanych zm
 2. Przychody pracowników za 2019 r. – opodatkowanie czy zwolnienie.
  1. Wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym grożą świadczenia nieodpłatne.
  2. Działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków.
  3. Zapomogi - które są wolne od podatków?
  4. Paczki świąteczne, wczasy pod gruszą – podwyższony limit i ryzyka wynikające z praktyki ZUS.
  5. Uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
  6. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
  7. Świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników – zwolnienie albo 10% podatek zryczałtowany.
 3. Najnowsze problemy interpretacyjne – orzecznictwo i interpretacje organów.
  1. Kontrowersje wokół finansowania zakwaterowania pracowników w miejscu pracy innym niż miejscowość ich zamieszkania – rozbieżności w podejściu sądów administracyjnych i ZUS.
  2. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu członków Rady Nadzorczej, zleceniobiorców, wykonujących dzieło z miejscowości zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenia Rady Nadzorczej.
  3. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania szkoleń dla managerów.
  4. Podróże służbowe – które świadczenia są wolne od podatku.
  5. Korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych – problem paliwa w baku; jednolite orzecznictwo sądów adm
  6. Pobór i wpłata przez zakład pracy zaliczek – czy prawidłowo obliczano je pracownikom o wysokich dochodach.
  7. Świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne przypadki – według zagadnień zgłaszanych przez uczestników.
 4. Praca twórcza i koszty autorskie w umowach o prace oraz umowach cywilnoprawnych.
  1. Jakie są zasady naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich?
  2. Jak należy prawidłowo dokumentować powstanie utworu i przeniesienie praw autorskich do tego utworu cele podatkowe?
  3. Jakie są zasady bezpiecznego naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich w branży IT?
  4. Projekt interpretacji ogólnej w sprawie kosztów autorskich – co z niego wynika?
  5. Omówienie interpretacji indywidualnych wydawanych w ostatnich miesiącach.
 5. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika
  1. Umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców.
  2. Członkostwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega opodatkowaniu;
  3. Problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z przychodami członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT.
  4. Wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika.
 6. Co jeszcze może interesować płatnika PIT?
  1. Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
  2. Przedsiębiorstwo w spadku a podatki dochodowe.
 7. Czy stosujesz schemat podatkowy w zakresie podatków dochodowych?
  1. Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
  2. Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są?

 

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Jerzy Bielawny – Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych wykładowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pełnomocnik w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Wykładowca wielu uczelni prawnych i ekonomicznych. Autor największej liczby publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradca podatkowy.

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Miejsce:

Zakopane, luksusowy Hotel Belvedere, położony w Zakopanem  przy wylocie jednej z najpiękniejszych tatrzańskich dolin - Doliny Białego. Do dyspozycji gości: drink-bar, kawiarnia, podziemne garaże i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasaż, solarium, siłownia, masaże, sauna fińska, sauna turecka.

 

 

Termin:

 

24-27 listopada 2020 r.

Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 24 listopada 2020 r. do godz. 13.00 dnia 27 listopada 2020 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 25 listopada 2020 r. o godz. 9.00.

 

 

W programie przewidzieliśmy czas na kolację w karczmie góralskiej oraz wycieczkę autokarowo - pieszą z przewodnikiem.

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1590 zł (cena rabatowa dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1390 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu Belvedere wynosi 970 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 580 zł. Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

  

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

   Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przełomowe zmiany związane m.in. z obowiązkową podzieloną płatnością, które nakazuje korektę kosztów uzyskania przychodów w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez podatnika VAT. Analogiczny nakaz obowiązuje w związku z brakiem zapłaty faktury na rachunek bankowy podany na tzw. białej liście prowadzonej przez KAS. Przepisy te są adresowane praktycznie do każdego podatnika podatku VAT i podatku dochodowego. Wprowadza się nowe obowiązki związane z fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment w tym art. 57c KKS. Zlikwidowano krajowe odwrotne obciążenie (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w VAT (uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT). Wchodzą również w życie historyczne zmiany w zasadach dokumentowania WDT – zmiana rozporządzenia wykonawczego 282/2010 oraz kolejna obszerna nowelizacja ustawy o VAT dotyczące m.in. obowiązku stosowania kas fiskalnych online.

