Wersja drukowana „KATASTROFA POLSKA I ROSJA 100 LAT PO RAPALLO Tom IX” rok wyd.2022 – oprawa miękka

74.00

Na stanie

Opis

 

 

NOWOŚĆ WYDAWNICZA

KATASTROFA POLSKA I ROSJA 100 LAT PO RAPALLO

 

Niniejsza książka jest już dziewiątym tomem zbiorów, rozważań i znakomitych tekstów publicystycznych prof. Witolda Modzelewskiego na temat historii stosunków polsko-rosyjskich.

Niekonwencjonalne i odważne tezy, jakie stawia Autor poparte są ogromną wiedzą historyczną i politologiczną, co sprawia, że publicystyka Autora jest czymś całkowicie wyjątkowym, dalekim od tzw. głównego nurtu i konsekwentnie nie poddaje się kanonom politycznej poprawności narzucanej przez elity polityczne. Gorzką lekcję płynącą z rozważań Autora można spuentować stwierdzeniem: nasze, polskie postawy wobec Rosji były i są pasmem wadliwych diagnoz i strategicznych błędów o długotrwałych, istotnych również dziś skutkach.

 

Spis treści.

 

 

Od Wydawnictwa

Niniejszym oddajemy do rąk Czytelników już
dziewiąty tom z serii „Polska – Rosja” autorstwa Witolda Modzelewskiego. Obejmuje on felietony autora opublikowane w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w wydawnictwach papierowych i elektronicznych, w tym zwłaszcza „Myśli Konserwatywnej”, „Problemach Nauki
Polskiej”, a przede wszystkim w tygodniku elektronicznym, który jest stałym dodatkiem do wysoko punktowanego miesięcznika pt. „Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych” (od dwudziestu sześciu lat na rynku wydawniczym). Teksty te zostały tylko w niewielkim stopniu zaktualizowane
oraz zredagowane w ten sposób, aby – podobnie jak w poprzednich wydaniach – tworzyły spójną całość.
Na niniejszy tom składają się felietony powstałe
zarówno przed, jak i po 24 lutego 2022 r. Teksty „przedwojenne” zachowały jednak aktualność, podobnie jak oceny autora formułowane już w pierwszych dniach tej wojny. Jego zdaniem „operacja specjalna” była największą katastrofą polityczną i ekonomiczną współczesnej Rosji, niszczącą większość (jeśli nie całość) jej „aktywów” majątkowych i niemajątkowych w tej
części świata. Unicestwiono również historyczny dorobek relacji polsko-rosyjskich, które są na dnie, a skutki tego kataklizmu uderzają bezpośrednio w ogół obywateli, którym już brakuje sprowadzanego z Rosji węgla i gazu, a w możliwej perspektywie również ropy i energii elektrycznej. Autor krytycznie odniósł się nie tylko do polityki rosyjskiej, ale również do reakcji naszego kraju na „rosyjską agresję”. Przewidział m.in., że:
– realny koszt tej wrogości będzie na tyle wysoki,
że doprowadzi do zubożenia większości obywateli naszego kraju oraz kryzysu ekonomicznego;
– wyrzeczenia i straty, które ponoszą Polacy jako
skutki antyrosyjskiej krucjaty, nie mają obiektywnie żadnego znaczenia dla wyniku wojny, która toczy się między Rosją a Ukrainą, a pośrednio ze Stanami Zjednoczonymi.
Jak dotąd prognozy te w pełni się sprawdzają,
co zaprzecza tezom obowiązującej poprawności i
oficjalnej propagandzie oraz rodzi zapędy cenzorskie, a przede wszystkim wrogość ze strony tych, którzy wierzą, że bieda przeciętnego Kowalskiego ma jakiekolwiek znaczenie dla wyniku „wojny z Putinem”; konflikt ten jest przecież starciem między wielkimi mocarstwami kosztem Ukrainy i innych państw tego
regionu. Zdaniem autora najważniejszym celem tej wojny nie jest zniszczenie Rosji, lecz degradacja ekonomiczna Starej i Nowej Europy oraz trwałe zablokowanie budowy „Nowego Jedwabnego Szlaku”, a przy okazji Polska ma być wplątana w tę wojnę. Ciekawe, czy te oceny potwierdzi czas.
Mamy nadzieję, że również ta publikacja wzbudzi
zainteresowanie Czytelników. Poprzednie tomy
były kilkukrotnie wznawiane i cieszą się do dziś zainteresowaniem tych, którzy cenią myśl niepokorną, wolną od aktualnej poprawności i dystansującą się od wojennej propagandy – w imię obrony interesów Polaków i naszego Państwa.

Autor: Witold Modzelewski,

Tom IX, stron 360,

format 140×225 mm,

oprawa miękka

 

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji