Akcyza i podatek Akcyzowy

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 68/2024

21 czerwca 2024

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 67/2024

14 czerwca 2024

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 66/2024

24 kwietnia 2024

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 65/2023

18 marca 2024

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 64/2023

13 marca 2024

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 63/2023

28 grudnia 2023

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 62/2023

13 grudnia 2023

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 61/2023

13 grudnia 2023

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 60/2023

19 października 2023

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 59/2023

12 października 2023

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 58/2023

19 lipca 2023

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 57/2023

19 lipca 2023

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 56/2023

23 maja 2023

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 55/2023

10 marca 2023

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 54/2023

21 lutego 2023

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 53/2023

3 stycznia 2023

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 52/2022

19 grudnia 2022

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 51/2022

13 października 2022

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 50/2022

7 października 2022

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 49/2022

6 października 2022

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 48/2022

24 sierpnia 2022

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 47/2022

23 czerwca 2022

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 46/2022

10 maja 2022

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 45/2022

16 marca 2022

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 44/2022

14 stycznia 2022

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 43/2021

11 stycznia 2022

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 42/2021

17 grudnia 2021

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 41/2021

16 grudnia 2021

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 40/2021

15 grudnia 2021

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 39/2021

14 grudnia 2021

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 38/2021

16 lipca 2021

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 37/2021

14 lipca 2021

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 36/2021

8 czerwca 2021

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 35/2021

7 maja 2021

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 34/2021

3 kwietnia 2021

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 33/2021

25 lutego 2021

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 32/2021

25 stycznia 2021

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 31/2021

8 stycznia 2021

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 30/2020

10 listopada 2020

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 29/2020

3 października 2020

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 28/2020

3 września 2020

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 27/2020

28 lipca 2020

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 26/2020

10 czerwca 2020

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 25/2020

27 kwietnia 2020

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 24/2020

17 marca 2020

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 23/2020

19 lutego 2020

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 22/2020

10 stycznia 2020

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 21/2019

4 grudnia 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 20/2019

31 października 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 19/2019

27 września 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 18/2019

2 września 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 17/2019

31 lipca 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 16/2019

26 czerwca 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 15/2019

23 maja 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 14/2019

19 kwietnia 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 13/2019

25 marca 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 12/2019

22 lutego 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 11/2019

28 stycznia 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 10/2018

16 stycznia 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 9/2018

14 stycznia 2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 8/2018

14 listopada 2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

13 listopada 2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 6/2018

13 listopada 2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 5/2018

13 listopada 2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 4/2018

13 listopada 2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 3/2018

13 listopada 2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 2/2018

13 listopada 2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Grudzień 2017

13 listopada 2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Listopad 2017

13 listopada 2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Październik 2017

13 listopada 2018

Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Czerwiec 2017

1 czerwca 2017

1. Korzystanie z każdej usługi świadczonej drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie. Użytkownik powinien we własnym zakresie zabezpieczyć się przed taką możliwością, w szczególności poprzez używanie legalnego oprogramowania systemu teleinformatycznego oraz aktualnego oprogramowania antywirusowego. Jednocześnie ISP informuje, że stosowanie zabezpieczeń nigdy nie daje całkowitego bezpieczeństwa. ISP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez szkodliwe oprogramowanie przenoszące się drogą elektroniczną.

2. ISP nie odpowiada za żadne szkody powstałe lub mogące powstać w związku z zawartością Biuletynu, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

3. W szczególności ISP nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią serwisów.

4. W szczególności ISP nie odpowiada za skutki podania w serwisach informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, czy też z innego powodu niezgodnych z rzeczywistością. ISP nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się Użytkowników do opinii wyrażonych w Biuletynie.

5. ISP nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z techniczną stroną funkcjonowania serwisów, w tym w związku z ewentualnymi wirusami i podobnymi programami, a także w związku ze skutkami pobrania przez Użytkownika jakichkolwiek plików, ich fragmentów itp. w trakcie korzystania z serwisów.

6. Opinie przekazywane w Biuletynie mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują indywidualne stanowisko autorów.

7. Świadczenie Usługi nie jest świadczeniem usług doradztwa podatkowego ani doradztwa prawnego.

8. Autorzy tekstów zamieszczonych w Biuletynie nie ponoszą w stosunku do Użytkownika żadnej odpowiedzialności. Postanowienia ust. 1 ? 6 stosuje się odpowiednio.

9. Jakiekolwiek działania, umyślne czy też nieumyślne, powodujące lub mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Biuletynie bez wyraźnej zgody ISP, są zabronione. Użytkownik, który spowoduje takiego rodzaju zmiany poprzez swoje umyślne lub nieumyślne działanie czy zaniechanie może zostać obciążony przez ISP rzeczywistymi kosztami związanymi z usunięciem skutków naruszenia czy zagrożenia, kosztami przestojów w pracy Biuletynu, kwotami odszkodowań za straty związane ze szkodami, również w postaci utraconych korzyści oraz wszelkimi innymi kwotami związanymi z pokryciem szkód powstałych w ISP.

10. Prawa autorskie do wszystkich tekstów zamieszczonych w Biuletynie posiada ISP i podlegają one ochronie prawnej.