Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

 

Polisy Podatkowe

Jedyne ubezpieczenie podatkowe w Polsce ? Polisa Podatkowa Allianz
Podatnik

Już od ponad trzynastu lat Instytut Studiów Podatkowych zapewnia obsługę prawną Podatników
posiadających unikatowe na obszarze kontynentalnej Europy ubezpieczenie kosztów obsługi sporów podatkowych, pod
nazwą Polisa Podatkowa Allianz Podatnik. Istotą Polisy jest zapewnienie oraz całkowite sfinansowanie obsługi prawnej
sporu podatkowego rozumianego jako podstępowanie przed polskimi organami podatkowymi, organami kontroli
celno-skarbowej i polskimi sądami administracyjnymi.

Polisa Podatkowa ma na celu ochronę przed ryzykiem ponoszenia wydatków związanych z
prowadzonymi sporami podatkowymi, w szczególności z ponoszeniem kosztów profesjonalnego pełnomocnika
reprezentującego Podatnika przed właściwymi organami ? postępowania obsługiwane są przez prawników i doradców
podatkowych zatrudnionych w Instytucie Studiów Podatkowych. Podstawowym celem obsługi prawnej jest ochrona interesów
Podatnika i zakończenie postępowania na jak najwcześniejszym jego etapie. Korzyścią posiadacza Polisy Podatkowej
jest uzyskanie natychmiastowej, w pełni profesjonalnej pomocy oraz to, że nie ponosi żadnych (w sensie ekonomicznym)
kosztów pomocy obsługi prawnej postępowania ? wszystkie należności z faktur pokrywane są przez Ubezpieczyciela.

W okresie 13 lat Instytut prowadził ponad 500 sporów podatkowych zgłaszanych przez
posiadaczy Polisy Podatkowej. Polisa Podatkowa Allianz Podatnik jest bardzo wysoko oceniana przez podmioty
korzystające z niej, gdyż gwarantuje Ubezpieczonym ze strony Instytutu Studiów Podatkowych profesjonalizm,
skuteczność i szybkość działania.

 

Polisa Allianz Doradca ? profesjonalne doradztwo podatkowe dla
przedsiębiorców

W związku z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze Polisy Podatkowej Allianz
Podatnik powstał, unikatowy produkt ubezpieczeniowy, zapewniający przedsiębiorcom profesjonale doradztwo podatkowe.
Allianz Doradca to jedyne w Polsce ubezpieczenie ryzyka poniesienia kosztów doradztwa prawnopodatkowego, dotyczące
podatników będących przedsiębiorcami. W ramach polisy Ubezpieczony noże zadać określoną liczbę pytań. Oferowany
produkt pozwala uzyskać w krótkim terminie precyzyjne odpowiedzi na każde zadane pytanie, a jeżeli będzie to
konieczne dla rozwiązania zadanego problemu gwarantuje również uzyskanie opinii prawnopodatkowej.

Należy wyróżnić dwa różne typy odpowiedzi w zależności od tego jaki charakter będzie
miało zgłoszone przez podatnika pytanie. Po pierwsze może dojść do zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Będzie
to miało miejsce w przypadku zaistnienia problemu prawnopodatkowego, jeżeli łącznie spełnionych jest szereg
przesłanek zawartych w warunkach ubezpieczenia. W zakresie zagwarantowanym w umowie ubezpieczyciel ? pokrywa wówczas
koszty obsługi podatnika, związane z przygotowaniem opinii prawnopodatkowych rozwiązującej powyższy problem. Może
się również zdarzyć sytuacja, kiedy zgłoszony problem nie będzie miał charakteru zdarzenia ubezpieczeniowego. 
Będzie to miało miejsce gdy odpowiedź na zadane przez podatnika pytanie może być udzielona, poprzez stosowanie
bezpośrednio przepisu prawa podatkowego. W takim przypadku doradca udzieli precyzyjnej i jasnej odpowiedzi, która
jednak nie będzie miała charakteru opinii prawnopodatkowej. Jeden i drugi typ odpowiedzi zapewni jednak, że
podatnicy uzyskają poradę umożliwiającą zmniejszenie ryzyka zaistnienia sporu.

W przypadku zainteresowania zakupem produktów ubezpieczeniowych do Państwa dyspozycji
pozostaje Pan Jarosław Skonecki, e-mail: jarek@isp-modzelewski.pl
lub tel.: 601-365-765

W zakresie obsługi merytorycznej ubezpieczenia osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Wawrzonkiewicz ?
specjalista w Biurze Obsługi Polis Podatkowych katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl
lub  tel. 22 517 30 76.