   Wprowadzano również kolejne zmiany bez precedensu w podatku dochodowym od osób prawnych, które zmierzają do uszczelniania tego podatku. W tych okolicznościach konieczna jest szczegółowa analiza bieżących zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorcom. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne) wyjaśnienia i interpretacje w tym podatku. Szczegółowej ocenie poddane zostaną m.in. rewolucyjne zmiany: ulga na złe długi a de facto nowa obowiązkowa korekta kosztów, ograniczenia kosztowe związane z niezachowaniem form płatności oraz zmiany w zakresie podatku u źródła.

   Pojawiły się liczne nowe obowiązki dla płatników PIT. W tych okolicznościach konieczna jest analiza zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego podmiotom wypłacającym należności występującym w roli płatnika PIT. Szczegółowej analizie poddane zostaną obowiązki informacyjne płatnika. W trakcie szkolenia wnikliwie omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

    Ustawodawca już planuje kolejne zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2020 roku.

   Celem szkolenia jest praktyczne wskazanie Państwu zastosowania nowych przepisów w Państwa codziennej pracy zawodowej.

 

VAT 2020 r. – przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW
 1. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M.
 2. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych z naruszenie obowiązkowej podzielonej płatności: 1 stycznia 2020 r.: sposoby korekty kosztów i ich „przywrócenia”.
 3. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zapłaty na rachunek bankowy nie ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT.
 4. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno-prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).
 5. Nowa koncepcja odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy lub usługodawcy:
  1. zakup towarów z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
  2. przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment.
 6. Nowe zasady solidarnej odpowiedzialności z tytułu braku zapłaty na rachunek bankowy ujawniony na tzw. białej liście.
 7. Obowiązkowa podzielona płatność:
  1. uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
  2. nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
  3. co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  4. kiedy nabywca (usługobiorca) będący podatnikiem musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
  5. kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku (np. wartość faktury ponad 15 tys. zł.)?
  6. jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (ustaw o VAT i KKS)?
 8. Nowe, europejskie zasady dokumentowania WDT dla potrzeb zastosowania stawki 0% : zmiana rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2010: konieczność posiadania ściśle określonych dokumentów wystawionych przez niezależne podmioty.
 9. Wydana przez szefa KAS Wiążąca Informacja Stawkowa: przedział i zakres zastosowania,
 10. Przedłużenie obowiązywania ograniczeń odliczenia związanych z nabyciem i używaniem samochodów osobowych oraz towarów i usług związanych z tymi samochodami.
 11. Nowelizacja ustawy o VAT implementowana dnia 1 stycznia 2020 r. – zmiany w Dyrektywie 112 dotyczące transakcji łańcuchowych oraz składów konsygnacyjnych.
 12. Kto ma obowiązek instalacji kas online z dniem 1 stycznia 2020 r.?
 13. Pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2020. Rewolucja w przepisach o terminach płatności i nowa obowiązkowa „korekta” kosztów przy nieuregulowanych zobowiązaniach.
 1. Najważniejsze zmiany – „ulga na złe długi” czyli nowa, obowiązkowa „korekta kosztów związanych z nieuregulowanymi zobowiązaniami”.
  1. Kiedy dłużnik będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania?
  2. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych a podatki dochodowe, czy to koniec umownych terminów płatności ponad 60 dni?!
  3. Kiedy wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana?
