Galeria plików wideo

Nowe zasady opodatkowania importu usług

Witold Modzelewski

Prof. dr hab.

Witold Modzelewski

Czas trwania

Rozmiar pliku

3:12

6 MB

3:12

6 MB

Zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych

Jerzy Bielawny

Jerzy Bielawny

Czas trwania

Rozmiar pliku

3:12

6 MB

3:12

6 MB

Definicja budowli jako przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości – wątpliwości natury konstytucyjnej, postulaty dotyczące zmian

Mariusz Unisk

Mariusz Unisk

Czas trwania

Rozmiar pliku

3:12

6 MB

3:12

6 MB

Zasady dokumentowania świadczenia usług na rzecz zagranicznych usługobiorców

Krystian Łatka

Krystian Łatka

Czas trwania

Rozmiar pliku

3:12

6 MB

3:12

6 MB

Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Jacek Pyssa

Jacek Pyssa

Czas trwania

Rozmiar pliku

3:12

6 MB

3:12

6 MB

Analiza podatkowa

Mirosław Siwiński

Mirosław Siwiński

Czas trwania

Rozmiar pliku

3:12

6 MB

3:12

6 MB