\

Ceny transferowe

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk

Mariusz Unisk

Dyrektor Generalny

ds. Doradztwa Podatkowego

fax. (22) 870 41 78

Andrzej Łukiańczuk

Andrzej Łukiańczuk

Kierownik Zespołu ds. Cen Transferowych

fax. (22) 870 41 78

Usługi w zakresie cen transferowych obejmują:

  1. Profesjonalne doradztwo w zakresie wszystkich rodzajów operacji ? pomagamy w zdefiniowaniu i zrozumieniu pojęcia „ceny transferowe”, przeprowadzamy konsultacje związane z transakcjami występującymi w obrocie gospodarczym, między innymi finansowymi, usługowymi, towarowymi czy umowami spółek, a także pomagamy i doradzamy podczas negocjacji przy zawieraniu uprzednich porozumień,

  2. Identyfikacja oraz analiza operacji transferowej z podmiotami powiązanymi, określenie ryzyka podatkowego, w szczególności związanego ze sposobem oraz wysokością ustalania wynagrodzenia transakcyjnego, wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe sporu z organami podatkowymi w tym zakresie,

  3. Przygotowywanie przy udziale Klienta polityki cen transferowych obejmującej w szczególności określenie zasad współpracy, uzasadnienia przyjętych metod i zasad, na podstawie których ustalane są ceny transakcyjne pomiędzy podmiotami powiązanymi,

  4. Opracowanie lub pomoc przy sporządzaniu dokumentacji z podmiotami powiązanymi zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych, w tym porównawcza analiza prawno-ekonomiczna operacji zawieranych przez podmioty niezależne jako źródło uzasadnienia rynkowego charakteru operacji transferowej podmiotów powiązanych,

  5. Weryfikacja dokumentacji podatkowej sporządzonej przez Klienta w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi, w szczególności wskazanie ryzyk oraz zagrożeń podatkowych oraz rozwiązań minimalizujących powyższe ryzyka podatkowe i zagrożenia,

  6. Pomoc przy wybraniu i opisaniu metody szacowania ceny transakcyjnej, co jest jednym z niezbędnych etapów podczas wykonywania obowiązkowej dokumentacji podatkowej. Dostępne metody dzielą się na ustawowe: tradycyjne (porównywalnej ceny niekontrolowanej lub odsprzedanej, rozsądnej marży plus koszt) i zysku transakcyjnego (marży transakcyjnej netto i podziału zysku) oraz niepodatkowe (m.in. marży na pokrycie, negocjacyjna, metoda oparta na marży brutto lub oparta na marży netto),

  7. Obsługa oraz przygotowanie wniosków o uzyskanie uprzedniego porozumienia.

Do pobrania

ankieta ceny transferowe – 2018 i lata wcześniejsze

ankieta ceny transferowe – 2019

Skontaktuj się z nami

Siedziba w Warszawie

więcej

Oddział Wielkopolski

więcej

Oddział Małopolski

więcej

Oddział Śląski

więcej

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.