Miesięcznik Doradztwa Podatkowego

Krótka historia miesięcznika „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych”

Niezmiernie miło nam poinformować, że w tym roku obchodzimy dwudziestą piątą rocznicę powstania Instytutu Studiów Podatkowych (25 lat ISP)

 

Jest to również 25 rok publikowania naszego miesięcznika pt.: „Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych”.


Jest to specjalistyczne pismo traktujące o najważniejszych i problematycznych zagadnieniach podatkowych. Poruszamy tematy, które z reguły w innych mediach w ogóle nie są opisywane, ale z którymi macie Państwo do czynienia w swojej pracy zawodowej. Biuletyn jest uznanym periodykiem, wysoko ocenianym przez specjalistów podatkowych, a tezy artykułów w nim publikowanych są bardzo często powoływane w wyrokach sądów administracyjnych, a także cytowane w Systemie Informacji Prawnej LEX. Już ponad pół miliona Czytelników korzystało z naszych artykułów, opracowań oraz informacji, a przecież Biuletyn nie jest pismem o charakterze popularyzatorskim.


Wydawcą miesięcznika jest Instytut Studiów Podatkowych. Od początku bezpośrednią pieczę nad jakością prezentowanych w Biuletynie artykułów sprawuje Redaktor Naczelny – Witold Modzelewski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy, radca prawny, Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych, Kierownik Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wiceminister Finansów w latach 1992 -1996, ekspert sejmowy i senacki.


Na łamach Biuletynu publikują autorzy będący praktykami, głównie grono specjalistów pracujących w Instytucie Studiów Podatkowych, czyli prawnicy, ekonomiści, doradcy podatkowi, a także współpracownicy Instytutu Studiów Podatkowych.


W każdym numerze „Biuletynu” znaleźć można około 100 stron interesujących artykułów, opinii i komentarzy. Na łamach naszego pisma przedstawiamy aktualne informacje podatkowe, wskazówki i porady, odpowiedzi na pytania Czytelników, najważniejsze akty prawne, orzecznictwo, interpretacje urzędowe.


W nowoczesny, skondensowany i przystępny sposób przekazujemy Państwu naszą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie podatków. Prezentujemy artykuły dotyczące aktualnego stanu prawnego.


Dzięki profesjonalnej, przejrzystej formule bez trudu odnaleźć można poszukiwane informacje. W każdym numerze – obok artykułów na temat problemów prawnopodatkowych – znajdują się następujące działy:

„Aktualia Podatkowe”,

czyli syntetyczne informacje o wszystkich aktualnych, ważnych nowościach z zakresu podatków.

„Podatki dla księgowych i biur rachunkowych”

czyli artykuły specjalistów podatkowych.

„Niezbędnik podatkowy

wybór najważniejszych aktów prawnych, orzecznictwa i interpretacji urzędowych.

Oprócz tradycyjnego spisu treści w naszym piśmie znaleźć można, również specjalne oznaczenie, o jakim podatku traktuje dany artykuł, co dodatkowo ułatwia szybkie odnalezienie interesujących zagadnień.

Nasz miesięcznik jest formą rzetelnej edukacji podatkowej tych wszystkich, którzy na co dzień profesjonalnie działają w sferze podatków. Szczerze wierzymy, iż przyczyniamy się w ten sposób do pogłębienia wiedzy i świadomości prawnopodatkowej naszych Czytelników.

Dodatkiem do każdego numeru Biuletynu jest specjalny dodatek satyryczny (Satyrykon Podatkowy), zawierający humorystyczny komentarz otaczającej Nas rzeczywistości.

Czytelnicy biuletynu

Nasze pismo skierowane jest przede wszystkim do osób zawodowo zajmujących się rozliczeniami podatkowymi, osób prowadzących spory podatkowe przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, jak również oczywiście do samych podatników, a także do sędziów, urzędników administracji.

„Serwis Doradztwa Podatkowego” – elektroniczny dodatek do Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników Biuletynu, Instytut Studiów Podatkowych opracował elektroniczny dodatek do miesięcznika „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. Doradztwo Podatkowe” – „Serwis Doradztwa Podatkowego”. Jest to nowa forma edukacyjna udostępniana Czytelnikom Biuletynu całkowicie nieodpłatnie.

Przyczynkiem dla powstania Serwisu jest panujący na rynku wydawniczym kryzys przekazu problematyki podatkowej. Serwis jest zatem odpowiedzią Instytutu Studiów Podatkowych na potrzebę łatwego, szybkiego uzyskania profesjonalnej informacji o praktycznych problemach podatkowych.

Bezpłatne numery Biuletynu i Satyrykonu Podatkowego

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z miesięcznikiem „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych – Doradztwo Podatkowe”, zachęcamy do pobrania 3 BEZPŁATNYCH numerów Biuletynu w formacie PDF.

POBIERZ

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką zawartą w poszczególnych numerach miesięcznika zachęcamy również do zapoznania się z zawartością wszystkich numerów Biuletynu (wykazu tematów)

WYKAZ TEMATÓW

Prenumerata

Niniejszym serdecznie zapraszamy do zakupu prenumeraty miesięcznika „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych – Doradztwo Podatkowe”. Mamy nadzieję, że dołączycie Państwo do grona Prenumeratorów naszego miesięcznika, dla których – zapewniamy – przewidzieliśmy wiele dodatkowych korzyści. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią oferty. ZOBACZ OFERTĘ