  4. Jakie są nowe obowiązki przedsiębiorcy w zakresie raportowania o stosowanych terminach płatności w transakcjach handlowych?
 2. Najważniejsze zmiany – brak kosztów uzyskania przychodów przy niezachowaniu preferowanych przez prawo sposobów i form płatności.
  1. Nowy limit płatności gotówkowych – 8 000 zł, czy na pewno?
  2. Nowa „biała lista podatników VAT”. Ograniczenie w kosztach uzyskania przychodów przy zapłacie na rachunek kontrahenta inny niż ujawniony w wykazie szefa KAS.
  3. Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy) bez ujemnych sutków dla kosztów w podatku dochodowym?
  4. Jakie są skutki w podatku dochodowym zaniechania stosowania obowiązkowej podzielonej płatności VAT? Uwaga na nowe ograniczenia w kosztach uzyskania przychodu. Czy można obronić się przed przymusem podzielonej płatności bez niekorzystnych skutków w podatku dochodowym?
 3. Nowa ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych a podatki dochodowe
  1. Kogo dotyczą nowe regulacje w zakresie rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania?
  2. Czy podatnicy podatków dochodowym mają nowe obowiązki związane z regulacjami na temat podwójnego opodatkowania?
 4. Zmiany w zakresie podmiotowym CIT.
  1. Nowa prosta spółka akcyjna. Jakie będą zasady podatkowania nowego podatnika CIT?
  2. Zmiana definicji małego podatnika – zwiększenie limitu przychodów.
 5. Nowa „ulga” podatkowa. Preferencje podatkowe przy korzystaniu z finansowania wewnętrznego.
  1. Kto ma prawo do dodatkowych kosztów uzyskania przychodów w przypadku dopłat wniesionych do spółki zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki?
  2. Kiedy i na jakich zasadach przysługują nowe dodatkowe koszty uzyskania przychodów?
 6. Deklarujemy podatek za 2019 rok.
  1. Nowa wersja zeznania CIT-8 ze stawkami podatku 9 % i 19 %.
  2. Nowa informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (CIT/IP);
  3. Nowa informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT/PM).
  4. Nowa informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia wirtualnych walut (CIT/WW)
  5. Nowa informacji o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (CIT/MIT).
  6. Pozostałe zmiany w formularzach dla CIT.
  7. Składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej – drugie .
 7. Podsumowanie problemów z kosztami uzyskania przychodów 2019 r.
  1. zasady rozliczania kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych w 2019 r. (zakup, najem, leasing).
  2. na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.);
  3. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
 8. Wszystkie problemy praktyczne z alokacją przychodów i kosztów do źródeł
  1. W jakich przypadkach występują przychody z zysków kapitałowych i jakie koszty do nich przypisujemy?
  2. W jakich przypadkach występują przychody z zysków pozostałych i jakie koszty do nich przypisujemy?
  3. W jakim źródle znajdują się jako przychody lub koszty: odsetki, różnice kursowe, i inne?
  4. Czy dywidendy faktycznie ujmowane są w zyskach kapitałowych? – ważne pismo MF.
  5. Bieżące wyjaśnienia i interpretacje dotyczące alokacji kosztów z szczególnym uwzględnieniem kosztów ogólnych.
 9. Rewolucyjne zmiany dla płatników „podatku u źródła’ (WHT) 2020 r.
  1. Wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności w przypadku stosowania stawek obniżonych lub zwolnień.
  2. Wprowadzenia rewolucyjnych zasad poboru podatku, tj. obowiązku poboru podatku w pełnej wysokości w przypadku, gdy łączna kwota wypłat dla danego kontrahenta w roku przekracza 2 mln PLN.
  3. Wprowadzenia nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner).
  4. Rozszerzenia odpowiedzialności karnej skarbowej (m.in. w zakresie oświadczeń i wniosków o niepobieranie podatku, czy też procedury zwrotowej).
 10. Czy stosujesz schemat podatkowy w zakresie podatków dochodowych?
  1. Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
  2. Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są?

