Audyt śledczy

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk

Dyrektor Generalny
ds. Doradztwa Podatkowego

fax. (22) 870 41 78

Katarzyna Wawrzonkiewicz

Starszy specjalista w dziale Audytu Podatkowego,

Specjalista w Biurze Obsługi Allianz Podatnik

fax. (22) 870 41 78

W naszej pracy jako doradcy podatkowi często spotykamy się z nadużyciami, praniem brudnych pieniędzy, czy oszustwami, które mogą stanowić zagrożenia z otoczenia naszej firmy, ale mogą też zaistnieć w ramach wewnętrznych struktur organizacyjnych.

 

Jeżeli podejrzewacie Państwo, że takie zdarzenia pojawiły się w Firmie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy przeprowadzić szereg działań mających na celu ich pełne wykrycie, a następnie przeprowadzić odpowiednie czynności naprawcze.

 

Nasi doświadczeni eksperci zrealizują odpowiednie przeglądy i audyty sprawdzające poprawność podejrzanych transakcji, oszacują poniesione straty, a także ich wpływ na sytuację finansową Firmy oraz przedstawią propozycje działań które pomogą uniknąć niepożądanych zdarzeń w przyszłości.

 

Oferujemy specjalistyczne przeglądy i audyty dochodzeniowe w sprawach dotyczących podejrzewanych lub stwierdzonych przypadków nadużyć i korupcji.

 

Nasz zespół Doradców Podatkowych, wspomagany przez Biegłych Rewidentów z ISP-Audyt z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym obszarze aktywności ustali, czy doszło do:

  • sprzeniewierzenia majątku spółki- w tym wyprowadzenie środków finansowych na podstawie faktur i innych dokumentów które nie potwierdzają faktycznie wykonanych usług dostawy towarów itp.,
  • fałszowania sprawozdawczości finansowej,
  • nieprawidłowości w procesie zakupowym,
  • naruszenia wewnętrznych lub zewnętrznych regulacji.

 

Gwarantujemy, że:

  • ustalimy fakty,
  • przygotowujemy wycenę strat,
  • zabezpieczymy dowody elektroniczne,
  • przygotowujemy raporty oraz niezbędne opinie w sprawach,
  • zapewnimy wsparcie już po przeprowadzeniu audytu – w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia nadużyć oraz minimalizację wielkości ewentualnych strat w przyszłości.

 

Nasza zwiedza z zakresu audytu śledczego, tak prewencyjnego, jak i reaktywnego, pozwoli Firmie działać skutecznie i efektywnie. Nasz zespół to praktycy pracujący dla największych firm w Polsce z wieloma sukcesami w zakresie wykrywania nadużyć znaczącej skali.

 

Pracujemy w oparciu o sprawdzone narzędzia i metody pracy, doskonalone przez ponad 20 lat pracy w tym obszarze naszej aktywności.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.