Stały nadzór kontraktowy

Usługa obejmuje bieżącą analizę wszystkich umów zawieranych w 

Państwie firmie, a także dokumentów wewnętrznych, 

regulaminów ? zarówno cywilnoprawnych jak i z zakresu prawa 

pracy, pod kątem optymalizacji treści w zakresie skutków podatkowych 

oraz optymalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej, karnej skarbowej 

oraz cywilnoprawnej.

 

Usługa ma charakter stały. Upoważnia Zleceniodawcę do przekazywania 

Departamentowi Prawnemu ISP do analizy wszystkich dokumentów, których 

stroną jest Zleceniodawca, w celu ich zweryfikowania oraz zaproponowania 

kompleksowych zmian w celu optymalizacji w zakresie wskazanych wyżej pól ryzyka.

Stały Nadzór Kontraktowy

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.