Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

4. Samochód wyprodukowany na bazie samochodu ciężarowego

Nie ma znaczenia to, że samochód został wyprodukowany na bazie samochodu ciężarowego,
gdyż taka konstrukcja umożliwia przystosowanie pojazdu zarówno do przewożenia wyłącznie towarów jak i przystosowania
pojazdu jako pojazdu wielofunkcyjnego o zasadniczym przeznaczeniu do przewozu osób, o czym mogą świadczyć cechy
pojazdu takie jak: wygląd pojazdu, istnienie dwóch odrębnych przestrzeni, pięć miejsc wyposażonych w pasy
bezpieczeństwa i zagłówki, welurowa tapicerka, bogate wyposażenie części pasażerskiej czy też napęd na cztery koła a
dodatkowo proporcja przestrzeni ładunkowej do długości osi.

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 10 listopada 2017 r. (I GSK 2096/15). W ocenie NSA:
?Nie ma znaczenia to, że samochód został wyprodukowany na bazie samochodu ciężarowego, gdyż taka konstrukcja
umożliwia przystosowanie pojazdu zarówno do przewożenia wyłącznie towarów jak i przystosowania pojazdu jako pojazdu
wielofunkcyjnego o zasadniczym przeznaczeniu do przewozu osób, o czym świadczą cechy pojazdu takie jak: wygląd
pojazdu, istnienie dwóch odrębnych przestrzeni, pięć miejsc wyposażonych w pasy bezpieczeństwa i zagłówki, welurowa
tapicerka, bogate wyposażenie części pasażerskiej czy też napęd na cztery koła a dodatkowo proporcja przestrzeni
ładunkowej do długości osi. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, analiza materiałów dowodowych zebranych przez
organy podatkowe w aktach administracyjnych sprawy wskazuje, że materiał dowodowy został zebrany wyczerpująco i
całościowo rozpatrzony zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, ponadto ocena ta nie została przekroczona. Organ
podatkowy dokonał klasyfikacji towaru w oparciu o Nomenklaturę Scaloną wydaną zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG)
nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE 256 z
7 września 1987 r., wyjaśnienia do Wspólnej Taryfy Celnej w tym m.in.: o noty wyjaśniające, opinie klasyfikacyjne,
decyzje klasyfikacyjne Komitetu Systemu Zharmonizowanego oraz w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił podstawę prawną rozstrzygnięcia, oraz szczegółowo
wypowiedział się z jakich powodów samochód Nissan Nawara został zakwalifikowany do pozycji 8703 a nie 8704.
Stosownie do kluczowego zwrotu „przeznaczony” wykazał główne przeznaczenie pojazdu, wyjaśnił dlaczego informacja
otrzymana przez skarżącego od firmy Nissan jak również homologacja, którą otrzymał pojazd jako ciężarowy nie
przesądza o jego kwalifikacji do kodu CN 8704.?

Kacper Wolak
Młodszy konsultant
podatkowy

kacper.wolak@isp-modzelewski.pl
Telefon:
22 517 30 77