 

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – radykalne zmiany 2020 r.
 1. Najnowsze zmiany.
  1. „Zerowy” PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 r. Jakich przychodów (dochodów) dotyczy zmiana? Kto ma prawo do zwolnienia z PIT? Kiedy płatnik ma obowiązek nie pobierać zaliczki na podatek w 2019 r., jakie są nowe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne? Jakie nowe procedury powinien wdrożyć płatnik w modelu kadrowym?
  2. Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i obniżka PIT z 18 do 17 proc. Od kiedy wejdą w życie nowe przepisy i jakie są nowe obowiązki płatnika związane ze zmianą.
  3. Analiza zmian w zakresie PIT-11.
  4. Propozycje zapisów rozwiązań wewnętrznych korzystnych w kontekście zaplanowanych zm
 2. Przychody pracowników za 2019 r. – opodatkowanie czy zwolnienie.
  1. Wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym grożą świadczenia nieodpłatne.
  2. Działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków.
  3. Zapomogi - które są wolne od podatków?
  4. Paczki świąteczne, wczasy pod gruszą – podwyższony limit i ryzyka wynikające z praktyki ZUS.
  5. Uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
  6. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
  7. Świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników – zwolnienie albo 10% podatek zryczałtowany.
 3. Najnowsze problemy interpretacyjne – orzecznictwo i interpretacje organów.
  1. Kontrowersje wokół finansowania zakwaterowania pracowników w miejscu pracy innym niż miejscowość ich zamieszkania – rozbieżności w podejściu sądów administracyjnych i ZUS.
  2. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu członków Rady Nadzorczej, zleceniobiorców, wykonujących dzieło z miejscowości zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenia Rady Nadzorczej.
  3. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania szkoleń dla managerów.
  4. Podróże służbowe – które świadczenia są wolne od podatku.
  5. Korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych – problem paliwa w baku; jednolite orzecznictwo sądów adm
  6. Pobór i wpłata przez zakład pracy zaliczek – czy prawidłowo obliczano je pracownikom o wysokich dochodach.
  7. Świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne przypadki – według zagadnień zgłaszanych przez uczestników.
 4. Praca twórcza i koszty autorskie w umowach o prace oraz umowach cywilnoprawnych.
  1. Jakie są zasady naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich?
  2. Jak należy prawidłowo dokumentować powstanie utworu i przeniesienie praw autorskich do tego utworu cele podatkowe?
  3. Jakie są zasady bezpiecznego naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich w branży IT?
  4. Projekt interpretacji ogólnej w sprawie kosztów autorskich – co z niego wynika?
  5. Omówienie interpretacji indywidualnych wydawanych w ostatnich miesiącach.
 5. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika
  1. Umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców.
  2. Członkostwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega opodatkowaniu;
  3. Problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z przychodami członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT.
  4. Wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika.
 6. Co jeszcze może interesować płatnika PIT?
  1. Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
  2. Przedsiębiorstwo w spadku a podatki dochodowe.
 7. Czy stosujesz schemat podatkowy w zakresie podatków dochodowych?
  1. Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
  2. Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są?

 

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Jerzy Bielawny – Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych wykładowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pełnomocnik w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Wykładowca wielu uczelni prawnych i ekonomicznych. Autor największej liczby publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradca podatkowy.

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Miejsce:

Zakopane, luksusowy Hotel Belvedere, położony w Zakopanem  przy wylocie jednej z najpiękniejszych tatrzańskich dolin - Doliny Białego. Do dyspozycji gości: drink-bar, kawiarnia, podziemne garaże i parking, centrum rekreacyjne: basen, hydromasaż, solarium, siłownia, masaże, sauna fińska, sauna turecka.

 

 

Termin:

 

8-11 września 2020 r.

Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 8 września 2020 r. do godz. 13.00 dnia 11 września 2020 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 9 września 2020 r. o godz. 9.00.

 

 

W programie przewidzieliśmy czas na kolację w karczmie góralskiej oraz wycieczkę autokarowo - pieszą z przewodnikiem.

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1590 zł (cena rabatowa dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1390 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu Belvedere wynosi 970 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 580 zł. Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

  

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

   Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przełomowe zmiany związane m.in. z obowiązkową podzieloną płatnością, które nakazuje korektę kosztów uzyskania przychodów w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez podatnika VAT. Analogiczny nakaz obowiązuje w związku z brakiem zapłaty faktury na rachunek bankowy podany na tzw. białej liście prowadzonej przez KAS. Przepisy te są adresowane praktycznie do każdego podatnika podatku VAT i podatku dochodowego. Wprowadza się nowe obowiązki związane z fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment w tym art. 57c KKS. Zlikwidowano krajowe odwrotne obciążenie (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w VAT (uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT). Wchodzą również w życie historyczne zmiany w zasadach dokumentowania WDT – zmiana rozporządzenia wykonawczego 282/2010 oraz kolejna obszerna nowelizacja ustawy o VAT dotyczące m.in. obowiązku stosowania kas fiskalnych online.

