Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 37/2021

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

1. Owijki ze sprasowanego tytoniu.

Jak wskazał WSA w Krakowie w wyroku z dnia 23 lutego 2018 r. (I SA/Kr 10/18): Owijki wykonane ze sprasowanego tytoniu odtworzonego barwy brązowej, o grubości zbliżonej do grubości liścia tytoniowego ? tzw. folii tytoniowej, zawierające nikotynę spełniają kryteria z przepisu art. 98 ust. 5 pkt 2 u.p.a..

Jak wskazał WSA w przedmiotowym wyroku: ?Spółka nabyła wyrób tytoniowy oznaczony kodem CN 24039100, tj. wyrób tytoniowy powstały z odpadowych elementów tytoniowych, które po odpowiedniej obróbce oraz z wykorzystaniem dodatkowych substancji (np. substancje wiążące) nadają się do produkcji wyrobów tytoniowych (w niniejszej sprawie są to owijki służące do produkcji wkładu cygara). W przypadku wyrobów tytoniowych przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym ustala się w oparciu o definicje wyrobów tytoniowych określone w art. 98 ustawy o podatku akcyzowym, bez względu na kod CN, do jakiego wyrób tytoniowy został przyporządkowany w Nomenklaturze Scalonej. Organy słusznie wskazały na art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 8, art. 98 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz poz. 42 załącznika nr 1 do ustawy stwierdzając, iż kluczowym kryterium decydującym o zakwalifikowaniu produktu, jako wyrobu akcyzowego ? tytoniu do palenia jest jego zdatność do takiego właśnie użycia, a więc do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Decydujące są wszak jego właściwości z punktu widzenia samej tylko możliwości użycia do palenia (bez dalszego przetworzenia przemysłowego). Jako przetworzenie przemysłowe rozumieć należy ingerencję w jego właściwości fizyko-chemiczne tak, aby poprzez stosowanie odpowiednich procesów technologicznych doprowadzić do wytworzenia innej właściwości tego wyrobu, a nie jak podnosi spółka, iż dalsze przetworzenie przemysłowe polegać będzie na zmianie wymiarów np. przez pokruszenie bądź rozdrobnienie arkusza owijki. Z tej perspektywy, jako nieuzasadnioną ocenić należy argumentację spółki, że przedmiotowy wyrób nie spełnia kryteriów decydujących o zakwalifikowaniu produktu, jako wyrobu akcyzowego ? tytoniu do palenia, poprzez fakt, iż nikt nie używa wyrobu w ten właśnie sposób tzn. wykorzystując go do bezpośredniego palenia. Produkt w postaci poddanego ocenie wyrobu tytoniowego spełnia kryteria z przepisu art. 98 ust. 5 pkt 2 ustawy, albowiem produkt ten to owijki wykonane ze sprasowanego tytoniu odtworzonego barwy brązowej, o grubości zbliżonej do grubości liścia tytoniowego ? tzw. folii tytoniowej, zawierający nikotynę. Ponadto, produkt ów ? jak wskazał prezes spółki we własnoręcznej notatce ? służy do owijania papierosów/cygaretek i tym samym nadaje się do palenia. Istotnie nie ma przy tym znaczenia, że produkt sam w sobie nie jest bezpośrednio stosowany do palenia. Nie wpływa to bowiem na ocenę, że jako produkt powstały ze sprasowanego tytoniu nie będący papierosem, cygarem lub cygaretką, wykorzystywany do sporządzania cygar, oczywiście nadaje się do palenia. Sąd podziela ocenę organu, iż z założenia podatek akcyzowy jest podatkiem jednofazowym. Oznacza to, iż od wyrobu jest on odprowadzany jednokrotnie, najczęściej, na etapie produkcji. Zasadą jest również, iż wytwarzając wyrób akcyzowy, należny podatek akcyzowy można pomniejszyć o akcyzę zawartą w komponentach użytych do jego wytworzenia. Tak wiec rozstrzygniecie zawarte w decyzji orzekającej o opodatkowaniu owijki tytoniowej wykorzystywanej do produkcji innych wyrobów tytoniowych w żaden sposób tej zasady nie narusza, gdyż podatek akcyzowy od wyrobu tytoniowego zostanie zapłacony z uwzględnieniem powyższych reguł.

 

Marek Zagórski

konsultant podatkowy

marek.zagorski@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60