Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Grudzień 2017

Projekt rozporządzenia w sprawie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

W dniu 20 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji
został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z
rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie regulacji w zakresie opodatkowania
akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.
W uzasadnieniu przedstawiono, że projektowane rozporządzenie dokonuje zmian załącznika nr 1 (stanowiącego wzór
zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC-R) do ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 lutego 2017 r. Zmiany polegają na dodaniu w części B4. ?DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE
WYROBÓW AKCYZOWYCH I SAMOCHODÓW OSOBOWYCH? w polu nr 37 ?Rodzaj wyrobu/wyrobów przy opodatkowaniu podatkiem
akcyzowym:? dwóch pozycji o nazwie: z numerem 14 ?płyn do papierosów elektronicznych ? oraz z numerem 15 ?wyroby
nowatorskie?, także w polu 38 ?Rodzaj wyrobu/wyrobów podlegających zwolnieniu od akcyzy:? trzech pozycji o nazwie: z
numerem 11 „samochody osobowe”, z numerem 12 ?płyn do papierosów elektronicznych ? oraz z numerem 13 ?wyroby
nowatorskie?. Dodanie w polu 38 pozycji o nazwie ? samochody osobowe? ma charakter doprecyzowujący i związane jest z
tym, iż ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przewiduje zwolnienie dla tej kategorii wyrobów.

Aleksandra Garbarczyk
Młodszy konsultant
podatkowy

aleksandra.garbarczyk@isp-modzelewski.pl