Istota ubezpieczenia


Polisą Podatkową objęte są następujące                                                        postępowania wchodzące w skład sporu podatkowego:

1. Postępowania podatkowe wszczęte z urzędu w zakresie obowiązków                                                      podatkowych, zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych 

należności budżetowych, do których ma zastosowanie Ordynacja podatkowa

2. Kontrola podatkowa

3. Kontrola celno-skarbowa dotycząca obowiązków podatkowych. 


Zdarzeniem rozpoczynającym działanie ubezpieczenia jest wszczęcie przez właściwy organ postępowania podatkowego, a także wszczęcie kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej dotyczącej obowiązków lub zobowiązań podatkowych. 


Dzięki temu ubezpieczeniu Podatnik przenosi na TU Allianz Polska S.A. ryzyko ponoszenia kosztów pomocy prawnej w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.


Pomoc udzielana Podatnikowi przez Instytut w ramach Polisy Podatkowej obejmuje:

1. Bieżące doradztwo, w tym konsultacje i opinie bezpośrednio związane z toczącym się sporem,

2. Sporządzanie projektów pism procesowych,

3. Reprezentacja Podatnika przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami (WSA, NSA) właściwymi w sprawach podatkowych. 


Polisa Podatkowa Allianz Podatnik przeznaczona jest dla wszystkich Podatników: firm, jednostek budżetowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych będących podatnikami z innych tytułów niż prowadzona działalność gospodarcza.

 

W przypadku zainteresowania zakupem tego produktu do Państwa dyspozycji pozostaje
Pan Jarosław Skonecki, e-mail: jarek@isp-modzelewski.pl lub tel.: 601-365-765.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.