Oddział Śląski Instytutu Studiów Podatkowych

Szanowni Państwo!

     Mam ogromną przyjemność zaprezentować Państwu Śląski Oddział Instytutu Studiów Podatkowych. Od wielu lat zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem podatkowym. Świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie dla Klientów z województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

 

     Każdy rok działalności Oddziału jest kolejnym krokiem w rozwoju wiedzy i doświadczenia zatrudnianych pracowników oraz doskonalenia naszej jednostki.

 

     Jestem przekonana, że zdobyte w okresie wieloletniej działalności doświadczenie, ukierunkowane ściśle na doradztwo podatkowe oraz obsługę sporów podatkowych, właściwie służy interesom naszych Klientów. Do grona naszych Kontrahentów należą największe przedsiębiorstwa działające na polskim rynku, w tym przede wszystkim na Śląsku.

 

     Szerokie spektrum świadczonych przez nas usług doradztwa prawnego i podatkowego pozwala nam wychodzić naprzeciw oczekiwaniom różnorodnych grup podatników ? dużych podmiotów, małych przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Jesteśmy ukierunkowani na kompleksowe rozwiązywanie zagadnień podatkowych, prawnych i ekonomicznych.

 

     Nasza wiedza i doświadczenie są gwarantem Państwa pewności, spokoju i bezpieczeństwa. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta i przedstawionego nam problemu prawnopodatkowego. Oferujemy przy tym kompleksową ocenę problemu oraz niestandardowe rozwiązania.

 

 

dr Joanna Kiszka

Dyrektor Oddziału Śląskiego

 


Polecamy lekturę Tutora Podatkowego Oddziału Śląskiego ISP – cotygodniowego informatora przedstawiającego w prosty sposób aktualne zagadnienia podatkowe i związane z nimi korzyści lub zagrożenia dla podatników:

 

Zapoznaj się z regulaminem Tutora Podatkowego.

1. Korzystanie z każdej usługi świadczonej drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie. Użytkownik powinien we własnym zakresie zabezpieczyć się przed taką możliwością, w szczególności poprzez używanie legalnego oprogramowania systemu teleinformatycznego oraz aktualnego oprogramowania antywirusowego. Jednocześnie ISP informuje, że stosowanie zabezpieczeń nigdy nie daje całkowitego bezpieczeństwa. ISP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez szkodliwe oprogramowanie przenoszące się drogą elektroniczną.

2. ISP nie odpowiada za żadne szkody powstałe lub mogące powstać w związku z zawartością Biuletynu, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

3. W szczególności ISP nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią serwisów.

4. W szczególności ISP nie odpowiada za skutki podania w serwisach informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, czy też z innego powodu niezgodnych z rzeczywistością. ISP nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się Użytkowników do opinii wyrażonych w Biuletynie.

5. ISP nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z techniczną stroną funkcjonowania serwisów, w tym w związku z ewentualnymi wirusami i podobnymi programami, a także w związku ze skutkami pobrania przez Użytkownika jakichkolwiek plików, ich fragmentów itp. w trakcie korzystania z serwisów.

6. Opinie przekazywane w Biuletynie mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują indywidualne stanowisko autorów.

7. Świadczenie Usługi nie jest świadczeniem usług doradztwa podatkowego ani doradztwa prawnego.

8. Autorzy tekstów zamieszczonych w Biuletynie nie ponoszą w stosunku do Użytkownika żadnej odpowiedzialności. Postanowienia ust. 1 ? 6 stosuje się odpowiednio.

9. Jakiekolwiek działania, umyślne czy też nieumyślne, powodujące lub mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Biuletynie bez wyraźnej zgody ISP, są zabronione. Użytkownik, który spowoduje takiego rodzaju zmiany poprzez swoje umyślne lub nieumyślne działanie czy zaniechanie może zostać obciążony przez ISP rzeczywistymi kosztami związanymi z usunięciem skutków naruszenia czy zagrożenia, kosztami przestojów w pracy Biuletynu, kwotami odszkodowań za straty związane ze szkodami, również w postaci utraconych korzyści oraz wszelkimi innymi kwotami związanymi z pokryciem szkód powstałych w ISP.

10. Prawa autorskie do wszystkich tekstów zamieszczonych w Biuletynie posiada ISP i podlegają one ochronie prawnej.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.