Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 39/2021

4. Akcyza od wewnątrzwspólnotowego nabycia skuterów śnieżnych.

Jak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2021 r.,: 0111-KDIB3-3.4013.10.2021.4.PJ nabycie wewnątrzwspólnotowe skutera śnieżnego nie stanowi czynności opodatkowanej na podstawie ustawy o podatku akcyzowym

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

  1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
    1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
    2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Stosownie do art. 100 ust. 4 ustawy samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca nabywa od kanadyjskiego producenta, którego fabryka i oddział zlokalizowane są na terenie Finlandii, m.in. skutery śnieżne w celu ich dalszej dystrybucji. Ww. pojazdy sprowadzane są na teren Rzeczypospolitej Polskiej w ramach czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nabywane skutery śnieżne objęte kodem nomenklatury scalonej CN 8703 10 11 nie stanowią samochodów osobowych w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Ponieważ skutery śnieżne objęte są kodem nomenklatury scalonej CN 8703 10 11, który wchodzi w zakres kodu CN 8703, do którego odwołuje się art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zawierający definicję samochodu osobowego – chciałby uzyskać potwierdzenie, że nie ciąży na nim obowiązek odprowadzania podatku akcyzowego od czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego przedmiotowych pojazdów.

Rozpatrując tak sformułowane wątpliwości Wnioskodawcy należy stwierdzić, że skoro skutery śnieżne objęte kodem nomenklatury scalonej CN 8703 10 11 – jak wskazał Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego – nie stanowią samochodów osobowych w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy, to ich nabycie wewnątrzwspólnotowe nie stanowi czynności opodatkowanej na podstawie ustawy o podatku akcyzowym.

 

Marek Zagórski

konsultant podatkowy

marek.zagórski@isp-modzelewski.pl