Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Grudzień 2017

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 

Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający
informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w
Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

Spis treści:

  1. Zwolnienie z tytułu dostaw butli gazowych a obowiązki rejestracyjne w podatku akcyzowym wobec podmiotu zużywającego
  2. Brak obowiązków na gruncie podatku akcyzowego w przypadku odprzedaży paliwa z zapłaconą uprzednio akcyzą w pełnej wysokości
  3. Projekt rozporządzenia w sprawie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego
  4. Nowe zasady opodatkowania akcyzą obrotu suszem tytoniowym obowiązujące od 15 grudnia 2017 r.
  5. Zabezpieczenie akcyzowe w formie hipoteki – zasady stosowania
  6. Sprzedaż suszu tytoniowego a zapłata akcyzy