Co nowego w sporach podatkowych?

Korzystna dla podatników uchwała NSA w sprawie instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych
W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą 7 sędziów (sygn. I FPS 1/21), dalej w tekście nazywanej…
Nasilone kontrole Organów podatkowych
W ostatnim czasie dostrzegamy nasilone kontrole Organów podatkowych w zakresie wszczynania kontroli rozliczeń w podatku od towarów i usług. Kontrole…