Zarząd

Witold Modzelewski

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Doradca podatkowy nr 00001
Prezes zarządu
Radca prawny

Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, Kierownik Katedry Prawa Finansowego,  Kierownik Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego oraz nowego kierunku Studiów Prawo Finansowe i Skarbowość, Uznawany jest za najbardziej znanego absolwenta WPiA UW. Profesor Witold Modzelewski jest również twórcą i wykładowcą Studium Przygotowawczego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych ISP. Od ponad 45 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych m.in. był promotorem 18 obronionych prac doktorskich oraz ponad 1100 prac magisterskich i dyplomowych oraz autorem około 1200 książek i artykułów naukowych oraz popularno-naukowych.  Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 

 

Renata Janiec

Renata Janiec-Modzelewska

Doradca podatkowy nr 00777
Wiceprezes zarządu

Prawnik i absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1986-1991 była pracownikiem aparatu skarbowego. Od 1991 r. zarządzająca jedną z pierwszych firm doradczych w Polsce. Uczestnik prac w Podkomisji Sejmowej nad ustawą o doradztwie podatkowym.

 

Renata Janiec-Modzelewska sprawuje bezpośredni nadzór nad opracowywanymi w Instytucie Studiów Podatkowych raportami z audytów podatkowych w zakresie poszczególnych tytułów podatkowych oraz zobowiązań celnych. Bezpośrednio kieruje zespołami audytorów przeprowadzającymi audyty podatkowe.
 

Mariusz Unisk

Mariusz Unisk

Prawnik, Doradca Podatkowy nr 09921 
Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Generalny ds. doradztwa podatkowego

 

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996-2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą  Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach. Jest odpowiedzialny za bieżący  kontakt organizacyjny i merytoryczny z kontrahentami, uczestnictwo w procesie zarządzania działalnością firmy w zakresie doradztwa podatkowego, uczestnictwo w negocjacjach, bieżący nadzór organizacyjny i merytoryczny nad konsultantami z zakresie obsługi kontrahentów.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.