Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 32/2021

 

2. Obrót aromatami zawierającymi nikotynę oraz składnikami służącymi do wytwarzania aromatów zawierających nikotynę.

W dniu 6 lipca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną znak 0111-KDIB3-3.4013.98.2020.1.MK dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie obrotu aromatami zawierającymi nikotynę oraz składnikami służącymi do wytwarzania aromatów zawierających nikotynę.

Wnioskodawca zamierza rozszerzyć ofertę handlową o sprzedaż aromatów o różnorodnych zapachach ? tj. np. owocowych, korzennych, kwiatowych ? stosowanych w domowych urządzeniach rekreacyjnych lub użytkowych, wzbogaconych o nutę nikotynową. W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym podatnik pragnie określić, czy nabywanie przez niego gotowych aromatów z nutą nikotynową (do urządzeń typu: nawilżacze powietrza, dyfuzory ultradźwiękowe, kominki zapachowe, wkłady do odkurzaczy) albo składników do wytwarzania takich aromatów, tj. czystego glikolu, gliceryny, dodatków zapachowych i barwników, nikotyny ? albo ich mieszanin będących półproduktami do wytworzenia gotowych aromatów oraz sprzedaż przez niego aromatów z nutą nikotynową (do urządzeń typu: nawilżacze powietrza, dyfuzory ultradźwiękowe, kominki zapachowe, wkłady do odkurzaczy) w jego sklepach stacjonarnych lub sklepach internetowych, dla konsumentów albo innych przedsiębiorców rodzi jakiekolwiek obowiązki w podatku akcyzowym.

Jak podkreślił organ w świetle art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy, za płyn do papierosów elektronicznych uznaje się roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę. Tym samym, za wyrób akcyzowy ? płyn do papierosów elektronicznych ? uznaje się wszelkie wyroby w postaci roztworu, które przeznaczone są do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Katalog roztworów stanowiących płyn do papierosów elektronicznych jest katalogiem otwartym, a o klasyfikacji danej substancji jako płynu do papierosów elektronicznych decyduje jej przeznaczenie. Równocześnie produkcją płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy jest jego wytwarzanie, przetwarzanie, a także jego rozlew. Zatem za produkcję (czynność podlegającą opodatkowaniu) uznaje się wytwarzanie, przetwarzanie, a także rozlew wszelkich wyrobów w postaci roztworu, które przeznaczone są do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

Zdaniem Organu w sytuacji opisanej we wniosku, w której wyroby objęte zapytaniem (gotowe aromaty zawierające nikotynę, w tym wytworzone przez wnioskodawcę jak również poszczególne składniki służące do wytwarzania aromatów przez wnioskodawcę i przez inne podmioty w przypadku ich sprzedaży), nie będą przez wnioskodawcę nabywane i sprzedawane z przeznaczeniem do użycia w papierosach elektronicznych (co wnioskodawca uwarunkował w zadanym pytaniu), wówczas planowana przez wnioskodawcę działalność gospodarcza objęta zapytaniem nie będzie opodatkowana podatkiem akcyzowym.

Marek Zagórski

konsultant podatkowy

marek.zagorski@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60