Misja i standardy

Naszą misją jest spełnienie najwyższych wymagań naszych Kontrahentów i troska o ich bezpieczeństwo prawne i finansowe

Gwarancje

Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, gwarantuje Państwu:


Profesjonalną jakośc usług

Bezwzględne przestrzeganie ustawowej tajemnicy zawodowej

Wiarygodność informacji

Maksymalizację bezpieczeństwa podatkowego

Rzetelność i efektywność działania

Bezpieczeństwo

Odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego.

 

Instytut w razie wyrządzenia szkody w wyniku wykonywania usług doradztwa podatkowego, na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Instytut Studiów Podatkowych jako spółka doradztwa podatkowego posiada umowę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu wszelkich czynności doradztwa podatkowego wymienionych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Zgodnie z umową, suma gwarancyjna jako górna granica odpowiedzialności wynosi 2 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie umowy.

Zasady profesjonalizmu

Wiedza i doświadczenie oraz odpowiedzialność i dbałość o dobro Kontrahenta cechujące pracowników Instytutu, gwarantują najwyższą staranność oraz profesjonalizm przy realizacji usług doradztwa podatkowego. Instytut gwarantuje także zachowanie bezwzględnej tajemnicy zawodowej w zakresie informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.