Miesięcznik Doradztwo Podatkowe

„Doradztwo podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” (https://isp- bisp.pl/). Jest to specjalistyczne czasopismo naukowe traktujące o najważniejszych i problematycznych zagadnieniach podatkowych. Miesięcznik  Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów o numerze ISSN 1427-2008 (elektroniczna wersja miesięcznika posiada numer ISSN 2449-7584) ukazuje się w niezmienionej formie od 1996 roku. Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

 

Za publikację na łamach „Doradztwa Podatkowego Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych” Autor otrzymuje 70 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki z 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów).

 

Jest to specjalistyczne pismo traktujące o najważniejszych i problematycznych zagadnieniach podatkowych. Poruszamy tematy, które z reguły w innych mediach w ogóle nie są opisywane, ale z którymi macie Państwo do czynienia w swojej pracy zawodowej. Biuletyn jest uznanym periodykiem, wysoko ocenianym przez specjalistów podatkowych, a tezy artykułów w nim publikowanych są bardzo często powoływane w wyrokach sądów administracyjnych, a także cytowane w Systemach Informacji Prawnej.

 

Wydawcą miesięcznika jest Instytut Studiów Podatkowych. Od początku bezpośrednią pieczę nad jakością prezentowanych w Biuletynie artykułów sprawuje Redaktor Naczelny – Witold Modzelewski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy, radca prawny, Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych,  Wiceminister Finansów w latach 1992 -1996.

 

Na łamach Biuletynu publikują zarówno autorzy będący praktykami, czyli prawnicy, ekonomiści, doradcy podatkowi, a także pracownicy naukowi  wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

 

W nowoczesny, skondensowany i przystępny sposób przekazujemy Państwu najnowszą wiedzę  w dziedzinie prawa podatkowego i podatków. Nasz miesięcznik jest formą rzetelnej edukacji podatkowej tych wszystkich, którzy na co dzień profesjonalnie działają w sferze podatków. Szczerze wierzymy, iż przyczyniamy się w ten sposób do pogłębienia wiedzy i świadomości prawnopodatkowej a także rozwoju naukowego w zakresie prawa podatkowego.

 

W formie elektronicznej wydawane są od wielu lat cotygodniowy „Serwis Doradztwa Podatkowego” oraz „Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP” dostępne w otwartej formule, będące dodatkami do naszego miesięcznika.

„Serwis Doradztwa Podatkowego” – elektroniczny dodatek do Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników Biuletynu, Instytut Studiów Podatkowych opracował elektroniczny dodatek do miesięcznika „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. Doradztwo Podatkowe” – „Serwis Doradztwa Podatkowego”. Jest to nowa forma edukacyjna udostępniana Czytelnikom Biuletynu całkowicie nieodpłatnie.

Przyczynkiem dla powstania Serwisu jest panujący na rynku wydawniczym kryzys przekazu problematyki podatkowej. Serwis jest zatem odpowiedzią Instytutu Studiów Podatkowych na potrzebę łatwego, szybkiego uzyskania profesjonalnej informacji o praktycznych problemach podatkowych.

Bezpłatne numery Biuletynu

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z miesięcznikiem „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych – Doradztwo Podatkowe”, zachęcamy do pobrania 3 BEZPŁATNYCH numerów Biuletynu w formacie PDF.

POBIERZ

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką zawartą w poszczególnych numerach miesięcznika zachęcamy również do zapoznania się z zawartością wszystkich numerów Biuletynu (wykazu tematów)

WYKAZ TEMATÓW

Prenumerata

Niniejszym serdecznie zapraszamy do zakupu prenumeraty miesięcznika „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych – Doradztwo Podatkowe”. Mamy nadzieję, że dołączycie Państwo do grona Prenumeratorów naszego miesięcznika, dla których – zapewniamy – przewidzieliśmy wiele dodatkowych korzyści. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią oferty. ZOBACZ OFERTĘ