   Wprowadzano również kolejne zmiany bez precedensu w podatku dochodowym od osób prawnych, które zmierzają do uszczelniania tego podatku. W tych okolicznościach konieczna jest szczegółowa analiza bieżących zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorcom. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Dyskusji poddane zostaną liczne (nierzadko sprzeczne) wyjaśnienia i interpretacje w tym podatku. Szczegółowej ocenie poddane zostaną m.in. rewolucyjne zmiany: ulga na złe długi a de facto nowa obowiązkowa korekta kosztów, ograniczenia kosztowe związane z niezachowaniem form płatności oraz zmiany w zakresie podatku u źródła.

   Pojawiły się liczne nowe obowiązki dla płatników PIT. W tych okolicznościach konieczna jest analiza zmian w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego podmiotom wypłacającym należności występującym w roli płatnika PIT. Szczegółowej analizie poddane zostaną obowiązki informacyjne płatnika. W trakcie szkolenia wnikliwie omówione zostaną wszystkie zmiany z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

    Ustawodawca już planuje kolejne zmiany, które wejdą w życie w trakcie 2020 roku.

   Celem szkolenia jest praktyczne wskazanie Państwu zastosowania nowych przepisów w Państwa codziennej pracy zawodowej.

 

VAT 2020 r. – przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług adresowane do WSZYSTKICH PODATNIKÓW
 1. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M.
 2. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków zapłaconych z naruszenie obowiązkowej podzielonej płatności: 1 stycznia 2020 r.: sposoby korekty kosztów i ich „przywrócenia”.
 3. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zapłaty na rachunek bankowy nie ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT.
 4. Nowy status rachunków VAT: poszerzenie zakresu przelewów należności publiczno-prawnych z tego rachunku (PIT, CIT, ZUS).
 5. Nowa koncepcja odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe w VAT dostawcy lub usługodawcy:
  1. zakup towarów z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej nabywcy (usługobiorcy),
  2. przesłanki wyłączające odpowiedzialność nabywcy (usługodawcy): m.in. zastosowanie split payment.
 6. Nowe zasady solidarnej odpowiedzialności z tytułu braku zapłaty na rachunek bankowy ujawniony na tzw. białej liście.
 7. Obowiązkowa podzielona płatność:
  1. uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT, czyli likwidacja odwrotnego obciążenia,
  2. nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT: towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością,
  3. co należy napisać na fakturze dokumentującej dostawę towarów (świadczenie usług) objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
  4. kiedy nabywca (usługobiorca) będący podatnikiem musi zastosować obowiązkową podzieloną płatność?
  5. kiedy nabywcy są zwolnieni z tego obowiązku (np. wartość faktury ponad 15 tys. zł.)?
  6. jakie sankcje grożą za brak zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności (ustaw o VAT i KKS)?
 8. Nowe, europejskie zasady dokumentowania WDT dla potrzeb zastosowania stawki 0% : zmiana rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2010: konieczność posiadania ściśle określonych dokumentów wystawionych przez niezależne podmioty.
 9. Wydana przez szefa KAS Wiążąca Informacja Stawkowa: przedział i zakres zastosowania,
 10. Przedłużenie obowiązywania ograniczeń odliczenia związanych z nabyciem i używaniem samochodów osobowych oraz towarów i usług związanych z tymi samochodami.
 11. Nowelizacja ustawy o VAT implementowana dnia 1 stycznia 2020 r. – zmiany w Dyrektywie 112 dotyczące transakcji łańcuchowych oraz składów konsygnacyjnych.
 12. Kto ma obowiązek instalacji kas online z dniem 1 stycznia 2020 r.?
 13. Pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2020. Rewolucja w przepisach o terminach płatności i nowa obowiązkowa „korekta” kosztów przy nieuregulowanych zobowiązaniach.
 1. Najważniejsze zmiany – „ulga na złe długi” czyli nowa, obowiązkowa „korekta kosztów związanych z nieuregulowanymi zobowiązaniami”.
  1. Kiedy dłużnik będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania?
  2. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych a podatki dochodowe, czy to koniec umownych terminów płatności ponad 60 dni?!
