Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 48/2022

 

Instrukcje Podatkowe Instytutu Studiów  Podatkowych

 

„Wzorcowa instrukcja wewnętrzna określająca obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych przez podatników, dyrektorów finansowych i księgowych”.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. przepisów o tzw. raportowaniu schematów podatkowych, powyższa regulacja nałożyła nowe nieznane dotychczas obowiązki na przedsiębiorców, oraz odrębne na zatrudnionych przez nich dyrektorów finansowych i księgowych firm.
Mówiąc najprościej, gdy podatnik – („korzystający”) uzyska od np. doradcy podatkowego („promotora”) jakąś poradę podatkową, będącą owym „schematem”, a księgowy lub dyrektor finansowy ma ją wdrożyć w firmie, to osoby te:
  • muszą być poinformowane przez firmę („korzystającego”) lub „promotora” o fakcie zgłoszenia tego „schematu” do Szefa KAS ( przez ”promotora” lub „korzystającego”),
  • jeśli nie zostaną o tym poinformowane, a mają wątpliwości, czy jest to schemat podatkowy, muszą w ciągu 5 dni zapytać się „korzystającego” oraz „promotora”, czy mają do czynienia ze schematem podatkowym,
  • w tym samym terminie mają o swoich wątpliwościach zawiadomić Szefa KAS,
  • do czasu uzyskania odpowiedzi mogą wstrzymać się od wdrażania, a nawet księgowania nowego rozwiązania,
  • jeśli nie uzyskają odpowiedzi lub będą upewnieni, że nie jest to schemat podatkowy, lecz ich zdaniem nowe rozwiązanie jest owym „schematem”, to muszą w ciągu 30 dni zaraportować ten „schemat” do Szefa KAS,
  • wraz z deklaracją podatkową należy raportować „korzyści podatkowe” uzyskane dzięki zastosowaniu schematu.
To tylko najważniejsze zadania wynikające z tej ustawy, a ich niewykonanie zagrożone jest dotkliwymi karami pieniężnymi, a ich niedopełnienie jest przestępstwem skarbowym.
W związku ze wspomnianymi powyżej obowiązkami Instytut Studiów Podatkowych opracował „Wzorcową instrukcję wewnętrzną określająca obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych przez podatników, dyrektorów finansowych i księgowych”.

Niniejsza Instrukcja określa podstawowe obowiązki związane z raportowaniem schematów ciążące na podatnikach oraz na wspierających (dyrektorach finansowych i księgowych).
Nabycie Instrukcji następuje poprzez udzielenie rocznej licencji przez Instytut Studiów Podatkowych.
W ramach opłaty licencyjnej Instytut zobowiązuje się do każdorazowego opracowania zaktualizowanej wersji Instrukcji w ciągu 10 dni od dnia wejścia w życie każdej kolejnej zmiany w przepisach prawa, mającej bezpośredni wpływ na treść Instrukcji.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Pan Andrzej Sarna

 

Andrzej Sarna
Dyrektor ds. marketingu

andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 86