Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 39/2021

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – Katarzyna Wawrzonkiewicz
  2. Deklaracje podatkowe za okresy kwartalne dla potrzeb akcyzy obowiązujące od 1 lipca 2021 r. – Joanna Kiszka
  3. Wydawanie dokumentów dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju po zmianach obowiązujących od 1 lipca 2021r.? – Joanna Kiszka
  4. Akcyza od wewnątrzwspólnotowego nabycia skuterów śnieżnych – Marek Zagórski

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

  1. Ustalenie wskaźnika udziału zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej zakładu energochłonnego – Marek Zagórski
  2. Zużycie energii elektrycznej wygenerowanej przy użyciu instalacji fotowoltaicznej – Maciej Jendraszczyk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  1. Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego przeznaczonego do serwisu silników statków powietrznych – Marek Zagórski

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

  1. Polskie zasady opodatkowania wyrobów nowatorskich w kontekście istotnego podwyższenia podatku akcyzowego na podgrzewany tytoń w Niemczech – Rafał Linka

ZNAKI AKCYZY

  1. Sposób nanoszenia na wyroby winiarskie banderoli podatkowej w kształcie litery „I” po 1 stycznia 2022 r. – Maciej Jendraszczyk