Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 12/2019

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: ?Kiedy towar staje się „wyrobem akcyzowym”, jeśli ów wyrób jest definiowany poprzez jego przeznaczenie (użycie)??.

 

Obrót wyrobami akcyzowymi

 1. Konieczność spełnienia dodatkowych warunków do uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.? Kacper Wolak
 2. Przemieszczenie wyrobu akcyzowego jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ? Marek Zagórski
 3. Możliwość podziału przemieszczenia wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS ? Joanna Kiszka
 4. Niezgodność z prawem unijnym polskiego przepisu ograniczającego krąg osób uprawnionych do zwrotu akcyzy ? wyrok NSA ? Marek Zagórski

 

Opodatkowanie akcyzą wyrobów energetycznych

 1. Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych ? wyrok NSA ? Marek Zagórski
 2. Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii ? Kacper Wolak
 3. Wspólne dostarczanie gazu płynnego o różnych statusach jedną autocysterną, a możliwość skorzystania zwolnienia części ładunku z obowiązku e-DD ? Alan Lipnicki
 4. Korzystanie ze zwolnienia wyrobów węglowych od podatku akcyzowego ? zmienione zasady dokumentowania ? Joanna Kiszka
 5. Ubytki powstałe w toku magazynowania wyrobów węglowych a zwolnienie w podatku akcyzowym ? Alan Lipnicki
 6. Obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej w związku z wprowadzaniem na rynek wyrobów gazowych przeznaczonych do napędu silników spalinowych ? Malwina Sik
 7. Straty powstające podczas przemieszczania nabytych wyrobów węglowych a obowiązek podatkowy w podatku akcyzowymSposób wypełniania deklaracji podatkowej przy zwolnieniu z akcyzy energii elektrycznej ? Joanna Kiszka
 8. W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od podatku akcyzowego nie ma obowiązku rejestracji jako podatnik VAT ? Maciej Jendraszczyk
 9. Prowadzenie ewidencji wyrobów gazowych przez pośredniczące podmioty gazowe ? Agata Strocka
 10. Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej oraz sposobu wypełniania deklaracji podatkowej ? Kacper Wolak
 11. Stawki akcyzy na wyroby gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych ? Malwina Sik
 12. Pojęcie procesu metalurgicznego ? Malwina Sik
 13. Uznanie wyrobu energetycznego za paliwo silnikowe ? Marek Zagórski
 14. Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej ? Malwina Sik

 

 

Opodatkowanie akcyzą napojów alkoholowych

 1. Określenie podstawy opodatkowania piw smakowych ? Kacper Wolak
 2. Alkohol etylowy zawarty w wyrobach kosmetycznych a opodatkowanie akcyzą ? Joanna Kiszka

Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych

 1. Kwalifikacja pojazdów do celów podatku akcyzowego ? Agata Strocka
 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Powstanie obowiązku podatkowego w związku z konfekcjonowaniem i sprzedażą gliceryny spożywczej i glikolu propylenowego ? Agata Strocka
 2. Zmiany w opodatkowaniu akcyzą płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich ? Joanna Kiszka
 3. Określenie podstawy opodatkowania cygaretek z filtrem ? Alan Lipnicki
 4. Przetwarzanie powierzonych liści tytoniu a obowiązek prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego ? Joanna Kiszka
 5. Aromaty o kodzie CN 3302 10 90 a opodatkowanie podatkiem akcyzowym przy tzw. wyrobach nowatorskich ? Alan Lipnicki
 6. Uznanie za wyrób tytoniowy w świetle podatku akcyzowego ? Marek Zagórski

 

ZNAKI AKCYZY

 1. Nowe przepisy w sprawie znaków akcyzy ? Agata Strocka