  3. Kiedy wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana?
  4. Jakie są nowe obowiązki przedsiębiorcy w zakresie raportowania o stosowanych terminach płatności w transakcjach handlowych?
 2. Najważniejsze zmiany – brak kosztów uzyskania przychodów przy niezachowaniu preferowanych przez prawo sposobów i form płatności.
  1. Nowy limit płatności gotówkowych – 8 000 zł, czy na pewno?
  2. Nowa „biała lista podatników VAT”. Ograniczenie w kosztach uzyskania przychodów przy zapłacie na rachunek kontrahenta inny niż ujawniony w wykazie szefa KAS.
  3. Jak obronić się przed zapłatą przez nabywców (usługodawców) należności na rachunek VAT dostawcy (usługodawcy) bez ujemnych sutków dla kosztów w podatku dochodowym?
  4. Jakie są skutki w podatku dochodowym zaniechania stosowania obowiązkowej podzielonej płatności VAT? Uwaga na nowe ograniczenia w kosztach uzyskania przychodu. Czy można obronić się przed przymusem podzielonej płatności bez niekorzystnych skutków w podatku dochodowym?
 3. Nowa ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych a podatki dochodowe
  1. Kogo dotyczą nowe regulacje w zakresie rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania?
  2. Czy podatnicy podatków dochodowym mają nowe obowiązki związane z regulacjami na temat podwójnego opodatkowania?
 4. Zmiany w zakresie podmiotowym CIT.
  1. Nowa prosta spółka akcyjna. Jakie będą zasady podatkowania nowego podatnika CIT?
  2. Zmiana definicji małego podatnika – zwiększenie limitu przychodów.
 5. Nowa „ulga” podatkowa. Preferencje podatkowe przy korzystaniu z finansowania wewnętrznego.
  1. Kto ma prawo do dodatkowych kosztów uzyskania przychodów w przypadku dopłat wniesionych do spółki zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki?
  2. Kiedy i na jakich zasadach przysługują nowe dodatkowe koszty uzyskania przychodów?
 6. Deklarujemy podatek za 2019 rok.
  1. Nowa wersja zeznania CIT-8 ze stawkami podatku 9 % i 19 %.
  2. Nowa informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (CIT/IP);
  3. Nowa informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT/PM).
  4. Nowa informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia wirtualnych walut (CIT/WW)
  5. Nowa informacji o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (CIT/MIT).
  6. Pozostałe zmiany w formularzach dla CIT.
  7. Składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej – drugie .
 7. Podsumowanie problemów z kosztami uzyskania przychodów 2019 r.
  1. zasady rozliczania kosztów przy zakupie i eksploatacji samochodów osobowych w 2019 r. (zakup, najem, leasing).
  2. na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty finansowania (odsetki, opłaty, prowizje, raty leasingowe, koszty zabezpieczenie, itp.);
  3. Na jakich zasadach i w jakiej wysokości wyłączone są koszty zakupu usług niematerialnych, w tym wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych?
 8. Wszystkie problemy praktyczne z alokacją przychodów i kosztów do źródeł
  1. W jakich przypadkach występują przychody z zysków kapitałowych i jakie koszty do nich przypisujemy?
  2. W jakich przypadkach występują przychody z zysków pozostałych i jakie koszty do nich przypisujemy?
  3. W jakim źródle znajdują się jako przychody lub koszty: odsetki, różnice kursowe, i inne?
  4. Czy dywidendy faktycznie ujmowane są w zyskach kapitałowych? – ważne pismo MF.
  5. Bieżące wyjaśnienia i interpretacje dotyczące alokacji kosztów z szczególnym uwzględnieniem kosztów ogólnych.
 9. Rewolucyjne zmiany dla płatników „podatku u źródła’ (WHT) 2020 r.
  1. Wprowadzenia obowiązku dochowania należytej staranności w przypadku stosowania stawek obniżonych lub zwolnień.
  2. Wprowadzenia rewolucyjnych zasad poboru podatku, tj. obowiązku poboru podatku w pełnej wysokości w przypadku, gdy łączna kwota wypłat dla danego kontrahenta w roku przekracza 2 mln PLN.
  3. Wprowadzenia nowej definicji rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner).
  4. Rozszerzenia odpowiedzialności karnej skarbowej (m.in. w zakresie oświadczeń i wniosków o niepobieranie podatku, czy też procedury zwrotowej).
 10. Czy stosujesz schemat podatkowy w zakresie podatków dochodowych?
  1. Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
  2. Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są?

