Serwis Doradztwa Podatkowego

Wsparcie finansowe Patronów a VAT

W dniu 8 lutego2023 r. DKIS wydał interpretację indywidualną sygn. 0111-KDIB3-1.4012.910.2022.4.ICZ w przedmiocie podatku od towarów i usług dotyczącą opodatkowania otrzymanych wpłat od Wspierających (Patronów).

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet oraz 85.59.B jako Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi Pan i sprzedaje szkolenia on-line. Wnioskodawca jest autorem wielu publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach akademickich oraz twórcą bloga.

Wnioskodawca zdecydował się na utworzenia konta na portalu umożliwiającym dokonywanie dobrowolnych wpłat przez osoby nazywane Patronami lub Wspierającymi. Twórca ma możliwość ustawienia progów wpłat (np. 10 zł miesięcznie, 20 zł miesięcznie, itd.), co wynika z ograniczeń technicznych portalu. Wspierający zachowują dowolność w wyborze progów wpłat oraz nie są zobowiązani do świadczenia pomocy finansowej stale. Po zebraniu danej kwoty i pobraniu prowizji i opłaty dla operatora finansowego, portal ten dokonuje przelewu zebranych środków na rachunek bankowy Twórcy (w tym przypadku – Wnioskodawcy). W ramach dołączenia do grupy osób wspierających działania Wnioskodawcy, w ramach określonych progów miesięcznych wpłat, Wspierający (dalej nazywani Patronami) będą mieli prawo do otrzymania od Wnioskodawcy podziękowań oraz drobnych wyrazów wdzięczności.

Zgodnie z treścią progów – w zamian za wsparcie Wnioskodawca zobowiązuje się wyłącznie do podziękowań oraz dołączenia Patrona (o ile sobie zażyczy) do zamkniętej grupy na portalu Facebook, której celem jest integracja i rozmowa. Biorąc pod uwagę symboliczność wyrazów wdzięczności, Patroni wspierają Wnioskodawcę nieodpłatnie, kosztem swojego majątku.

Wpłaty będą miały charakter dobrowolny, a w ramach stania się Patronem, wspierający będą mogli otrzymać wyrazy wdzięczności opisane w stanie faktycznym przy każdym progu wsparcia. Patroni nie będą mieli obowiązku korzystać z wyrazów wdzięczności (np. dołączenie do grupy Patronów na portalu Facebook). Wpłaty na pewno będą charakteryzować się tym, że wpłacający je mają wolę obdarowania Pana swoimi środkami.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy od otrzymywanych wpłat od Wspierających Wnioskodawca jest zobowiązany odprowadzać podatek od towarów i usług?

W ocenie Wnioskodawcy, od wpłat otrzymywanych od Wspierających Wnioskodawca nie jest zobowiązany odprowadzać podatku od towarów i usług, ponieważ nie stanowią zaliczki ani zapłaty za świadczone usługi czy dostawy towarów.

DKIS uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe i wskazał, że „(…)że nie istnieje stosunek prawny pomiędzy Panem a osobami wpłacającymi środki pieniężne za pośrednictwem portalu, w ramach którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych, ani też bezpośredni związek pomiędzy prowadzonym przez Pana blogiem oraz kanałów w social mediach o tematyce związanej z (…) a opisanymi dobrowolnymi wpłatami. W ramach prowadzonego przez Pana bloga oraz kanałów w social mediach – osoby wpłacające środki pieniężne za pośrednictwem portalu nie są związane z żadnym stosunkiem umownym ani transakcją przewidującą zapłatę ceny, ani też zobowiązaniem prawnym przyjętym wobec siebie nawzajem. Wyjaśnił Pan, że ograniczenia techniczne i założenia portalu XXX narzucają obowiązek stosowania określonych progów przy tworzeniu profilu twórcy. Patroni nie mają możliwości wpisania dowolnej kwoty, a mogą jedynie korzystać z tych opcji, które zaproponuje twórca. Aby umożliwić jak największej liczbie Patronów udzielenie wsparcia adekwatnego do tego, jakiego mają ochoty udzielić, zostały stworzone różne progi kwotowe.

Ponadto wpłaty z XXX oczywiście podnoszą poziom Pana bezpieczeństwa finansowego, ale nie warunkują wykonywania przez Pana działalności gospodarczej. Zarówno blog, jak i kanały w social media prowadził Pan jeszcze przed założeniem konta na XXX i prowadziłby je Pan dalej bez względu na to, czy będzie otrzymywać wpłaty od Patronów, czy nie.

W opisanej sytuacji otrzymywane przez Pana od patronów kwoty pieniężne za pośrednictwem portalu XXXl nie będą stanowiły płatności z tytułu dostawy towarów czy świadczenia usług. W zamian za dokonane wpłaty, nie wykonuje Pan na rzecz Patronów żadnych czynności tj. dostawy towarów czy świadczenia usług.

Zatem otrzymane wpłaty, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, nie stanowią zaliczki, przedpłaty, ani zapłaty za świadczone usługi czy dostawy towarów.

W konsekwencji otrzymane kwoty pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy”.

 

Katarzyna Wawrzonkiewicz

Specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 76

Skontaktuj się z naszą redakcją