Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dwa projekty rozporządzeń: w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii oraz w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. Głównym celem projektowanych aktów prawnych jest umożliwienie przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej (e-paragonów).

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. – wskutek zmiany w art. 111 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – wprowadzono możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób. Zmiany w ustawie nie wyłączyły możliwości stosowania paragonów papierowych dla tych konsumentów, którzy nie wyrażają zgody na otrzymanie paragonu elektronicznego. Obecnie, sprzętowe kasy rejestrujące mają wyłącznie funkcję wydruku dokumentów fiskalnych – podatnik musi wydać konsumentowi papierową postać paragonu fiskalnego.

Prawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych przepisów wykonawczych, odpowiadających zmianom w ustawie, wskazanych powyżej. Projektowane przepisy rozporządzeń zakładają, że e-paragony wystawiane będą przez sprzętowe kasy online oraz kasy mające postać oprogramowania (tzw. kasy wirtualne). W przypadku kas sprzętowych online, projekt nowego rozporządzenia technicznego wprowadzi nową funkcjonalność, dzięki której wydanie e-paragonu z takiej kasy będzie możliwe w praktyce (wszystkie kasy, które trafią do homologacji po wejściu w życie nowego rozporządzenia, będą musiały posiadać opcję wysyłania e-paragonów).

 

Wprowadzenie nowej funkcjonalności dla kas rejestrujących w zakresie przesyłania paragonów w wersji elektronicznej nie dotyczy kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii, które mogą być jeszcze stosowane przez podatników do momentu uszkodzenia lub zapełnienia pamięci fiskalnej (kasy z elektronicznym zapisem kopii będą w sprzedaży do końca 2022 r.).

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Rafał Linka
Młodszy konsultant podatkowy
tel. 22 517 30 60
rafal.linka@isp-modzelewski.pl
Barbara Głowacka
Doradca Podatkowy
tel. 22 517 30 98
barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

Pozostałe aktualności

Projektowane regulacje stanowiące kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług (tzw. SLIM VAT 2)
Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie kolejnego pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług. Do dnia 1 marca 2021 r. można było…
Podatnik działający w dobrej wierze a prawo do korekty faktur z nienależnie wykazanym VAT – wyrok TSUE
W dniu 18 marca 2021 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-48/20. W przedmiotowym wyroku TSUE wskazał, że art. 203…
Wyrok TSUE w sprawie rozliczenia VAT z tytułu WNT, importu usług i dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca
W dniu 18 marca 2021 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-895/19 (A)dotyczący rozliczenia podatku od towarów i usług z…
Skutki interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów dotyczącej kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
W wydanej w dniu 17 lutego 2021 r. Interpretacji Ogólnej Nr Pt9.8101.3.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia…
Projektowane regulacje stanowiące kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług
Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie kolejnego pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług. Do dnia 1 marca 2021 r. można…
Podatek od nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Wyrok TK. Dnia 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej opodatkowania nieruchomości osoby prowadzącej…
Opodatkowania kontraktów drogowych typu utrzymaj standard oraz wywołaniowego – objaśnienia podatkowe z dnia 26 stycznia 2021 r.
Dnia 26 stycznia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i…
Praktyczna możliwość wystawiania e-paragonów – od 1 maja 2021 r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dwa projekty rozporządzeń: w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy…