Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

?
OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

1. Nowe przepisy dotyczące wyrobów akcyzowych i składów podatkowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia (z 16 sierpnia 2018
r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych
oraz prowadzenia składu podatkowego.

Zmiany mają umożliwić ustalanie prawidłowej podstawy opodatkowania oraz wysokości
podatku akcyzowego od produkowanego i magazynowanego w składach podatkowych płynu do papierosów elektronicznych, a
także usprawnienie kontroli w tym zakresie.

Nowe regulacje zakładają, że w składach podatkowych, w których prowadzi się
działalność polegającą wyłącznie na magazynowaniu płynu do papierosów elektronicznych wyprodukowanych w innym
składzie podatkowym, płyn ma być magazynowany w zbiornikach podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
Identyczne zmiany zostaną wprowadzone w w przypadku składów prowadzących działalność polegającą na produkcji płynu
do tego typu papierosów. Za zbiorniki służące do magazynowania gotowego płynu do papierosów elektronicznych uznawane
będą zbiorniki, w których magazynowany jest płyn do papierosów elektronicznych w takim stopniu przetworzenia, w
którym może być wyprowadzany ze składu podatkowego do odbiorcy nawet, jeśli jego część zostanie wykorzystana w
procesach produkcyjnych w składzie podatkowym.
Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw.

Agata Strocka
Konsultant podatkowy
Główny
specjalista w Dziale Audytu
Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl
tel.:
(22) 517 30 69 30 77