Doradca podatkowy nr 00001 Witold Modzelewski

Witold Modzelewski (ur. 13 lutego 1956 r.) – Prezes Instytutu Studiów Podatkowych jest Profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnym, doradcą podatkowym wpisanym na listę doradców podatkowych pod numerem 00001. Profesor Witold Modzelewski jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego, niekwestionowanym autorytetem w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W latach 1992-1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP), opracowano projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości.

Od ponad 45 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Od 1996 r. Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Od 1999 r. prowadzi również własną kancelarię prawną. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Wydawnictwa podatkowe

Prof. Witold Modzelewski jest autorem ponad tysiąca publikacji z zakresu prawa podatkowego i interpretacji podatku od towarów i usług opublikowanych w periodykach fachowych i prasie. Ponadto prof. Witold Modzelewski jest redaktorem naukowym, a przede wszystkim autorem i współautorem kilkudziesięciu pozycji książkowych serii Prawo Podatkowe oraz Prawo Finansowe m.in.: Komentarz do Ustawy o Podatku od Towarów i Usług, Komentarz do Dyrektywy 2006/112/WE, Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym, Przebudowa zasad dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług.

Profesor Witold Modzelewski jest redaktorem naczelnym miesięcznika Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. Ponad pół miliona Czytelników korzystało z artykułów, opracowań oraz informacji miesięcznika. Tezy w nich zawarte wielokrotnie były wskazywane w wyrokach sądowych
w sprawach dotyczących podatków i zobowiązań podatkowych.

Profesor W. Modzelewski stworzył internetowy Serwis Doradztwa Podatkowego, który bezpłatnie ukazuje się w każdy poniedziałek na stronie internetowej Instytutu: dostępny tutaj.
Serwis zawiera autorskie interpretacje najbardziej istotnych kwestii podatkowych. Profesor W. Modzelewski zamieścił w Serwisie kilkadziesiąt autorskich interpretacji z zakresu aktualnej problematyki podatku od towarów i usług. 

Profesor Witold Modzelewski posiada niezwykle obszerny dorobek w zakresie publicystyki prawnej i podatkowej, aktywnie włączając się w analizę i kształtowanie opinii na temat finansów publicznych, sytuacji ustawodawstwa, budżetu, a przede wszystkim nowego podejścia do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W ciągu roku okazało się kilkadziesiąt publikacji i wywiadów w mediach prasowych i elektronicznych.

Szkolenia podatkowe i wykłady

Witold Modzelewski jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownikiem Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego oraz nowego kierunku Studiów Prawo Finansowe i Skarbowość, wykładowcą i promotorem wielu prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych oraz wykładowcą wielu innych uczelni w tym Szkoły Głównej Handlowej. Uznawany jest za najbardziej znanego absolwenta WPiA UW. Profesor Witold Modzelewski jest również twórcą i wykładowcą Studium Przygotowawczego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych. Większość czynnych zawodowo specjalistów podatkowych w Polsce uczestniczyła w tym Studium, które Instytut Studiów Podatkowych prowadzi cyklicznie od 27 lat.

Doradztwo Podatkowe

Profesor W. Modzelewski wraz z zespołem doradców podatkowych, prawników i ekspertów Instytutu Studiów Podatkowych zapewnia stały dostęp do najwyższej jakości usług doradczych z zakresu prawa podatkowego. Grupa Instytutu Studiów Podatkowych od lat zajmuje czołowe miejsca w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikując się w ścisłej czołówce liderów doradztwa podatkowego.
W IX Rankingu firm i doradców podatkowych Dziennika Gazeta Prawna została uhonorowana prestiżowym tytułem: „Najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego”
Profesor W. Modzelewski jest współautorem i redaktorem ponad 50 Instrukcji Podatkowych oraz Regulaminów Podatkowych w zakresie dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego opracowanych dla wielu branż i indywidualnie dla ponad 900 pomiotów gospodarczych.

Postępowania podatkowe

Profesor Witold Modzelewski sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad wszystkimi opracowywanymi przez Instytut Studiów Podatkowych ekspertyzami i opiniami prawnymi w toczących się sporach i postępowaniach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Nadzorował i opiniował prace zespołów kilkudziesięciu spraw przed sądami administracyjnymi wygranymi przez Instytut Studiów Podatkowych w bieżącym roku. W tym zakresie Profesor Modzelewski jest jednym z najwybitniejszych specjalistów i niekwestionowanym autorytetem.

Kontakt

fax: (+48) 870 41 78

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.