Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 16/2019

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

Tekst prof. Witolda Modzelewskiego: Słabe wyniki dochodów budżetowych z akcyzy w 2019 r.: co się dzieje?

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

 1. Elementy konstrukcyjne opłaty paliwowej ? Agata Strocka
 2. Krótszy termin zapłaty podatku przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym niektórych wyrobów akcyzowych jako niestanowiący dyskryminacji ? Agata Strocka
 3. Magazynowanie na terenie składu podatkowego wyrobów nieakcyzowych ? Kacper Wolak
 4. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ? Marek Zagórski
 5. Otwarty katalog dowodów w sprawie o zwrot akcyzy. Dokumenty dotyczące kosztów transportu towaru ? Kacper Wolak
 6. Przedmiot opodatkowania akcyzą i powstanie obowiązku podatkowego. ? Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ? Marek Zagórski
 7. Nabycie wewnątrzwspólnotowe jako przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym ? Kacper Wolak
 8. Kształtowanie zakresu przedmiotowego procedury zawieszenia poboru akcyzy przez państwo członkowskie ? Malwina Sik
 9. Zarejestrowany odbiorca wyrobów akcyzowych a zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego ? Maciej Jendraszczyk
 10. Zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi z pomocą systemu Track & Trace ? Joanna Kiszka
 11. Przewożenie w jednej cysternie wyrobów akcyzowych o różnych statusach ? Maciej Jendraszczyk
 12. Związanie organu podatkowego decyzja celną ? Marek Zagórski
 13. Wybór podmiotu odpowiedzialnego za zapłatę akcyzy ? wyrok WSA w Łodzi ? Marek Zagórski

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

 1. Sprzedaż węgla w kraju trzecim a podatek akcyzowy ? Maciej Jendraszczyk
 2. Brak udziału w przemieszczeniu wyrobów przez pośrednika a obowiązki w podatku akcyzowym w przypadku olejów smarowych o kodach CN 2710 19 81 do 99. ? Alan Lipnicki
 3. Pośredniczący podmiot olejowy i zużywający podmiot olejowy ? projektowane instytucje w regulacji prawnej podatku akcyzowego ? Joanna Kiszka
 4. Metody rozliczania zużycia wyrobów gazowych ? Marek Zagórski
 5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ? status istotny w okresie którego dotyczy zwrot podatku ? Alan Lipnicki
 6. Podatek akcyzowy ? możliwość konfekcjonowania benzyny alkilatowej poza składem podatkowym. ? Malwina Sik
 7. Opodatkowanie olejów smarowych ? wystąpienie do producenta, przedstawiciela producenta lub dystrybutora o podanie składu chemicznego wyrobu akcyzowego ? Agata Strocka
 8. Produkowanie energii w zakresie nie objętym posiadaną koncesją a obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. ? Alan Lipnicki
 9. Wykorzystanie energii elektrycznej w produkcji wyrobów metalurgicznych ? Agata Strocka
 10. Opodatkowanie akcyzą sprzedaży wyrobów węglowych ? Kacper Wolak
 11. Obowiązek wpisu do ewidencji  wyrobów węglowych sprzedaży węgla na bazie przedpłat na terytorium kraju na rzecz odbiorców posiadających status FNW. ? Alan Lipnicki

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 1. Opodatkowanie akcyzą produkcji cydru ? Malwina Sik
 2. Produkcja likierów poza składem podatkowym ? Joanna Kiszka
 3. Definicja napojów fermentowanych ? Malwina Sik
 4. Zwolnienie z akcyzy produkowanego piwa ? Kacper Wolak

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 

 1. Zwrot akcyzy podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem jak właściciel ? Malwina Sik

 

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

 1. Opodatkowanie papierosów z mieszanką ziół ? Agata Strocka

 

ZNAKI AKCYZY

 1. Oznaczanie znakami akcyzy wyrobów akcyzowych wyprowadzanych z cudzego składu podatkowego bez zezwolenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ? Maciej Jendraszczyk

 

 

ZAPOWIEDŹ KONFERENCJI