Opinie prawne

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk

Dyrektor Generalny

ds. Doradztwa Podatkowego

fax. (22) 870 41 78

Adrian Kozakiewicz

Konsultant Podatkowy

fax. (22) 870 41 78

W zakresie działalności opiniodawczej oferujemy szybkie, kompleksowe oraz konkurencyjne cenowo usługi sporządzania opinii prawnopodatkowych i prawnych, ekspertyz i raportów, tj. m. in.

  • opinii prawnopodatkowych w sprawach podatku VAT, akcyzy, CIT, schematów podatkowych (MDR), WHT, cen transferowych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • opinii prawnopodatkowych w sprawach podatków osobistych (PIT, lokalne, PCC, podatek od spadków i darowizn),
  • opinii w sprawach celnych, składek ZUS, opłat skarbowych i administracyjnych, itp.
  • opinii na potrzeby prawidłowego implementowania i raportowania w zakresie struktur JPK, raportowania MDR, CRBR, informacji podatkowych (ORD U, ORD TK), itp.
  • opinii w zakresie analizy zasad opodatkowania wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych aktów prawa międzynarodowego,
  • opinii i ekspertyz prawnych oraz ekonomiczno-podatkowych, których przedmiotem jest przedstawienie najkorzystniejszego z punktu widzenia obciążeń podatkowych, organizacyjnych czy ekonomicznych przeprowadzenia planowanych przez kontrahentów operacji gospodarczych (np. przekształceń, łączenia i podziałów podmiotów gospodarczych, likwidacji, restrukturyzacji, zawarcia kontraktów itp.),
  • wniosków o interpretację indywidulaną, Wiążącą Informację Stawkową (WIS), WIT, WIA, wniosków klasyfikacyjnych do GUS (PKWiU, PKOB, PKD),
  • raportów w przedmiocie planowanych zmian prawa podatkowego lub proponujących takie zmiany (wnioski de lege ferenda) wraz z projektami aktów normatywnych i ich uzasadnieniem,
  • opinii prywatnych na potrzeby procesów cywilnych, gospodarczych, postepowań podatkowych oraz sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  • opinii i ekspertyz na zlecenie organów władzy, sądów, prokurator, w tym na potrzeby procesów cywilnych i karnych.

Przeciętny termin oczekiwania na opinię prawnopodatkową to ok. 4-7 dni roboczych. Koszt oraz termin realizacji usługi uzależniony jest od pracochłonności i wyceniany/określany jest indywidualnie w szczegółowej ofercie obejmującej wynagrodzenie ryczałtowe (jako zasadę rozliczania), termin realizacji, wskazanie osób odpowiedzialnych za kontakt z zamawiającym.

 

Wyceny kosztów zlecenia, zgodnie z zasadami etyki doradców podatkowych, dokonujemy po pisemnym przedstawieniu jego zakresu, dokumentacji a – w przypadku takiego oczekiwania Kontrahenta – także poprzedzonego wstępnym spotkaniem (w tym w formie telekonferencji). Wstępna analiza celem wyceny jest nieodpłatna.

Skontaktuj się z nami

Siedziba w Warszawie

więcej

Oddział Wielkopolski

więcej

Oddział Małopolski

więcej

Oddział Śląski

więcej

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.