Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

3. Zmiana przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa zakłada wprowadzenie
przepisów korzystniejszych dla producentów rolnych, zwiększających preferencje podatkowe.

Nowelizacja zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw
rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP), w
przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji. Ponadto w projekcie ustawy proponuje się zmianę
terminu określenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju
napędowego na rok następny, tj. do dnia 31 grudnia zamiast do dnia 30 listopada.

Zmiany mają na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych poprzez
zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa. Jak wskazano w uzasadnieniu
projektu, w ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej – w tym właśnie koszty związane z wykorzystywaniem
paliwa. ?Wzrost kosztów produkcji przy niskich cenach produktów rolnych jakie uzyskują producenci rolni z ich
sprzedaży powodują, ze produkcja rolna staje się coraz mniej opłacalna. Z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa
w kosztach ogółem produkcji rolnej. Ocenia się, że ma to związek z nowymi technologiami produkcji, często z większą
intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych , jaki i również wzrostem cen paliw,
szczególnie w okresach największego zapotrzebowania w rolnictwie, tj. w trakcie wzmożonych prac polowych, a
szczególnie żniw. Większa liczba zabiegów ochronnych czy specjalistyczne zabiegi wiążą się z zaangażowaniem
odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa?.

Agata Strocka
Konsultant podatkowy
Główny
specjalista w Dziale Audytu
Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl
tel.:
(22) 517 30 69 30 77