W dniu 24 czerwca 2014 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się Konferencja Instytutu Studiów Podatkowych „Problematyka ochrony interesu publicznego w sferze finansów państwa” oraz uroczystość wręczenia Medali „VIRTUS EST PERFECTA RATIO” im. Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego ? Ministra Skarbu.


W Konferencji oraz uroczystości wręczenia Medalu oprócz zaproszonych honorowych Gości, Kawalerów Medalu VIRTUS EST PERFECTA RATIO, uczestniczyło szacowne grono Osób reprezentujące Firmy na co dzień współpracujące z Instytutem.


Wykład okolicznościowy ?Książe Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki ? Minister Skarbu Królestwa Polskiego, autor oraz realizator programu skutecznej naprawy finansów publicznych? wygłosił prof. dr hab. Jerzy Szczepański.


Referat „Ochrona interesu publicznego w sferze finansów państwa” ? prezentacja Raportu ISP podsumowującego najważniejsze doświadczenia 10-lecia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce (lata 2004?2014) wygłosił dr Krzysztof Radzikowski.

Na uroczystości w dniu 24 czerwca 2014 r. uhonorowano Medalem VIRTUS EST PERFECTA RATIO kolejne grono szacownych Osób o wybitnych osiągnięciach z zakresu wiedzy i praktyki podatkowej, które położyły szczególne zasługi dla interesu publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.Medalem VIRTUS EST PERFECTA RATIO uhonorowano:

  • Pana prof. dr hab. Wacława Goronowskiego ? pośmiertnie (w imieniu rodziny Medal odebrała Pani Maria Birkenmajer)
  • Pana Adama Wesołowskiego ? pośmiertnie (w imieniu rodziny Medal odebrał Pan Piotr Wesołowski)
  • Pana prof. dr hab. Andrzeja Drwiłło
  • Pana Dariusza Malinowskiego ? doradcę podatkowego.


Prof. dr hab. Wacław Goronowski
Pan Profesor Wacław Goronowski został uhonorowany Medalem pośmiertnie.
Pan Profesor był wybitnym prawnikiem, naukowcem i wykładowcą prawa finansowego. Przez ponad 60 lat związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni Dyrektor Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych, od początku związany z Katedrą Prawa Finansowego.


Pan Profesor był wybitnym pedagogiem i uczonym, szczerze oddanym pracy dydaktycznej, mistrzem i nauczycielem wielu pokoleń prawników, promotorem licznych prac magisterskich i doktorskich. W środowisku przedstawicieli nauki prawa finansowego był niepodważalnym autorytetem. Na szczególne podkreślenie zasługują Jego rezultaty badań nad prawną problematyką finansów ubezpieczeń i prawa budżetowego. Prace naukowe oraz dokonania Pana Profesora tworzą wybitny nurt w rozwoju myśli w zakresie podatków i prawa podatkowego.Adam Wesołowski
Pan Adam Wesołowski został uhonorowany Medalem pośmiertnie.
Wybitny prawnik, radca prawny, doradca podatkowy, wieloletni Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w Ministerstwie Finansów. Był współtwórcą ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. Był odpowiedzialny za wdrożenie i administrowanie podatkiem od towarów i usług, wprowadzenie którego w znaczący sposób wpłynęło na kondycję finansów państwa.
Wybitny praktyk i uznany autorytet w zakresie prac ustawodawczych zwłaszcza w obszarze finansów publicznych. Autor wielu cenionych publikacji i ekspertyz w zakresie prawa podatkowego.
Pan Adam Wesołowski pełniąc przez wiele lat odpowiedzialne funkcje w administracji, zawsze kierował się dobrem Państwa i polskich finansów publicznych.Prof. dr hab. Andrzej Drwiłło
Profesor nauk prawnych, wybitny naukowiec z zakresu prawa i prawa finansowego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Finansowego. Jest cenionym i uznanym wykładowca prawa finansowego, finansów publicznych i prawa celnego. Jest promotorem licznych prac magisterskich i doktorskich.
Autor wielu znaczących prac naukowych i publikacji w zakresie finansów publicznych i prawa celnego m. in.: „Leksykonu prawa finansowego”, „Podstaw finansów i prawa finansowego”.
Pan Profesor Andrzej Drwiłło jest znakomitym uczonym, mistrzem i wychowawcą pokoleń osób, którym zaszczepił zainteresowanie prawem finansowym i prawem celnym.Dariusz Malinowski
Doradca podatkowy. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie ? Skłodowskiej w Lublinie. Właściciel Kancelarii „Lexmal” Doradztwo prawno-podatkowe w Sandomierzu. Jest uznanym ekspertem i autorem wielu znaczących opracowań i publikacji o tematyce podatkowej, m.in. stały felietonista Przeglądu Podatkowego. Jest cenionym wykładowcą w zakresie prawa podatkowego m.in. na Podyplomowych Studiach Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Zasłużony wieloletni działacz społeczny Samorządu Doradców Podatkowych. W latach 2002 ? 2007 oraz w obecnej kadencji Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Pan Dariusz Malinowski położył wielkie zasługi dla kształtowania zawodu doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego.