Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 45/2022

 

Polisy Podatkowe

Jedyne ubezpieczenie podatkowe w Polsce – Polisa Podatkowa Allianz Podatnik
Już od ponad trzynastu lat Instytut Studiów Podatkowych zapewnia obsługę prawną Podatników posiadających unikatowe na obszarze kontynentalnej Europy ubezpieczenie kosztów obsługi sporów podatkowych, pod nazwą Polisa Podatkowa Allianz Podatnik. Istotą Polisy jest zapewnienie oraz całkowite sfinansowanie obsługi prawnej sporu podatkowego rozumianego jako podstępowanie przed polskimi organami podatkowymi, organami kontroli celno-skarbowej i polskimi sądami administracyjnymi.
Polisa Podatkowa ma na celu ochronę przed ryzykiem ponoszenia wydatków związanych z prowadzonymi sporami podatkowymi, w szczególności z ponoszeniem kosztów profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego Podatnika przed właściwymi organami – postępowania obsługiwane są przez prawników i doradców podatkowych zatrudnionych w Instytucie Studiów Podatkowych. Podstawowym celem obsługi prawnej jest ochrona interesów Podatnika i zakończenie postępowania na jak najwcześniejszym jego etapie. Korzyścią posiadacza Polisy Podatkowej jest uzyskanie natychmiastowej, w pełni profesjonalnej pomocy oraz to, że nie ponosi żadnych (w sensie ekonomicznym) kosztów pomocy obsługi prawnej postępowania – wszystkie należności z faktur pokrywane są przez Ubezpieczyciela.
W okresie 13 lat Instytut prowadził ponad 500 sporów podatkowych zgłaszanych przez posiadaczy Polisy Podatkowej. Polisa Podatkowa Allianz Podatnik jest bardzo wysoko oceniana przez podmioty korzystające z niej, gdyż gwarantuje Ubezpieczonym ze strony Instytutu Studiów Podatkowych profesjonalizm, skuteczność i szybkość działania.
 
Polisa Allianz Doradca – profesjonalne doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców
W związku z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze Polisy Podatkowej Allianz Podatnik powstał, unikatowy produkt ubezpieczeniowy, zapewniający przedsiębiorcom profesjonale doradztwo podatkowe. Allianz Doradca to jedyne w Polsce ubezpieczenie ryzyka poniesienia kosztów doradztwa prawnopodatkowego, dotyczące podatników będących przedsiębiorcami. W ramach polisy Ubezpieczony noże zadać określoną liczbę pytań. Oferowany produkt pozwala uzyskać w krótkim terminie precyzyjne odpowiedzi na każde zadane pytanie, a jeżeli będzie to konieczne dla rozwiązania zadanego problemu gwarantuje również uzyskanie opinii prawnopodatkowej.
Należy wyróżnić dwa różne typy odpowiedzi w zależności od tego jaki charakter będzie miało zgłoszone przez podatnika pytanie. Po pierwsze może dojść do zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Będzie to miało miejsce w przypadku zaistnienia problemu prawnopodatkowego, jeżeli łącznie spełnionych jest szereg przesłanek zawartych w warunkach ubezpieczenia. W zakresie zagwarantowanym w umowie ubezpieczyciel – pokrywa wówczas koszty obsługi podatnika, związane z przygotowaniem opinii prawnopodatkowych rozwiązującej powyższy problem. Może się również zdarzyć sytuacja, kiedy zgłoszony problem nie będzie miał charakteru zdarzenia ubezpieczeniowego.  Będzie to miało miejsce gdy odpowiedź na zadane przez podatnika pytanie może być udzielona, poprzez stosowanie bezpośrednio przepisu prawa podatkowego. W takim przypadku doradca udzieli precyzyjnej i jasnej odpowiedzi, która jednak nie będzie miała charakteru opinii prawnopodatkowej. Jeden i drugi typ odpowiedzi zapewni jednak, że podatnicy uzyskają poradę umożliwiającą zmniejszenie ryzyka zaistnienia sporu.

 

W przypadku zainteresowania zakupem produktów ubezpieczeniowych do Państwa dyspozycji pozostaje Pan Jarosław Skonecki, e-mail: jarek@isp-modzelewski.pl lub tel.: 601-365-765
W zakresie obsługi merytorycznej ubezpieczenia osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Wawrzonkiewicz – specjalista w Biurze Obsługi Polis Podatkowych katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl lub  tel. 22 517 30 76.