Analiza źródeł finansowania majątku przez współmałżonków przy podziale majątku

Na przełomie ostatnich lat zauważa się w sądzie wzrost spraw o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej – co przekłada się na obciążenie pracy sądów a co za tym idzie wydłużenie całego postępowania.

Głównym celem postępowania sądowego dotyczącego podziału majątku wspólnego jest całościowe uporządkowanie stosunków wynikających ze współwłasności owego majątku.

 

Orzeczenie sądu w sprawie o podział majątku wspólnego może zawierać rozstrzygnięcia dotyczące:

 

   • – zamiar ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym po ustaniu wspólności,
   • – zwrotu wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie (w praktyce, jest to jedno z najpopularniejszych roszczeń. Przyczyną tego zjawiska jest różnorakie dokonanie rozliczeń majątkowych małżonków w oparciu o szeroką definicje wydatków oraz nakładów. Oznaczają one nie tylko koszty poniesione na zachowanie, eksploatację, czy ulepszenie już istniejącej rzeczy/istniejących rzeczy, ale także inne przysporzenia dokonane na rzecz jednej z mas majątkowych, których skutkiem jest jednoczesny uszczerbek w drugiej z nich),
   • – roszczeń wynikających z  tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów, pobranych pożytków i  innych przychodów, spłaconych długów,
   • – sporu o przynależność przedmiotu do majątku wspólnego,
   • – sporu o istnienie uprawnienia do żądania podziału majątku wspólnego,
   • – zarzutu nieważności małżeńskiej umowy majątkowej.

 

Należy zauważyć, że bardzo ważnym zdarzeniem procesowym związanym z prowadzeniem postępowania w małżeńskich sprawach działowych jest postępowanie dowodowe – a szczególnie dowód z opinii biegłego.

Opinia biegłego to nie tylko liczby ale także zaprezentowanie przedmiotu tez dowodowych. Do jednych z najbardziej powszechnych zagadnień, które rozpatruje sąd na podstawie opinii biegłego należą:

 

   • – wycena rzeczy lub prawa,
   • – waloryzacja, wycena nakładów,
   • – możliwość podziału fizycznego rzeczy,
   • – wycena wartości czynszu najmu/dzierżawy,
   • -wycena wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy,
   • – wycena wartości pożytków,
   • – waloryzacja kwot pieniężnych,
   • – wycena waluty obcej,
   • – wycena okoliczności związanych z funkcjonowaniem rodziny i realizację jej potrzeb,
   • – rozliczenia między majątkami osobistymi małżonków,

 

W praktyce sądowej istotnym czynnikiem wpływającym na szybkość przebiegu postępowania jest czas oczekiwania na opinię biegłego.

 

ISP wyraża gotowość zapewnienia sporządzenia opinii biegłego we wskazanym zakresie, która w pełnym zakresie zobrazuje przepływy finansowe pomiędzy stronami, na podstawie których Sąd może wydać orzeczenie w pełnym zakresie odzwierciedlające wkład w majątek wspólny stron.

 

 

Unikatowy Produkt

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.