Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 49/2022

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. Środki biobójcze zawierające alkohol etylowy.

Dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów biobójczych (nie będących wyrobami klasyfikowanymi do alkoholu etylowego), nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, zawierających w swym składzie alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, będzie wypełniał normę określoną w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. W konsekwencji alkohol etylowy zawarty w tych produktach biobójczych będzie podlegał zwolnieniu od akcyzy.

Powyższe rozstrzygniecie zawarł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 3 sierpnia 2018 r. Wnioskodawczyni uzyskała zezwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Substancją czynną we wskazanych środkach biobójczych jest alkohol etylowy. Przy tym, do produkcji tych środków używany jest częściowo skażony alkohol etylowy. We wniosku zadano zatem pytanie, czy alkohol etylowy zawarty w produktach biobójczych, który będzie nabywany przez Wnioskodawczynię w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, będzie zwolniony na terytorium Polski od podatku akcyzowego.

Organ stwierdził, że zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu. Natomiast na mocy § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego, w przypadku zastosowania zwolnienia określonego w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy przyjmuje się, że alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi nabywany wewnątrzwspólnotowo został skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwa członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, jeśli wyroby te były przedmiotem legalnego obrotu handlowego w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przed ich przywozem na terytorium kraju. Dokumentami potwierdzającymi legalny obrót handlowy w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej wyrobami, o których mowa w ust. 1, są faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.

W interpretacji wskazano, że dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów biobójczych (nie będących wyrobami klasyfikowanymi do alkoholu etylowego), nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, zawierających w swym składzie alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, będzie wypełniał normę określoną w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy. W konsekwencji alkohol etylowy zawarty w tych produktach biobójczych będzie podlegał zwolnieniu od akcyzy. Prawo do skorzystania ze zwolnienia na mocy art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy będzie możliwe, gdy nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę produkty biobójcze, zawierające alkohol etylowy skażony środkami dopuszczonymi przez państwa członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, były przedmiotem legalnego obrotu handlowego w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przed ich przywozem na terytorium kraju. Potwierdzeniem legalnego obrotu handlowego tymi wyrobami w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej są faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.

 

Marek Zagórski

adwokat

marek.zagórski@isp-modzelewski.pl