 

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – radykalne zmiany 2020 r.
 1. Najnowsze zmiany.
  1. „Zerowy” PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 r. Jakich przychodów (dochodów) dotyczy zmiana? Kto ma prawo do zwolnienia z PIT? Kiedy płatnik ma obowiązek nie pobierać zaliczki na podatek w 2019 r., jakie są nowe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne? Jakie nowe procedury powinien wdrożyć płatnik w modelu kadrowym?
  2. Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i obniżka PIT z 18 do 17 proc. Od kiedy wejdą w życie nowe przepisy i jakie są nowe obowiązki płatnika związane ze zmianą.
  3. Analiza zmian w zakresie PIT-11.
  4. Propozycje zapisów rozwiązań wewnętrznych korzystnych w kontekście zaplanowanych zm
 2. Przychody pracowników za 2019 r. – opodatkowanie czy zwolnienie.
  1. Wynagrodzenie pieniężne i niepieniężne – co może nie być opodatkowane, a czym grożą świadczenia nieodpłatne.
  2. Działalność socjalna – finansowana z ZFŚS i z innych środków.
  3. Zapomogi - które są wolne od podatków?
  4. Paczki świąteczne, wczasy pod gruszą – podwyższony limit i ryzyka wynikające z praktyki ZUS.
  5. Uczęszczanie dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
  6. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
  7. Świadczenia dla emerytów i rencistów, byłych pracowników – zwolnienie albo 10% podatek zryczałtowany.
 3. Najnowsze problemy interpretacyjne – orzecznictwo i interpretacje organów.
  1. Kontrowersje wokół finansowania zakwaterowania pracowników w miejscu pracy innym niż miejscowość ich zamieszkania – rozbieżności w podejściu sądów administracyjnych i ZUS.
  2. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu członków Rady Nadzorczej, zleceniobiorców, wykonujących dzieło z miejscowości zamieszkania do siedziby spółki na posiedzenia Rady Nadzorczej.
  3. Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie opodatkowania szkoleń dla managerów.
  4. Podróże służbowe – które świadczenia są wolne od podatku.
  5. Korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników do własnych celów osobistych – problem paliwa w baku; jednolite orzecznictwo sądów adm
  6. Pobór i wpłata przez zakład pracy zaliczek – czy prawidłowo obliczano je pracownikom o wysokich dochodach.
  7. Świadczenia zdrowotne, pakiety medyczne, spotkania integracyjne oraz inne przypadki – według zagadnień zgłaszanych przez uczestników.
 4. Praca twórcza i koszty autorskie w umowach o prace oraz umowach cywilnoprawnych.
  1. Jakie są zasady naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich?
  2. Jak należy prawidłowo dokumentować powstanie utworu i przeniesienie praw autorskich do tego utworu cele podatkowe?
  3. Jakie są zasady bezpiecznego naliczania kosztów 50% z tytułu korzystania z praw autorskich w branży IT?
  4. Projekt interpretacji ogólnej w sprawie kosztów autorskich – co z niego wynika?
  5. Omówienie interpretacji indywidualnych wydawanych w ostatnich miesiącach.
 5. Przychody inne niż stosunek pracy uzyskiwane od płatnika
  1. Umowy zlecenia i o dzieło, w tym przychody obcokrajowców.
  2. Członkostwo w zarządach i radach nadzorczych osób prawnych – co nie podlega opodatkowaniu;
  3. Problemy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych z przychodami członków zarządów – czy są to przychody menadżerów i co z tego wynika dla PIT.
  4. Wymiana informacji między organami podatkowymi a ZUS –ryzyka dla płatnika.
 6. Co jeszcze może interesować płatnika PIT?
  1. Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
  2. Przedsiębiorstwo w spadku a podatki dochodowe.
 7. Czy stosujesz schemat podatkowy w zakresie podatków dochodowych?
  1. Co należy uznać za schemat podatkowy według nowych przepisów?
  2. Jakie są typowe schematy podatkowe w zakresie podatków dochodowych a jakie zachowania schematem podatkowym nie są?

