Rodzaje audytów

Audyt podatkowy może dotyczyć:

1. Wybranych tytułów zobowiązań podatkowych 

i danin publicznych, w tym m.in.:

 

Podatek dochodowy od osób prywatnych

Podatek od towarów i usług

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Składki na ubezpieczenia społeczne

2. Wybranych obszarów działalności Kontrahenta, w tym m.in.:

Cen transferowych

Inwestycji

Prawidłowości rozliczeń związanych z projektami unijnymi.

3. Konkretnych operacji i zdarzeń gospodarczych gospodarcze wskazanych przez Kontrahenta (np. poszczególnych transakcji kupna-sprzedaży, wdrażania projektów, rozliczeń organów osób prawnych).

4. Wybranych zakresów tematycznych, w tym m.in.:
procedur weryfikacji kontrahentów i obiegu dokumentów,
rozliczania transakcji transgranicznych,
strategii gospodarczej pod katem stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
zasad rozliczania usług budowlanych w podatku od towarów i usług.

5. Szybkich przeglądów dokumentacji źródłowej polegających na weryfikacji przedłożonych przez Kontrahenta dokumentów (np. faktur zakupowych i sprzedażowych).

Ostateczny zakres audytu podatkowego jest wynikiem oczekiwań przedstawionych przez Kontrahenta.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.