Postępowania podatkowe

Reprezentujemy Podatników przed organami podatkowymi na każdym etapie postępowań

Osoby do kontaktu

Jacek Aninowski

Jacek Aninowski

Dyrektor Generalny ds. Obsługi Postępowań,
Doradca Podatkowy

tel: (+48) 22 517 30 87

fax: (+48) 22 870 41 78

Sąd

Postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo administracyjne

Uprzejmie informujemy, że w zakresie postępowań podatkowych oraz postępowań sądowo administracyjnych, dział postępowań podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych świadczy kompleksowe usługi obejmujące prowadzenie postępowań toczących się wobec naszych Klientów – zarówno na etapie administracyjnym jak i sądowo administracyjnym.


Czynności podejmowane przez dział postępowań obejmują zagadnienia dotyczące wszelkich podatków funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in. VAT, CIT, PIT czy Akcyzy.


Pragniemy również wskazać na to, że w strukturach Instytutu Studiów Podatkowych świadczymy kompleksowe usługi dbając, z wysoce należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodu doradcy podatkowego, radcy prawnego oraz adwokata o dobro klienta. Struktura Instytutu Studiów Podatkowych umożliwia gruntowne oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Bieżąca współpraca ze specjalistami z innych zespołów Instytutu Studiów Podatkowych, zapewnia wysoki poziom merytoryczny udzielanych porad a także argumentacji, przedstawianej zarówno przed organami podatkowymi jak i sądami administracyjnymi.


Wieloletnia współpraca z Klientami świadczącymi usługi z różnych branż oraz ugruntowana pozycja
na rynku, pozwala Nam wskazać, że Klienci, którzy powierzyli swoje sprawy działowi postępowań ISP,
to średni oraz duży przedsiębiorcy świadczący usługi w branży metalowej, paliwowej, samochodowej, węglowej oraz telekomunikacyjnej.

Zakres Usług

Zakres usług

Zespół działu postępowań Instytutu Studiów Podatkowych, jest gotów świadczyć dla Klientów usługi m.in. z zakresu:

  • Bieżącego doradztwa podatkowe w zakresie wszczętej kontroli podatkowej, skarbowej
    a także w zakresie toczących się postępowań podatkowych przed sądami administracyjnymi,
  • Kompleksowej pomocy w zakresie kontroli podatkowej oraz skarbowej polegająca na analizie zobowiązań podatkowych, posiadanej dokumentacji i wewnętrznych procedur przyjętych u klienta, przygotowywaniu pism na potrzeby toczących się oraz mających się rozpocząć kontroli podatkowych, skarbowych a także postępowań podatkowych na poszczególnych ich etapach, a zwłaszcza w zakresie: zastrzeżeń oraz wyjaśnień do protokołu kontroli, odwołań od decyzji, wniosków o stwierdzenie nadpłaty, a także innych pism niezbędnych w toku postępowań,
  • Bieżącego doradztwo podatkowe w związku z postępowaniem przed sądami administracyjnymi, w szczególności przygotowywanie skarg na decyzje do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz innych pism procesowych, jak również występowanie w imieniu Klienta na rozprawie przed sądem administracyjnym,
  • Sporządzanie skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Reprezentacja Klientów w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, na każdym etapie wskazanych wyżej postępowań: kontrolnych, podatkowych, postępowań przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Konsultacje dotyczące treści pism samodzielnie przygotowanych w toku postępowań przez Klienta.
Osiągnięcia

Nagrody i Wyróżnienia

Nasi doradcy są uznanymi specjalistami w wykonywanym przez siebie zawodzie doradcy podatkowego, radcy prawnego jak również adwokata.

Badge

Zespół postępowań podatkowych był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia w rankingach ogólnopolskich – w 2012 r.

Badge

ISP uzyskał tytuł najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego oraz najlepszej firmy doradztwa podatkowego

Badge

Kolejno w latach 2013 – 2015 zostaliśmy uhonorowani tytułem najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego

Badge

W 2016 r. zostaliśmy wyróżnieni tytułem największej firmy doradztwa podatkowego w kategorii duże firmy doradcze w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”

Działy szkoleń

Dział Szkoleń w Warszawie

więcej

Dział Szkoleń w Wielkopolsce

więcej

Dział Szkoleń w Małopolsce

więcej

Dział Szkoleń na Śląsku

więcej

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.