 

Wykłady poprowadzą:

Witold Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 27 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 23 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 17 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 37 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.
W każdy poniedziałek wychodzi „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Jerzy Bielawny – Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najpopularniejszych wykładowców podatkowych, uznany specjalista w dziedzinie podatków dochodowych. Pełnomocnik w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Wykładowca wielu uczelni prawnych i ekonomicznych. Autor największej liczby publikacji, w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradca podatkowy.

Jacek Pyssa - Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Miejsce:

Sopot, Hotel Villa Baltica, ul. Emilii Plater 1, położony tuż przy plaży oraz przystani rybackiej w Sopocie, w uroczej, cichej, zabytkowej dzielnicy miasta. Dwukrotnie hotel zdobył pierwsze miejsce w konkursie Best Hotel Award w swojej kategorii!

 

 

 

Termin:

  

12-15 października 2020 r.
Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie od godz. 14.00 dnia 12 października 2020 r. do godz. 13.00 dnia 15 października 2020 r. oraz wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu.
Wykłady rozpoczynają się 13 października 2020 r. o godz. 9.00

 

W programie przewidzieliśmy czas na ucztę rybną w najpopularniejszej restauracji rybnej w Sopocie oraz wycieczkę.

Cena:

Cena za uczestnictwo wraz z materiałami wynosi 1590 zł (cena rabatowa dla stałych Uczestników naszych konferencji – 1390 zł). Należność za zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu wynosi 870 zł. Dopłata do pokoju jednoosobowego za cały pobyt wynosi 480 zł. Istnieje możliwość zabrania osoby towarzyszącej.

 

Rabaty i zniżki nie łączą się z innymi rabatami, zniżkami i promocjami.

 

Po szczegółowe informacje zadzwoń do osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za to szkolenie: 601 365 765

Uwaga! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo,

 

Instytut Studiów Podatkowych należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Niestety z dofinansowania nie mogą skorzystać podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

 

W załączeniu wykaz szkoleń na które możecie Państwo uzyskać dofinansowanie.

 


Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź odpowiednie do swoich potrzeb szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych - link
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.

Z pozdrowieniami

Dział Szkoleń

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

szkolenia@isp-modzelewski.pl

22 517 30 90

NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

   Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przełomowe zmiany związane m.in. z obowiązkową podzieloną płatnością, które nakazuje korektę kosztów uzyskania przychodów w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez podatnika VAT. Analogiczny nakaz obowiązuje w związku z brakiem zapłaty faktury na rachunek bankowy podany na tzw. białej liście prowadzonej przez KAS. Przepisy te są adresowane praktycznie do każdego podatnika podatku VAT i podatku dochodowego. Wprowadza się nowe obowiązki związane z fakturowaniem oraz przede wszystkim nowe sankcje z tytułu naruszenia obowiązkowego split payment w tym art. 57c KKS. Zlikwidowano krajowe odwrotne obciążenie (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy o VAT) oraz wprowadzono nowe zasady odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w VAT (uchylenie załącznika nr 13 do ustawy o VAT). Wchod