Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 32/2021

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

1. Niedostarczenie nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych do składu podatkowego generuje obowiązek rozliczenia podatku akcyzowego.

Podatnicy nabywając wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowo mogą skorzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy. Co w przypadku, gdy towary ostatecznie nie trafią do wskazanego składu podatkowego? Czy podmiot przywożący towary z innego państwa członkowskiego musi zapłacić z tego tytułu podatek akcyzowy?

W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydając interpretację indywidualną z dnia 24 sierpnia 2020 r. (0111-KDIB3-3.4013.112.2020.1.JS). Jak stwierdził Organ: ?(?) należy zauważyć, że oleje smarowe i preparaty smarowe, o których mowa w tym pytaniu, choć z różnych przyczyn nie zostaną dostarczone do składu podatkowego, to jednak będą przemieszczane na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ? z przeznaczeniem do składu podatkowego Spółki. Oznacza to, że w ramach tego nabycia Spółka realizując warunki do zastosowania tej procedury, dokonuje zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, składa zabezpieczenie akcyzowe, a do przemieszczanych wyrobów dołączone są dokumenty handlowe. Przy czym, z uwagi na fakt, że wyroby te nie zostaną wprowadzone do składu podatkowego i objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i rozliczenia akcyzy z tytułu ich nabycia wewnątrzwspólnotowego do składu podatkowego, jeżeli dostarczenie do tego składu nie nastąpiło?.

Reasumując należy uznać, że niewprowadzenie przywożonych z innego państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych do składu podatkowego oznacza, że towary te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i podmiot je przywożący musi z tego tytułu rozliczyć podatek akcyzowy.

 

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Konsultant Podatkowy

w Oddziale Wielkopolskim

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348