Oddział Małopolski Audyt

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – AUDYT Sp.z o.o.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – AUDYT Sp.z o.o. jest firmą audytorską będącą częścią Grupy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

ISP-AUDYT jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem ewidencyjnym 2558 na listę tych podmiotów, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Na potrzeby rynku lokalnego został utworzony przez ISP-AUDYT:


Krakowski Zespół Biegłych Rewidentów, który pracuje pod kierownictwem P. Marka Kwinty – Biegłego Rewidenta (nr 10389), Doradcy Podatkowego (nr 4138) – Prezesa Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie.

Bezpośredni kontakt z Kierownikiem Zespołu

tel. (+48) 12 429 24 01

tel. (+48) 12 423 23 00

tel. (+48) 608 469 044

m.kwinta@misp-modzelewski.pl

Odwiedź serwis ISP-AUDYT

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.