W numerze:

  • Znaczenie wykładni prawa podatkowego wobec sankcyjnego charakteru przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
  • Koszty kwalifikowane z tytułu wynagrodzeń a stosowanie ulgi na działalność badawczo-rozwojową
  • 2022 – czarny rok płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Spis treści tutaj

 

dr Radosław Rycielski
Znaczenie wykładni prawa podatkowego wobec sankcyjnego charakteru przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania tutaj


Jerzy Litwinow
Polskie i portugalskie regulacje dotyczące obowiązkowego raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR) – analiza porównawcza wybranych zagadnień tutaj


dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB
O dopuszczalności opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych tutaj