Doradztwo Podatkowe – Stałe nadzory doradcze

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Mariusz Unisk
Dyrektor Generalny
ds. Doradztwa Podatkowego

fax. (22) 870 41 78

Adrian Kozakiewicz
Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy

fax. (22) 870 41 78

Zaufany partner o wieloletnim doświadczeniu i renomie

Stałe nadzory doradcze w ramach Umowy o stałej współpracy, cieszące się najwyższym uznaniem wśród firm współpracujących z Instytutem, są wygodną i praktyczną formą kooperacji. W ciągu 22 lat działalności zaufało nam w tym zakresie kilkaset podmiotów. W chwili obecnej Instytut obsługuje w charakterze stałego doradcy ponad 90 firm – od największych podmiotów giełdowych i spółek Skarbu Państwa poprzez podmioty sektora MSP, podmioty jednostek sektora finansów publicznych, na jednoosobowych działalnościach gospodarczych oraz osobach prywatnych kończąc. Zaufały nam czołowe firmy z branży energetycznej, komunikacyjnej, farmaceutycznej, medycznej, samochodowej, komunikacyjnej, FMCG, finansowej, rent-a-car, i wielu innych - w tym szereg firm z udziałem Skarb Państwa oraz z sektora MSP. Osobną ofertę kierujemy do jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów publicznych (w tym instytucji kultury, samorządu terytorialnego, agencji państwowych, uczelni publicznych). Działamy kompleksowo, płynnie łączymy doradztwo podatkowe z doradztwem prawnym.

Bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych

Umowa o stałej współpracy zapewnia Państwu kompleksową obsługę prawno-podatkową oraz prawno-finansową, umożliwia bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych w zakresie wszystkich obowiązujących w Polsce podatków. Zapewniamy stały Zespół doświadczonych doradców. Doradztwo obejmować może konsultacje ustne i pisemne, analizę zawieranych umów pod kątem zobowiązań publicznoprawnych, weryfikację poszczególnych rozliczeń publicznoprawnych, wnioski o interpretację, obsługę kontaktów z organami podatkowymi oraz kontroli czy czynności sprawdzających. Stały nadzór w zakresie doradztwa podatkowego daje możliwości zasięgnięcia w każdej chwili opinii ekspertów specjalizujących się w poszczególnych rodzajach podatków, w tym podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń ZUS, należności celnych oraz podatku od nieruchomości, zagadnień podwójnego opodatkowania a także aspektów prawnych i gospodarczych działalności itp.

Realizacja usług w ramach Umowy o stałej współpracy

W przypadku podpisania Umowy o stałej współpracy do obsługi jest wyznaczany stały zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zajmujących się poszczególnymi tytułami podatkowymi i zagadnieniami danej branży. W ramach Umowy o stałej współpracy Kontrahent ma możliwość na bieżąco uzyskania telefonicznych lub bezpośrednich konsultacji w sprawach podatkowych, a w przypadku bardziej złożonych zagadnień, także otrzymania pisemnej odpowiedzi-konsultacji na zadane pytanie. Do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci - specjaliści w zakresie podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych, którzy odpowiadają na Państwa pytania zadawane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Na życzenie Kontrahenta, każda odpowiedź jest przesyłana również w formie pisemnej, zatwierdzonej przez członka Zarządu, będącego również doradcą podatkowym. W przypadku umów i projektów umów cywilnoprawnych przesyłanych do zaopiniowania konsultacje udzielane są w postaci pisemnych uwag do przesłanych materiałów. W przypadku konsultacji telefonicznych odpowiedzi udzielane są bezzwłocznie lub najpóźniej w tym samym dniu. Konsultacje pisemne sporządzane są w ciągu maksimum 3 dni roboczych.

Korzyści z Umowy o stałej współpracy:

  • szybka i kompleksowa obsługa prawno-podatkowa
  • bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych
  • możliwości zasięgnięcia w każdej chwili opinii ekspertów specjalizujących się w poszczególnych tytułach podatków
  • stały zespół doświadczonych doradców - specjalistów zajmujących się poszczególnymi tytułami podatkowymi do obsługi i dyspozycji Kontrahenta
  • bieżące informacje (newslettery) o wchodzących w życie oraz planowanych zmianach w zakresie prawa podatkowego i finansowego (w tym także omówienie ważniejszych wyroków NSA i SN w sprawach podatkowych oraz urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego), nasze komentarze i poglądy.

Skontaktuj się z nami

Siedziba w Warszawie

więcej

Oddział Wielkopolski

więcej

Oddział Małopolski

więcej

Oddział Śląski

więcej

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.