Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego zawartego w nabywanych wewnątrzwspólnotowo środkach

Dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów biobójczych (nie będących wyrobami
klasyfikowanymi do alkoholu etylowego), nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, zawierających w swym składzie
alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia
wyrobu, będzie wypełniał normę określoną w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. W konsekwencji alkohol
etylowy zawarty w tych produktach biobójczych będzie podlegał zwolnieniu od akcyzy.

Powyższe rozstrzygniecie zawarł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w
interpretacji indywidualnej z dnia 3 sierpnia 2018 r. Wnioskodawczyni uzyskała zezwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Substancją czynną we wskazanych środkach
biobójczych jest alkohol etylowy. Przy tym, do produkcji tych środków używany jest częściowo skażony alkohol
etylowy. We wniosku zadano zatem pytanie, czy alkohol etylowy zawarty w produktach biobójczych, który będzie
nabywany przez Wnioskodawczynię w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, będzie zwolniony na terytorium
Polski od podatku akcyzowego.

Organ stwierdził, że zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym
zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej
pochodzenia wyrobu. Natomiast na mocy § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w
sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego, w przypadku zastosowania zwolnienia
określonego w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy przyjmuje się, że alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi nabywany wewnątrzwspólnotowo został skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwa
członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, jeśli wyroby te były przedmiotem legalnego obrotu handlowego w
jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przed ich przywozem na terytorium kraju. Dokumentami
potwierdzającymi legalny obrót handlowy w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej wyrobami, o których mowa w
ust. 1, są faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.

W interpretacji wskazano, że dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów
biobójczych (nie będących wyrobami klasyfikowanymi do alkoholu etylowego), nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi, zawierających w swym składzie alkohol etylowy skażony środkami skażającymi, dopuszczonymi przez państwo
członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, będzie wypełniał normę określoną w art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy. W
konsekwencji alkohol etylowy zawarty w tych produktach biobójczych będzie podlegał zwolnieniu od akcyzy. Prawo do
skorzystania ze zwolnienia na mocy art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy będzie możliwe, gdy nabywane wewnątrzwspólnotowo
przez Spółkę produkty biobójcze, zawierające alkohol etylowy skażony środkami dopuszczonymi przez państwa
członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, były przedmiotem legalnego obrotu handlowego w jednym z państw
członkowskich Unii Europejskiej przed ich przywozem na terytorium kraju. Potwierdzeniem legalnego obrotu handlowego
tymi wyrobami w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej są faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej
wartości dowodowej.

Agata Strocka
Konsultant podatkowy
Główny
specjalista w Dziale Audytu
Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl
tel.:
(22) 517 30 69 30 77