Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

5. Cechy projektowe pojazdu nadane przez producenta a ustalenie zasadniczego przeznaczenia pojazdu

O zakwalifikowaniu pojazdu do pozycji 8703 Nomenklatury Scalonej, decydujące
znaczenie mają jego cechy projektowe, które nie uległy zasadniczej zmianie mimo dokonanych przeróbek.

Powyższą tezę zaczerpnięto z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z
dnia 8 grudnia 2017 r. (I GSK 1510/15). W dniu 1 września 2011 r. podatnik zakupił na terytorium Niemiec samochód za
kwotę 54.600,01 euro, samochód z segmentu SUV (rok produkcji – 2011, pojemność silnika – 2993 cm3). W tym samym dniu
samochód został po raz pierwszy zarejestrowany, a w wydanym podatnikowi przez niemiecki organ rejestrowy dowodzie
rejestracyjnym wskazano, że jest to samochód ciężarowy (nadwozie zamknięte skrzynia) o 2 miejscach siedzących
włącznie z siedzeniem kierowcy. W dowodzie rejestracyjnym znalazł się zapis o następującej treści: „przerobienie na
pojazd ciężarowy poprzez wbudowanie ścianki oddzielającej, tylna kanapa usunięta; siedziska i pasy bezpieczeństwa na
stale zablokowane (…)”. Samochód został przemieszczony na terytorium kraju i w dniu 2 września 2011 r. został
poddany badaniu technicznemu, a w wydanym na tę okoliczność zaświadczeniu samochód został określony jako ciężarowy
typu van o 2 miejscach do siedzenia.

W sprawie jednak pozyskano dodatkowe informacje (w szczególności od dealera tej marki
w Polsce) oraz dokonano oględzin samochodu, z których wynikało, że samochód:

 • posiadał nadwozie o 4 drzwiach bocznych (po 2 drzwi na każdym boku) oraz drzwi tylne
  do przestrzeni bagażowej,
 • był samochodem całkowicie przeszklonym,
 • został wyprodukowany jako samochód 5 miejscowy, zatem posiadał stałe punkty kotwiące
  i wyposażenie do zainstalowania siedzeń i wyposażenia bezpieczeństwa w przestrzeni tylnej za przestrzenią dla
  kierowcy i przednich pasażerów,
 • był samochodem nieposiadającym stałego panelu lub przegrody pomiędzy przestrzenią dla
  kierowcy i przednich pasażerów, a przestrzenią tylną, która może być używana do przewozu zarówno osób jak i
  towarów,
 • w pojeździe zamontowano nieprzewidziany przez producenta element wyposażenia, tj.
  „kratkę” oddzielającą pierwszy rząd siedzeń od pozostałej części pojazdu.

Jak zauważył NSA, przeróbki dostosowujące przedmiotowy samochód do aktualnych potrzeb
właściciela, nie miały decydującego wpływu na cechy konstrukcyjne nadane temu pojazdowi przez producenta i
determinujące jego zasadnicze przeznaczenie. Z łatwością można przystosowywać ten samochód zarówno do przewozu osób
jak i towarów, w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. Potwierdzają to m.in. informacje zawarte w
niemieckim dowodzie rejestracyjnym, z którego jednoznacznie wynika, że pasy bezpieczeństwa i siedziska
(prawdopodobnie chodzi tu o punkty mocujące do tych elementów) nie zostały usunięte, lecz jedynie na stałe
zablokowane, co oznacza, że w każdej chwili można je odblokować.

W wyroku wskazano również, że dowód rejestracyjny, zaświadczenie o badaniu
technicznym i świadectwo homologacji nie są wiążące dla organów podatkowych w zakresie klasyfikacji pojazdów celem
stwierdzenia czy pojazd jest wyrobem akcyzowym, bowiem dla potrzeb podatku akcyzowego podstawę prawną
rozstrzygnięcia stanowią wyłącznie przepisy podatkowe (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r.), które odrębnie decydują o
klasyfikacji pojazdów samochodowych jako wyrobów akcyzowych, odwołując się do postanowień dotyczących Nomenklatury
Scalonej Wspólnej Taryfy Celnej.

Rafał Linka
Młodszy konsultant
podatkowy

rafal.linka@isp-modzelewski.pl