Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 49/2022

 

 

 

 

 

Akcyza i Podatek Akcyzowy

 
Serwis Instytutu Studiów Podatkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego zawierający informacje, interpretacje, komentarze, orzecznictwo oraz publicystykę dotyczącą akcyzy i podatku akcyzowego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Spis treści:

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

  1. Potwierdzenie zapłaty podatku akcyzowego – Marek Zagórski
  2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku akcyzowym. Maciej Jendraszczyk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

  1. Definicja procesu metalurgicznego na gruncie podatku akcyzowego Marek Zagórski
  2. Warunki do skorzystania ze zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych zużywanych przez zakład energochłonny – Maciej Jendraszczyk

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  1. Środki biobójcze zawierające alkohol etylowy – Marek Zagórski

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

  1. Produkcja i sprzedaż aromatów do płynów do papierosów elektronicznych a podatek akcyzowyJoanna Kiszka

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

  1. Zwrot samochodu do wynajmującego w państwie UE po zakończeniu okresu obowiązywania umowy najmu a prawo do zwrotu uprzednio zapłaconej akcyzy – Joanna Kiszka