W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless (czyli w sposób bezgotówkowy).

Projekt programu Podatnik bezgotówkowy przewiduje możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z jednego z dwóch przygotowanych „pakietów”:

 

Pakiet silver

Pierwsza z propozycji przewidziana jest dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają korzystać z płatności bezgotówkowych. Pakiet silver zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej na zakup terminala w podatku dochodowym. Projekt zakłada, że wydatki na nabycie terminala

płatniczego i obsługę kart płatniczych będą:

− w 100% zaliczane do kosztów uzyskania przychodów;

− ponownie odliczane od dochodu w ramach ulgi podatkowej.

Według projektu ulga ma obejmować szereg kosztów związanych z obsługą transakcji płatniczych takich jak: opłaty za najem, opłaty interchange, opłaty systemowe. Projektowana

maksymalna wysokość odliczenia ma wynosić 1000 zł rocznie, a w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku posiadania kas rejestrujących – 2500 zł.

 

Z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie przyjmowali płatności bezgotówkowych przy użyciu terminali przez ostatni rok, a także przedsiębiorcy, którzy korzystali z programu Polski Bezgotówkowej i utrzymają przyjmowanie płatności bezgotówkowych również po zakończeniu programu. Wskazani podatnicy będą mieli prawo do skorzystania z ulgi podatkowej na terminal w okresie do 2 lat odkąd zaczęli ponosić koszty obsługi transakcji płatniczych.

 

Pakiet gold

Druga propozycja skierowana jest do podatników bezgotówkowych, czyli – zgodnie z projektem – Klientów Premium. Klienci Premium otrzymają dwie korzyści:

− bezterminową ulgę na terminal w podatku dochodowym. Odliczenie będzie przysługiwać przedsiębiorcy w wysokości 200%, a maksymalny jego limit będzie wynosił 2000 zł rocznie. Z preferencyjnej ulgi na terminal będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który będzie podatnikiem bezgotówkowym przez okres co najmniej 7 miesięcy w roku podatkowym;

− zwrot VAT w terminie 15 dni.

Aby podatnik mógł skorzystać z pakietu gold, jego przedsiębiorstwo będzie musiało osiągać sprzedaż rejestrowaną na kasie fiskalnej online w wysokości co najmniej 50 tys. zł, z czego minimum 65 % ma mieć formę bezgotówkową. Po dwóch latach próg minimalny wzrośnie do 80 %. Ponadto, przedsiębiorca będzie musiał być detalistą – 80 % jego klientów stanowić będą musieli konsumenci.

Ministerstwo Finansów deklaruje, że program nie będzie wiązał się z żadnymi szczególnymi

formalnościami. Klienci Premium chcący skorzystać z przyspieszonego zwrotu podatku będą

zobowiązani wyłącznie do wskazania takiego żądania w przesyłanym za dany miesiąc pliku

JPK_VAT. Status podatnika bezgotówkowego będzie weryfikowany przez KAS poprzez

zestawienie informacji dotyczących kas online z plikami JPK.

 

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, poprzez wprowadzenie programu Podatnik bezgotówkowy przedsiębiorstwa uzyskają dodatkowe ulgi podatkowe, a także większą płynność poprzez możliwość uzyskania szybkiego zwrotu podatku VAT.

Zakłada się, że program Podatnik bezgotówkowy wejdzie w życie na początku 2022 roku.

dr Joanna Kiszka
Dyrektor Oddziału Śląskiego 
tel. 32 259 71 50, 501 603 913 
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
Katarzyna Wawrzonkiewicz
Specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego
tel. 22 517 30 76
katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl
Aleksandra Szczęsny
Prawnik, konsultant podatkowy 
tel. 32 259 71 50 
aleksandra.szczesny@isp-modzelewski.pl
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
GRUPY VAT – propozycje i kierunki zmian
Art. 15a ustawy o VAT[1] - istota grupy VAT Proponowana zmiana przewiduje możliwość uzyskania statusu podatnika podatku od towarów i…
Polski Ład – założenia zmian w podatkach
W dniu 15 maja br. zostały ogłoszone założenia „Polskiego Ładu”, określanego jako kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii. Istotna część zmian…
Strategia podatkowa
Uwagi wstępne.   W 2021 r. podatnicy CIT po raz pierwszy realizować będą nałożony na nich z dniem 1 stycznia…
20% sankcja VAT niezgodna z prawem UE – wyrok TSUE
W dniu 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C‑935/19, zgodnie z którym polskie…
Projektowane regulacje stanowiące kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług (tzw. SLIM VAT 2)
Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie kolejnego pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług. Do dnia 1 marca 2021 r. można było…
Podatnik działający w dobrej wierze a prawo do korekty faktur z nienależnie wykazanym VAT – wyrok TSUE
W dniu 18 marca 2021 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-48/20. W przedmiotowym wyroku TSUE wskazał, że art. 203…