Doradztwo Podatkowe – Stałe nadzory doradcze

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Dyrektor Generalny
ds. Doradztwa Podatkowego

fax. (22) 870 41 78

Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy

fax. (22) 870 41 78

Stały nadzór podatkowy (hot line)

Bezpieczeństwo, doświadczenie, optymalizacja, kompleksowa pomoc.

 

 

Bezpieczeństwo podatkowe.

 

Stałe nadzory doradcze w ramach Umowy o stałej współpracy (hot line), cieszą się najwyższym uznaniem wśród firm współpracujących z Instytutem, są wygodną i praktyczną formą współpracy.

Zmieniające się przepisy prawa podatkowego a także zmienna praktyka orzecznicza organów podatkowych oraz sądów administracyjnych nakładają na podatnika obowiązek nieustannego monitorowania zmian. Umowa o stałej współpracy pozwala uzyskać szybkie, rzetelne doradztwo oraz bieżącą pomoc w zakresie aktualnych problemów podatkowych podatnika, z uwzględnieniem najnowszego podejścia orzeczniczego czy planowanych zmian przepisów a także realizując zasadę optymalizacji zobowiązań i kosztów podatnika.

 

Optymalizacja kosztów i zobowiązań.

 

Zawarta umowa pozwala na optymalizację kosztów działalności i zobowiązań podatkowych.

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, idące w parze z najwyższym standardem świadczenia usługi i jej jakości merytorycznej. Stawka wynagrodzenia za usługę ma charakter progresywny (maleje wraz ze wzrostem liczby godzin objętej miesięcznym ryczałtem).

Celem optymalizacji realizacji umowy liczba wykorzystanych godzin w przypadku umowy ryczałtowej rozliczana jest kwartalnie. W przypadku przekroczenia limitu konsultacji w okresie kwartału wynagrodzenie za ewentualne konsultacje udzielone ponad ustalony w umowie ryczałtowej limit określany jest na podstawie stawki godzinowej. W przypadku niewykorzystania w okresie kwartału liczby godzin konsultacji istnieje możliwość ich wykorzystania na uczestnictwo pracowników Zamawiającego w szkoleniach otwartych organizowanych przez Instytut Studiów Podatkowych – jako jeden z największych ośrodków szkoleniowych w zakresie podatków w Polsce lub innych usług świadczonych przez ISP.

Doradztwo podatkowe świadczone w ramach umowy oparte jest na zasadzie optymalizacji zobowiązań podatkowych podatnika w granicach prawa oraz z uwzględnieniem jego polityki w zakresie dopuszczalnego ryzyka podatkowego. Doradztwo uwzględnia także zasadę konieczności usprawnianiu procesów organizacyjnych dotyczących rozliczeń zobowiązań podatkowych.

 

Doświadczenie.

 

W ciągu 25 lat działalności zaufało nam w zakresie stałego doradztwa kilkaset podmiotów. W chwili obecnej Instytut obsługuje w charakterze stałego doradcy ponad 100 firm – od największych podmiotów giełdowych i spółek Skarbu Państwa poprzez podmioty sektora MSP, podmioty jednostek sektora finansów publicznych, na jednoosobowych działalnościach gospodarczych oraz osobach prywatnych kończąc. Zaufały nam czołowe firmy z branży energetycznej, komunikacyjnej, farmaceutycznej, medycznej, samochodowej, komunikacyjnej, FMCG, finansowej, rent-a-car, i wielu innych – w tym szereg firm z udziałem Skarb Państwa oraz z sektora MSP. Osobną ofertę kierujemy do jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów publicznych (w tym instytucji kultury, samorządu terytorialnego, agencji państwowych, uczelni publicznych). Działamy kompleksowo, płynnie łączymy doradztwo podatkowe z doradztwem prawnym.

Zapewniamy stały Zespół doświadczonych doradców i konsultantów podatkowych, z co najmniej kilku, a najczęściej kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podatkowej działających w różnych branżach.

 

SPRAWDŹ PRZYKŁADOWE REFERENCJE

 

Kompleksowa pomoc.

 

Umowa o stałej współpracy zapewnia Państwu kompleksową obsługę prawno-podatkową oraz prawną, umożliwia bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych w zakresie wszystkich obowiązujących w Polsce podatków.

 

Umowa obejmuje:

 • konsultacje telefoniczne, mailowe i pisemne,
 • pisemne opinie i raporty prawnopodatkowe,
 • analizę zawieranych umów pod kątem zobowiązań podatkowych, rekomendacje zmian,
 • weryfikację poszczególnych rozliczeń podatkowych (przeglądy, autoryzacje deklaracji i raportów),
 • wnioski o interpretację, WIS, WIT, WIA,
 • obsługę kontaktów z organami podatkowymi, kontroli, czynności sprawdzających, postępowań podatkowych,
 • skargi do sądów administracyjnych,
 • zgłaszanie schematów podatkowych (MDR).

Stały nadzór w zakresie doradztwa podatkowego daje możliwości zasięgnięcia w każdej chwili opinii ekspertów specjalizujących się w poszczególnych rodzajach podatków, w tym podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, cen transferowych, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń ZUS, należności celnych oraz podatku od nieruchomości i in. lokalnych, zagadnień podwójnego opodatkowania, WHT a także aspektów prawnych i gospodarczych działalności.

W przypadku konsultacji telefonicznych odpowiedzi udzielane są bezzwłocznie lub najpóźniej w tym samym dniu. Konsultacje pisemne sporządzane są w ciągu maksimum 3 dni roboczych.

W ramach umowy podatnik ma możliwość korzystania z usług szkoleniowych Instytutu (stacjonarnych i on-line) jak tez innych usług świadczonych przez ISP.

 

Korzyści z Umowy o stałej współpracy:

 

 • szybka i kompleksowa obsługa prawno-podatkowa,
 • bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych,
 • stały zespół doświadczonych doradców (z wieloletnim doświadczeniem) – specjalistów zajmujących się poszczególnymi tytułami podatkowymi do obsługi i dyspozycji Kontrahenta
 • bieżące informacje (newslettery) o wchodzących w życie oraz planowanych zmianach w zakresie prawa podatkowego i finansowego (w tym także omówienie ważniejszych wyroków NSA i SN w sprawach podatkowych oraz urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego), nasze komentarze i poglądy,
 • konkurencyjne wynagrodzenie za usługę, regresywna stawka godzinowa,
 • możliwość korzystania z usług szkoleniowych i innych usług ISP w ramach umowy

 

Skontaktuj się z nami

Siedziba w Warszawie

więcej

Oddział Wielkopolski

więcej

Oddział Małopolski

więcej

Oddział Śląski

więcej

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.