W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless (czyli w sposób bezgotówkowy).

Projekt programu Podatnik bezgotówkowy przewiduje możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z jednego z dwóch przygotowanych „pakietów”:

 

Pakiet silver

Pierwsza z propozycji przewidziana jest dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają korzystać z płatności bezgotówkowych. Pakiet silver zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej na zakup terminala w podatku dochodowym. Projekt zakłada, że wydatki na nabycie terminala

płatniczego i obsługę kart płatniczych będą:

− w 100% zaliczane do kosztów uzyskania przychodów;

− ponownie odliczane od dochodu w ramach ulgi podatkowej.

Według projektu ulga ma obejmować szereg kosztów związanych z obsługą transakcji płatniczych takich jak: opłaty za najem, opłaty interchange, opłaty systemowe. Projektowana

maksymalna wysokość odliczenia ma wynosić 1000 zł rocznie, a w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku posiadania kas rejestrujących – 2500 zł.

 

Z ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie przyjmowali płatności bezgotówkowych przy użyciu terminali przez ostatni rok, a także przedsiębiorcy, którzy korzystali z programu Polski Bezgotówkowej i utrzymają przyjmowanie płatności bezgotówkowych również po zakończeniu programu. Wskazani podatnicy będą mieli prawo do skorzystania z ulgi podatkowej na terminal w okresie do 2 lat odkąd zaczęli ponosić koszty obsługi transakcji płatniczych.

 

Pakiet gold

Druga propozycja skierowana jest do podatników bezgotówkowych, czyli – zgodnie z projektem – Klientów Premium. Klienci Premium otrzymają dwie korzyści:

− bezterminową ulgę na terminal w podatku dochodowym. Odliczenie będzie przysługiwać przedsiębiorcy w wysokości 200%, a maksymalny jego limit będzie wynosił 2000 zł rocznie. Z preferencyjnej ulgi na terminal będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który będzie podatnikiem bezgotówkowym przez okres co najmniej 7 miesięcy w roku podatkowym;

− zwrot VAT w terminie 15 dni.

Aby podatnik mógł skorzystać z pakietu gold, jego przedsiębiorstwo będzie musiało osiągać sprzedaż rejestrowaną na kasie fiskalnej online w wysokości co najmniej 50 tys. zł, z czego minimum 65 % ma mieć formę bezgotówkową. Po dwóch latach próg minimalny wzrośnie do 80 %. Ponadto, przedsiębiorca będzie musiał być detalistą – 80 % jego klientów stanowić będą musieli konsumenci.

Ministerstwo Finansów deklaruje, że program nie będzie wiązał się z żadnymi szczególnymi

formalnościami. Klienci Premium chcący skorzystać z przyspieszonego zwrotu podatku będą

zobowiązani wyłącznie do wskazania takiego żądania w przesyłanym za dany miesiąc pliku

JPK_VAT. Status podatnika bezgotówkowego będzie weryfikowany przez KAS poprzez

zestawienie informacji dotyczących kas online z plikami JPK.

 

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, poprzez wprowadzenie programu Podatnik bezgotówkowy przedsiębiorstwa uzyskają dodatkowe ulgi podatkowe, a także większą płynność poprzez możliwość uzyskania szybkiego zwrotu podatku VAT.

Zakłada się, że program Podatnik bezgotówkowy wejdzie w życie na początku 2022 roku.

dr Joanna Kiszka
Dyrektor Oddziału Śląskiego 
tel. 32 259 71 50, 501 603 913 
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
Katarzyna Wawrzonkiewicz
Specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego
tel. 22 517 30 76
katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl
Aleksandra Szczęsny
Prawnik, konsultant podatkowy 
tel. 32 259 71 50 
aleksandra.szczesny@isp-modzelewski.pl
Kontrowersyjne stanowisko Ministra Finansów w sprawie opodatkowania wynajmowanych nieruchomości mieszkalnych
Podatek od nieruchomości jest przykładem podatku, którego przedmiotem opodatkowania jest posiadanie określonego majątku. Wysokość obciążenia podatkowego zależy od stawek podatku…
Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorstwa a roczne rozliczenie składki zdrowotnej
Pismem z dnia 8 lutego 2023 r. Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą…
Zasady stosowania ulgi sponsoringowej na gruncie CIT oraz PIT w stanie prawnym obowiązującym w roku 2023
1.     W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r., aktualnym także w 2023 r., podatnicy podatku dochodowego…
Krajowy system e-faktur – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
1. Zagadnienia wstępne   Uwagi wstępne. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podataku od towarów i usług oraz niektórych innych…
Czy znany co do rodzaju i wysokości wydatek, na który nie otrzymano jeszcze faktury może stanowić pośredni koszt podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
Koszty ujęte w księgach rachunkowych na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych (jako dostawy niefakturowane) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z…
Możliwość uznania umowy na piśmie za fakturę
Trybunał Sprawiedliwości (siódma izba) w wyroku z dnia 29 września 2022 r., sprawa C-235/21 dokonał wykładni art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE…
Zmiany dotyczące limitu płatności gotówką
W dniu 17 września 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad…
Zmiana stawek podatku od towarów i usług wynikająca z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako:…
Przegląd ulg podatkowych
ULGI PODATKOWE Prawo podatkowe często bywa narzędziem kształtowania rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Prawodawca kierując się określonymi preferencjami wprowadza szereg instrumentów…